Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky


:


Nariadenie vlády SR/Pravidlá poskytovania investičnej pomoci
31. 03. 2024

Predkladateľ: ministerka hospodárstva  Oblasť: hospodárstvo  Typ: nariadenie vlády SR Dňa 20.03.2024 vláda schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú...

MPK/Všeobecná dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Saudskoarabského kráľovstva
24. 03. 2024

Predkladateľ: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Oblasť: hospodárstvo Typ LP: MPK Dňa 22.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh Všeobecnej dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Saudskoarabského kráľovstva. Cieľom dohody je podporovať hospodársku,...

Nelegislatívny materiál/Návrh na schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti a pravidelnosti dodávky elektriny a plynu
24. 03. 2024

Predkladateľ: ministerka hospodárstva  Oblasť: hospodárstvo  Typ: nelegislatívny materiál Dňa 13.03.2024 vláda schválila Návrh na schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti a pravidelnosti dodávky elektriny a plynu s cieľom...

Zákon/Mimoriadna investičná pomoc
12. 03. 2024

Oblasť: hospodárstvo, životné prostredie Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva Dňa 13.02.2024 Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 57/2018 Z....

MPK/Zmeny v oblasti regulácie sieťových odvetví
25. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Oblasť: hospodárstvo, energetika Typ LP: MPK Dňa 21.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších...

Ostatný materiál/Výnimka pre podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK s rozdelením zisku formou daru zo zisku po zdanení
25. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Oblasť: hospodárstvo Typ: ostatný materiál Dňa 14.02.2024 vláda SR schválila Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších...

PI/Zníženie finančnej záťaže obchodníkov s drahými kovmi
25. 02. 2024

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Oblasť: hospodárstvo Typ: PI Dňa 20.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 119/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú...

MPK/Formuláre určené pre žiadateľov o poskytnutie regionálnej a mimoriadnej investičnej pomoci
18. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Oblasť: hospodárstvo Typ LP: MPK Dňa 14.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]