Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. december 2019, streda
 

Správy


:


Pokračujeme v hľadaní riešení pre lepšiu zrozumiteľnosť komunikácie v eurofondoch
04. 12. 2019

V dňoch 28. a 29. novembra 2019 sme v Bratislave zrealizovali dve fokusové skupiny pre zástupcov prijímateľov podpory z fondov EÚ z radov MNO. Ich cieľom bolo zbierať od účastníkov vstupy hodnotiace zrozumiteľnosť textov, s ktorými musia ako príjemcovia podpory z fondov...

Okrúhly stôl: Podpora komplexnej integrácie marginalizovaných komunít z eurofondov
29. 11. 2019

V utorok 26.11.2019 sme v Košiciach zorganizovali okrúhly stôl na tému podpory komplexného prístupu k integrácii marginalizovaných rómskych komunít (MRK) z fondov EÚ. Podujatia sa zúčastnili odborníci pracujúci priamo v teréne s komunitami, zástupcovia VÚC Prešov a ...

Zasadala pracovná skupina pre prípravu eurofondových výziev na Ministerstve životného prostredia
15. 11. 2019

V stredu 13. novembra zasadala na Ministerstve životného prostredia zatiaľ jediná pracovná skupina cielene zriadená pre zapojenie aktérov do prípravy eurofondových výziev. Vznik pracovnej skupiny sme iniciovali v spolupráci s Martinou B. Paulíkovou, ktorá je členkou monitorovacieho...

Nové fondy EÚ musia vytvoriť podmienky pre komplexnú podporu obnovy budov na Slovensku
22. 10. 2019

V utorok 22. októbra sme v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a organizáciou Budovy pre budúcnosť zorganizovali workshop zameraný na efektívnu podporu obnovy budov a rozvoj „inteligentnej energetiky“ na Slovensku v novom programovom období...

Metajazyk a nezrozumiteľnosť dokumentov o fondoch EÚ: hľadáme riešenia
10. 10. 2019

V dňoch 3. a 4. októbra 2019 sme v Bratislave zorganizovali dve pracovné stretnutia pre štátnych zamestnancov a zamestnankyne, ktoré pracujú s fondami EÚ. Na stretnutiach zúčastnení spoločne analyzovali a hodnotili vybrané metodické texty z hľadiska zrozumiteľnosti...

Spolupráca pri rozvoji dialógu o prioritách pre nové programové obdobie eurofondov
10. 10. 2019

Vo štvrtok, 3. októbra 2019, schválila Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 - 2027 Návrh východiskových priorít pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027. V procese prípravy tohto návrhu sa snažil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vytvoriť...

Diskutovali sme o podpore opatrení na adaptáciu na zmenu klímy z budúcich fondov EÚ
09. 10. 2019

Koncom septembra sme v Košiciach zorganizovali dve podujatia zamerané na diskusiu o možnostiach podpory opatrení na adaptáciu na zmenu klímy z fondov EÚ. Podujatia sú súčasťou projektu Partnerstvo 3, ktorého cieľom je podporovať participáciu a otvorené riadenie fondov EÚ....

Dialóg o živote eurofondových projektov
04. 10. 2019

Na konci septembra sme v rámci projektu Partnerstvo 3 zorganizovali sériu troch podujatí, ktoré spojili zástupcov MNO s bohatými skúsenosťami s projektami financovanými z fondov EÚ a zástupcov ministerstiev zodpovedných za riadenie operačných programov. V Bratislave,...

1 | 2 | 3  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]