Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Odborná projektová rada a Sektorové rady

Úlohou Odbornej projektovej rady je odborne dozerať na realizáciu celej hlavnej aktivity národného projektu, t. j. všetkých jej podaktivít, dávať svoje odporúčania, komentáre a návrhy, pričom pokrýva hlavné oblasti výskumu z rôznych pohľadov (sociologického, ekonomického, akademického, politologického, filozofického,...). 

V rámci národného projektu pôsobia sektorové rady, ktorých garanti sú členmi Odbornej projektovej rady: 

SR pre kultúru a duchovné hodnoty (garant Mgr. Bohdan Smieška)
SR pre životné prostredie (garant Ing. Peter Medveď)
SR pre ľudské práva a advokačné aktivity (garant PaedDr. Ján Orlovský)
SR pre zdravie (garant MUDr. Tomáš Szalay, PhD.)
SR pre sociálne služby a sociálnu pomoc (garant PhDr. Elena Kopcová, PhD.)
SR pre vzdelávanie (garant Mgr. Danica Hullová)
SR pre šport (garant Mgr. et. Mgr. Ladislav Križan, PhD., DAS)
SR pre dobrovoľníctvo (garant doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.)
SR pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc (garant Ing. Mária Sliacka )
SR pre občiansku spoločnosť (garant PhDr. Michal Vašečka, PhD.)
SR pre mládež (garant Jana Kuzmová Feherpataky, M.A.)

Sektorové rady sú tvorené expertmi a odborníkmi zastrešujúcimi všeobecne prospešné oblasti.