Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Správy


:


34. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
27. 06. 2023

Dňa 13. júna 2023 sa uskutočnilo 34. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne organizácie, ktoré na základe poverenie ministra vnútra SR viedol splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač. Na rokovaní boli spoločne prediskutované kľúčové a dôležité témy: Téma v ...

33. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
30. 03. 2023

Dňa 14. marca 2023 sa uskutočnilo 33. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne organizácie za účasti Eduarda Hegera, povereného predsedu vlády SR a Romana Mikulca, predsedu rady a povereného ministra vnútra SR. Na rokovaní bolo prediskutovaných viacero závažných bodov. Prvou  bola...

Vyjadrenie splnomocnenca vlády SR a Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre MNO k útoku na Zámockej ulici
15. 10. 2022

Vyjadrenie splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipa Vagača Nikto nemá právo siahnuť na život druhého človeka. To, čo sa stalo na Zámockej, nám však nastavilo iné zrkadlo, do ktorého sa mnohí nechceme pozrieť. Okrem toho, že je to odsúdeniahodný zločin, pri ktorom vyhasli dva...

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie nesúhlasí s obmedzovaním práva verejnosti vyjadrovať sa počas procesu EIA
23. 09. 2022

Členky a členovia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie odporúčajú vláde Slovenskej republiky zaujať negatívne stanovisko k poslaneckému návrhu na zmenu niektorých zákonov v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní. Tento záver vzišiel z per-rollam hlasovania po...

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie podporila dobrovoľníctvo
22. 09. 2022

Členky a členovia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie vyjadrili jednoznačnú podporu dobrovoľníctva. Na zasadnutí rady v utorok 20. septembra 2022 schválili uznesenie, v ktorom odporučili vláde SR schváliť novelizáciu Zákona o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z. z....

Mimoriadne zasadala Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
19. 08. 2022

Dňa 19. augusta 2022 prebehlo mimoriadne zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie s jediným bodom rokovania, strategickým dokumentom Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030 spolu s prvým akčným plánom na roky 2022 – 2026...

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie pokračovala 29. zasadnutím
29. 06. 2022

Dňa 21. júna 2022 sa uskutočnilo 29. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré viedol splnomocnenec Filip Vagač. V úvode sa zameral na stále živú tému mimovládnych neziskových organizácií – pomoc ľuďom z Ukrajiny, ktorí našli útočisko na Slovensku....

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie poďakovala všetkým, ktorí pomáhajú ľuďom v núdzi utekajúcim pred hrôzami vojny
16. 03. 2022

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie na včerajšom rokovaní v Bratislave vyjadrila poďakovanie všetkým štátnym, samosprávnym, cirkevným, podnikateľským i občianskym subjektom, skupinám dobrovoľníkov i jednotlivcom, ktorí sa od 24. februára 2022 až do...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy