Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


:


MPK/Minimálna mzda
31. 03. 2024

Predkladateľ: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Oblasť: práca  Typ LP: MPK Dňa 22.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa...

MPK/Minimálna mzda
24. 03. 2024

Predkladateľ: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Oblasť: práca  Typ LP: MPK Dňa 22.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa...

PI/Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie
24. 03. 2024

Predkladateľ: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Oblasť: sociálne veci Typ LP: PI  Dňa 19.03.2024 bola zverejnená  predbežná informácia o návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu...

MPK/Zriaďovanie a fungovanie európskych zamestnaneckých rád a účinné presadzovanie nadnárodných práv na informácie a konzultácie do MPK
24. 03. 2024

Predkladateľ: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Oblasť: práca  Typ LP: MPK Dňa 20.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica...

Zákon/Odvodové úľavy pre niektorých zamestnávateľov
12. 03. 2024

Oblasť: sociálne poistenie/zamestnávanie/hospodárstvo Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Dňa 14.02.2024 Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z.o sociálnom...

MPK/Ochrana detí v digitálnom priestore
11. 03. 2024

Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Oblasť: ochrana detí Typ LP: MPK Dňa 04.03.2024 bol v MPK zverejnený Akčný plán na roky 2024 – 2025 vyplývajúci z Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore. Materiál reaguje na intenzívnu prítomnosť detí...

MPK/Zrušenie úlohy pre ministra práce
11. 03. 2024

Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  Oblasť: rodina Typ LP: MPK Dňa 05.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh na zrušenie úlohy pre ministra práce, a to pripraviť Akčný plán na podporu rodiny a demografického vývoja v SR 2022-2030 z dôvodu duplicity...

MPK/Účasť na Generálnej konferencii MOP
11. 03. 2024

Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny Oblasť: zamestnávanie, práca Typ LP: MPK Dňa 01.03.2024 bol v MPK zverejnený Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 112. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce od 3. do 14. júna 2024 v ...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]