Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Participovať: na akej úrovni?

Štyri scenáre/úrovne zapájania verejnosti

Podľa úrovne zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík hovoríme o štyroch úrovniach či scenároch participácie.

4 scenáre

Môže sa stať, že nedostatočné zapojenie verejnosti do tvorby verejných politík neplynie z nezáujmu, ale skôr z nejasnosti, aké by malo byť zapojenie verejnosti intenzívne.

Nie je možné jednotlivé scenáre aplikovať univerzálne. Pri nevhodnom stupni zapojenia totiž hrozí, že sa verejnosť vzbúri vo chvíli, keď bude mať pocit, že je pri dôležitých diskusiách vynechaná alebo sa, naopak, stretneme s nezáujmom a frustráciou zapojených obyvateľov, ak sa majú vyjadrovať k otázkam a témam, ku ktorým nemajú čo povedať (chýba im expertíza, témy sa ich netýkajú a pod.).

Pri výbere scenára pre participatívnu tvorbu verejnej politiky môžeme uvažovať oddelene o úrovni participácie zmapovaných zainteresovaných aktérov a o úrovni participácie občanov.

Scenár 1: Verejnosťje INFORMOVANÁ o tvorbe verejnej politiky

V tomto scenári sa nepočíta s aktívnou rolou verejnosti, v podstate sa predpokladá iba jednostranné informovanie.

Scenár 2: Verejnosť sa ZÚČASTŇUJE NA DISKUSII o alternatívach verejnej politiky

Tento scenár umožňuje aktívnu rolu verejnosti. Informovanie verejnosti je prirodzenou súčasťou aj tohto scenára, a to od začiatku celého procesu až po informovanie o využití návrhov a pripomienok stakeholderov a verejnosti v závere procesu. Diskusia o aspektoch problému a alternatívach jeho riešenia je postavená na úplnom informovaní zainteresovaných aktérov a verejnosti. Odporúčame, aby sa na diskusii zúčastňovali nielen rôznorodí zainteresovaní aktéri, ale priamo aj tvorcovia politiky. Ich účasť na diskusii umožní hlbšie porozumenie argumentácii zainteresovaných.

Scenár 3: Verejnosť sa ZÚČASTŇUJE NA ROZHODOVANÍ o verejnej politike

V tomto scenári sa počíta s aktívnou rolou zainteresovaných aktérov a verejnosti. Hlavnou úlohou inštitúcie zodpovednej za prípravu verejnej politiky je riadenie vzájomného vyjednávania, hľadania dohody a koordinácie aktivít rôznorodých účastníkov.

Informovanie verejnosti je prirodzenou súčasťou tohto scenára, a to od začiatku celého procesu. Diskusia o optimálnom riešení je postavená na úplnom informovaní všetkých zložiek verejnosti.

Scenár 4: Verejnosť sa PODIEĽA NA DOSAHOVANÍ DOHODY o prioritách verejnej politiky, ako aj na jej REALIZÁCII

V tomto scenári sa počíta s aktívnou rolou zainteresovaných aktérov nielen pri formulácii priorít verejnej politiky, ale aj pri jej implementácii. Hlavnou úlohou inštitúcie zodpovednej za prípravu verejnej politiky je riadenie vzájomného vyjednávania, hľadania dohody a koordinácie aktivít rôznorodých účastníkov.


→ Pokračovať na kapitolu Participovať: ako realizovať participatívny proces?