Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Legislatíva

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa aktívne zapája do spolutvorby legislatívy týkajúcej sa občianskej spoločnosti a neziskového sektora. Monitorujeme pripravovanú legislatívu (zákony, vyhlášky a iné záväzné dokumenty), pripravujeme k nim naše stanoviská, konzultujeme ich so zástupcami neziskového sektora a vyjednávame ich konečné znenie s gestormi.

Naším cieľom je pomáhať spolutvoriť legislatívu priaznivú pre rozvoj občianskych aktivít. Snažíme sa o to, aby občania mali vytvorené nástroje na svoje aktivity; aby mimovládne neziskové organizácie mali priaznivé prostredie na svoju činnosť a teda aby legislatíva nebola prekážkou, ale naopak podnecovala rozvoj všeobecne prospešných aktivít.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zároveň aktívne podporuje participáciu verejnosti na tvorbe politík. Ako jeden z prostriedkov prispievajúcich k vyššej participácii sme presadili zavedenie dvoch nových inštitútov „Predbežná informácia“ a „Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu“ do slovenského právneho poriadku.