Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2023, nedeľa
 

Správy


:


Oznámenie o výsledku prvého kola výberu zástupcov občianskej spoločnosti do Komisií monitorovacieho výboru Programu Slovensko
25. 01. 2023

Dňa 19. 1. 2023 zasadala výberová komisia pre výber zástupcov/kýň občianskej spoločnosti do komisií monitorovacieho výboru Programu Slovensko 2021 – 2027. Na základe vyhodnotenia predložených podkladov od kandidátov/tiek komisia vybrala nasledujúcich zástupcov/kyne do komisií: Cieľ 1: Michal Vážny...

FONDY EÚ: Výberový proces do komisií monitorovacieho výboru Programu Slovensko pokračuje
25. 01. 2023

Procesy obsadzovania monitorovacích výborov a ich komisií pre nové fondy EÚ pokračujú. Obraciame sa na Vás opätovne s výzvou na nomináciu zástupcov do komisií monitorovacieho výboru Programu Slovensko 2021 – 2027. Dôvody sú dva: Pre niektoré komisie sme nezískali dostatočný počet...

Hľadáme projektového manažéra/ku a tematického koordinátora/ku
17. 01. 2023

V roku 2023 rozbiehame projekt Partnerstvo 2021 – 2027 a rozširujeme projektovú kanceláriu. Potrebujeme preto posily a to na dvoch dôležitých pozíciach: Projektový manažér/ka Tematický koordinátor/ka pre cieľ sociálnejšia Európa Čo je projekt Partnerstvo 2021 – 2027 Projekt...

Vybrali sme konzorcium nadácií pre EU-CARE
16. 01. 2023

Vo výzve na výber konzorcia žiadateľov o nenávratný finančný príspevok na implementáciu národného projektu „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ uspelo konzorcium pod vedením Nadácie otvorenej spoločnosti. Partnermi v konzorciu sú Nadácia Ekopolis, Nadácia pre...

VÝZVA na výber konzorcia žiadateľov o nenávratný finančný príspevok na implementáciu národného projektu „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“
20. 12. 2022

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, na základe Memoranda o spolupráci zo dňa 15.12.2022, uzatvoreného s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vyhlasuje výzvu na výber konzorcia žiadateľov o nenávratný finančný...

Presúvame sa od plánovania k implementácii: Dokumenty pre programové obdobie 2021 - 2027 sú schválené
05. 12. 2022

Autorkami článku sú externé expertky ÚSV ROS Marcela Černá a Danica Hullová, ktoré v rámci projektu Partnerstvo spolupracovali na príprave Riadiacej dokumentácie pre programové obdobie 2021-2027. Prichádza nové programové obdobie a s ním nové výzvy, projekty, a nové skúsenosti....

Nové fondy EÚ: Dôležitá časť programovania je za nami
28. 07. 2022

V posledných týždňoch prebehlo niekoľko významných procesov, ktoré Slovensko priblížilo k čerpaniu nových fondov EÚ. Prinášame vám ich stručný prehľad. Program Slovensko odovzdaný Európskej komisii Prvým míľnikom bol 28. jún 2022, kedy Vláda SR schválila Program Slovensko 2021-2027 (P SK)....

Niekoľkoročné úsilie speje do konca: Vláda SR schválila Program Slovensko na obdobie 2021-27
01. 07. 2022

O prvých krokoch, ktoré viedli k príprave nového programového obdobia pre eurofondy môžeme hovoriť už od roku 2017, kedy bola vytvorená Pracovná skupina Partnerstvo pre Politiku súdržnosti 2020+. V tomto období začal aj projekt Partnerstvo, v rámci ktorého bolo do pracovnej...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]