Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. január 2022, utorok
 

E-learning Participatívna tvorba verejných politík

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Úvod

Stojíte pred úlohou realizovať participatívny proces a neviete ako začať?

Čo e-learning obsahuje?

Čo vám pomôže?

  • krátke zhrnutia,
  • praktické tipy,
  • odporúčania k implementácii jednotlivých možností zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.
  • praktické  sety otázok spracované do prehľadných tabuliek,  ktoré si môžete stiahnuť, vyplniť podľa vašej konkrétnej situácie a ktoré zdiagnostikujú vaše potreby v oblasti participácie.

Doplňujúce vzdelávacie obsahy

Elektronické vzdelávacie obsahy sú doplnené textami z publikácií knižnej edície Participácia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorá ponúka užitočný mix výstupov národného projektu – od analytických materiálov a štúdií, cez návody a metodiky, až po konkrétne príklady participatívnych procesov. Publikácie, ktoré sa venujú všetkým oblastiam a rovinám participácie a nájdete  odkazy vždy pri téme, ktorá bude s daným výstupom súvisieť.

Nech je vám učebnica a e-learning spoľahlivým sprievodcom a pomocníkom pri vašich pokusoch a procesoch zapájania verejnosti. Želáme vám veľa rozvahy, aby ste vedeli zvoliť tie najvhodnejšie postupy, veľa odvahy, aby ste sa vedeli vysporiadať s omylmi, ktoré na svojej ceste pravdaže spravíte, veľa trpezlivosti, lebo spoločné rozhodovanie znamená rozhodovanie oveľa väčšieho počtu ľudí, než na aký ste boli zvyknutí a veľa kreativity, ktorá je esenciálnou ingredienciou pri spoločnej tvorbe verejných politík s „vašimi“ obyvateľmi a občanmi.

 

→ Začať vzdelávanie ←

Zdroj: ÚSV SR ROS