Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Participácia_ako realizovať participatívny proces?

Realizácia participatívneho procesu podľa Scenára 1: Verejnosť je INFORMOVANÁ o príprave verejnej politiky

Charakteristika Scenára 1

Charakteristika Scenára 1

 • Kroky participatívneho procesu podľa Scenára 1
  • Príprava:
   • Identifikovanie zainteresovaných aktérov – stakeholderov.
   • Identifikovanie tém a problémov, ktoré má verejná politika riešiť, ako aj argumentácií pre možné alternatívy riešenia.
   • Identifikovanie záujmov zainteresovaných a možných konfliktov medzi týmito záujmami.
   • Návrh dizajnu procesu.
  • Participatívne aktivity:
   • Informačná kampaň: šírenie informácií o procese tvorby a obsahu verejnej politiky.
  • Rozhodnutie o výslednej podobe verejnej politiky a formulovanie záväzkov..
  • Informovanie verejnosti o výslednej politike.
  • Evaluácia procesu tvorby politiky.
 • Na čo si dávať pozor?
 • Príklad z praxe: Agenda 2030

Realizácia participatívneho procesu podľa Scenára 2: Verejnosť sa ZÚČASTŇUJE NA DISKUSII o alternatívach verejnej politiky

 • Charakteristika Scenára 2
  • Charakteristiky tohto scenára sú zachytené v tabuľke (znovu neopakujeme aktivity z tabuľky k Scenáru 1, hoci väčšinu aktivít je potrebné realizovať aj v tomto prípade).

 Charakteristika podľa Scenára 2

→ CHCEM VEDIEŤ VIAC

Realizácia participatívneho procesu podľa Scenára 3: Verejnosť sa ZÚČASTŇUJE NA ROZHODOVANÍ o verejnej politike

 • Charakteristika Scenára 3
  • Charakteristiky tohto scenára sú zachytené v tabuľke (znovu neopakujeme aktivity z tabuľky k Scenáru 1, hoci väčšinu aktivít je potrebné realizovať aj v tomto prípade).

Charakteristika Scenára 3

Realizácia participatívneho procesu podľa Scenára 4: Verejnosť sa PODIEĽA NA DOSAHOVANÍ DOHODY o prioritách verejnej politiky, ako aj na jej REALIZÁCII

 • Charakteristika Scenára 4

Charakteristika Scenára 4

 • Úlohy inštitúcie zodpovednej za prípravu verejnej politiky podľa Scenára 4
  • Význam záväzku, ktorý na seba berie orgán, ktorý je za celý proces zodpovedný (napr. vláda, ministerstvo, samospráva), je v tomto scenári najväčší – nejde totiž iba o záväzok zrealizovať participatívny proces otvorený verejnosti, ale akceptovať to riešenie, ktoré bude vybraté v náročnom procese vzájomných konzultácií a argumentácií všetkých stakeholderov, pracovných skupín, vyjednávacích tímov a ďalších – a toto riešenie presadiť v definitívnom rozhodnutí o konkrétnej podobe novej verejnej politiky.
 • Kroky participatívneho procesu podľa Scenára 4

→ CHCEM VEDIEŤ VIAC

 

→ Pokračovať na kapitolu Participácia: ako realizovať participatívny proces?