Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Správy


:


Hľadáme nové kolegyne / kolegov na realizáciu národných projektov z Programu Slovensko 2021 - 2027
03. 06. 2024

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá nové kolegyne / kolegov na realizáciu národných projektov z Programu Slovensko 2021 - 2027: Obsadzované pozície: Odborný garant Tematický koordinátor Manažér pre sociálne inovácie Finančný manažér Témy, na ktoré budú projekty...

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyhlasuje verejnú výzvu na výber zástupcov MNO do Medzirezortnej koordinačnej platformy pre synergie a komplementarity
02. 05. 2024

Verejná výzva Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyhlasuje verejnú výzvu na výber zástupcov mimovládnych neziskových organizácií (MNO) do Medzirezortnej koordinačnej platformy pre synergie a komplementarity (MKP), ktorú zriaďuje Ministerstvo investícií,...

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá asistenta / asistentku
29. 04. 2024

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá asistenta / asistentku.  Pracovná náplň zamestnanca vo verejnom záujme (podľa zákona č. 552/ 2003 Z. z. o  výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)   Organizačný útvar: Úrad...

Hľadáme medzisektorového koordinátora / medzisektorovú koordinátorku národného projektu
25. 03. 2024

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti od 1.3.2024 realizuje projekt „Podpora odborných a koordinačných kapacít strešných organizácií občianskej spoločnosti“. Do projektového tímu hľadáme odborníka / odborníčku na pozíciu medzisektorový koordinátor / medzisektorová...

Hľadáme medzisektorového koordinátora / medzisektorovú koordinátorku národného projektu
06. 11. 2023

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti plánuje od od 1.1.2024 realizovať projekt „Podpora odborných a koordinačných kapacít strešných organizácií občianskej spoločnosti“. Do prípravy projektu ktorého boli zapojení nielen zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti ale...

Hľadáme odborného garanta / odbornú garantku národného projektu
06. 11. 2023

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti plánuje od od 1.1.2024 realizovať projekt „Podpora odborných a koordinačných kapacít strešných organizácií občianskej spoločnosti“. Do prípravy projektu ktorého boli zapojení nielen zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti ale...

Návrhy dodatkov k Štatútu Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a k Štatútu Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie predložené do medzirezortného pripomienkového konania
26. 04. 2023

Návrh dodatku č. 2 k Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti a Návrh dodatku č. 5 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie sú v termíne od 20. apríla do 4. mája 2023 predmetom medzirezortného pripomienkového konania...

Projekt Partnerstvo: Stále hľadáme projektového manažéra/ku
23. 03. 2023

V projekte Partnerstvo 2021 – 2027 aktuálne rozširujeme projektovú kanceláriu, a preto hľadáme posily na pracovnú pozíciu projektového manažéra/ky  Čo je projekt Partnerstvo 2021 – 2027 Projekt Partnerstvo 2021 – 2027 je pokračovaním projektu technickej pomoci, ktorý je zameraný na...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy