Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Participatívne procesy

""

Základné informácie

  • Zaradenie: podaktivita 1 - Participácia a ústredné orgány štátnej správy
  • Téma: podpora budovania kapacít pre participáciu
  • Financovanie: tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa

Zdôvodnenie

Realizácia projektu vytvorila priestor pre odbornú podporu participatívnych procesov tvorby verejných politík, ktorých vlastníkom a gestorom je ÚSV ROS,  ako aj realizáciu participatívnych procesov, ktoré si vyžiadala implementácia projektu. Verejné politiky a dokumenty, ku ktorým odborný tím projektu NP PARTI 2 poskytol podporu a realizoval k nim participatívny proces sú: