Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Príklad z praxe: Stratégia v oblasti kultúry

V júli 2013 začalo Ministerstvo kultúry SR prípravu Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2014 – 2020. V tomto prípade sa ministerstvo rozhodlo do tvorby stratégie intenzívnejšie zapojiť kultúrne inštitúcie vo svojej zriaďovateľskej kompetencii (3. úroveň participácie) a aktérom zo širšej kultúrnej obce umožnilo pripomienkovanie návrhov stratégie (2. úroveň participácie).

V rámci participatívneho procesu prebehla séria 5 workshopov, v rámci ktorých vznikol prvý návrh stratégie, a následná konferencia, na ktorej sa prediskutoval druhý návrh stratégie.

V úvode procesu prebehla analýza aktuálneho stavu kultúry na Slovensku, ktorá slúžila ako podklad pre tvorbu strategických priorít. Celý proces tvorby dokumentu mala na starosti pracovná skupina, ktorá pozostávala zo zástupcov Ministerstva kultúry SR, Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej galérie a Slovenského ľudového umeleckého kolektívu.  Za projektový manažment, koordináciu a facilitáciu stretnutí boli zodpovední externí experti.

Workshopy sa konali v Bratislave, vo Zvolene a v Košiciach a mali za cieľ informovať o procese tvorby stratégie, prvom návrhu stratégie, zozbierať pripomienky a návrhy pre dokument. Zároveň slúžili na diskusiu o oblastiach, ktoré mohli priniesť prípadné nezhody.

Workshopy mali podobu verejných akcií, ktorých kapacita bola limitovaná iba priestorom. Účastníci, identifikovaní aktéri pôsobiaci v oblasti kultúry, boli oslovení priamo e-mailom. Zároveň pre potreby procesu vznikla aj stránka www.strategiakultury.sk. Na workshopoch sa spolu zúčastnilo 90 účastníkov (zástupcovia výskumných a akademických inštitúcií, samospráv, predstavitelia múzeí a galérií, zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií, predstavitelia štátnych divadelných a hudobných inštitúcií a iní odborníci a odborníčky).

Po zapracovaní pripomienok tak vznikol druhý návrh stratégie, ktorý bol prediskutovaný v rámci konferencie. Konferencia bola otvoreným stretnutím, na ktorom sa zúčastnilo celkom 84 ľudí.

Participatívna tvorba stratégie bola pozitívne prijatá a zapojenie zainteresovaných aktérov nepochybne prispelo k tvorbe kvalitnej stratégie pre rozvoj kultúry na Slovensku.