Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2024, sobota
 

Správy


:


Hľadáme medzisektorového koordinátora / medzisektorovú koordinátorku národného projektu
06. 11. 2023

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti plánuje od od 1.1.2024 realizovať projekt „Podpora odborných a koordinačných kapacít strešných organizácií občianskej spoločnosti“. Do prípravy projektu ktorého boli zapojení nielen zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti ale...

Hľadáme medzisektorového koordinátora / medzisektorovú koordinátorku národného projektu
06. 11. 2023

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti plánuje od od 1.1.2024 realizovať projekt „Podpora odborných a koordinačných kapacít strešných organizácií občianskej spoločnosti“. Do prípravy projektu ktorého boli zapojení nielen zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti ale...

Hľadáme odborného garanta / odbornú garantku národného projektu
06. 11. 2023

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti plánuje od od 1.1.2024 realizovať projekt „Podpora odborných a koordinačných kapacít strešných organizácií občianskej spoločnosti“. Do prípravy projektu ktorého boli zapojení nielen zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti ale...

Návrhy dodatkov k Štatútu Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a k Štatútu Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie predložené do medzirezortného pripomienkového konania
26. 04. 2023

Návrh dodatku č. 2 k Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti a Návrh dodatku č. 5 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie sú v termíne od 20. apríla do 4. mája 2023 predmetom medzirezortného pripomienkového konania...

Projekt Partnerstvo: Stále hľadáme projektového manažéra/ku
23. 03. 2023

V projekte Partnerstvo 2021 – 2027 aktuálne rozširujeme projektovú kanceláriu, a preto hľadáme posily na pracovnú pozíciu projektového manažéra/ky  Čo je projekt Partnerstvo 2021 – 2027 Projekt Partnerstvo 2021 – 2027 je pokračovaním projektu technickej pomoci, ktorý je zameraný na...

Projekt Partnerstvo: Stále hľadáme projektového manažéra/ku a tematického koordinátora/ku
09. 03. 2023

V projekte Partnerstvo 2021 – 2027 aktuálne rozširujeme projektovú kanceláriu, a preto hľadáme posily na tieto pracovné pozície:  Projektový manažér/ka  Tematický koordinátor/ka  Čo je projekt Partnerstvo 2021 – 2027 Projekt Partnerstvo 2021 – 2027 je pokračovaním projektu...

Projekt Partnerstvo: Hľadáme projektového manažéra/ku a tematického koordinátora/ku
27. 02. 2023

V roku 2023 rozbiehame projekt Partnerstvo 2021 – 2027 a rozširujeme projektovú kanceláriu. Potrebujeme preto posily a to na dvoch dôležitých pozíciách: Projektový manažér/ka Tematický koordinátor/ka pre cieľ sociálnejšia Európa Čo je projekt Partnerstvo 2021 – 2027 Projekt...

Hľadáme projektového manažéra/ku a tematického koordinátora/ku
17. 01. 2023

V roku 2023 rozbiehame projekt Partnerstvo 2021 – 2027 a rozširujeme projektovú kanceláriu. Potrebujeme preto posily a to na dvoch dôležitých pozíciach: Projektový manažér/ka Tematický koordinátor/ka pre cieľ sociálnejšia Európa Čo je projekt Partnerstvo 2021 – 2027 Projekt...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy