Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

Správy


:


Uskutočnilo sa 21. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
20. 12. 2019

Dňa 3. decembra 2019 sa uskutočnilo 21. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. K hlavným bodom zasadnutia patrili vyhlásenie celoštátnej konferencie občianskych organizácií zo dňa 18.10.2019, predstavenie vybraných projektov MNO podporených z operačného programu Efektívna...

Uskutočnilo sa 20. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
26. 09. 2019

Dňa 17. septembra 2019 sa uskutočnilo 20. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. K hlavným bodom zasadnutia patrili stanovisko Komory MNO k poslaneckému návrhu na úpravu zákona č. 213/1997 Z. z., problém identifikácie verejných zbierok či príprava vstupov MNO...

Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie prijala na svojom zasadnutí uznesenie k aktuálnej situácii
03. 04. 2018

Dňa 22. marca 2018 sa uskutočnilo 14. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. K hlavným bodom zasadnutia patrila diskusia a následné schválenie uznesenia Rady vlády pre MNO ohľadom súčasnej situácie. Členovia Rady vlády pre MNO v ňom spoločne podporili upokojenie...

Uskutočnilo sa 12. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
26. 06. 2017

Dňa 19. júna 2017 sa uskutočnilo 12. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. K hlavným bodom zasadnutia patrila nominácia zástupcu občianskej spoločnosti zo strany Rady vlády pre MNO do Rady pre štátnu službu. Z dvoch kandidátok bola do tejto funkcie nominovaná Katarína...

Uskutočnilo sa 11. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
30. 03. 2016

Dňa 17.03.2016 sa uskutočnilo 11. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie: Hlavnými bodmi zasadnutia boli:1. Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 - aktuálny stav.2. Schválenie hodnotiacej správy akčného plánu Iniciatívy pre...

Uskutočnilo sa 10. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
22. 12. 2015

Dňa 10.12.2015 sa uskutočnilo v poradí 10. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Hlavnými bodmi zasadnutia boli: Predstavenie návrhu akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 Predstavenie návrhu zákona o registri mimovládnych...

Nominovaní zástupcovia tretieho sektora v monitorovacích výboroch operačných programov
16. 01. 2015

Komora za mimovládne neziskové organizácie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len Komora) na svojom zasadnutí dňa 16.12.2014 diskutovala o nomináciách zástupcov tretieho sektora do monitorovacích výborov jednotlivých operačných programov európskych štrukturálnych a ...

7. rokovanie Rady vlády SR pre MNO
15. 05. 2014

Členovia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie sa dňa 10.04.2014 stretli sa prvom tohtoročnom spoločnom zasadnutí. Hlavnou témou bolo predstavenie mechanizmu asignácie dane právnických osôb na najbližšie roky. K tomuto bodu programu sa priradili ďalšie dve témy, ktoré vyplynuli z úloh...

1 | 2 | 3 | 4  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy