Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Aktuality


:


MPK/Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2023
31. 03. 2024

Predkladateľ: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Oblasť: vnútro Typ LP: MPK Dňa 27.03.2024 bola v MPK zverejnená Správa o plnení úloh z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2023. Cieľom predkladaného materiálu vrátane prílohy, je zabezpečiť...

MPK/Aktualizácia celkových početných stavov vojakov a zamestnancov
31. 03. 2024

Predkladateľ: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Oblasť: obrana Typ LP: MPK Dňa 26.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh k Aktualizácii celkových početných stavov vojakov a zamestnancov a počtov hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej...

Poslanecký návrh predložený do NRSR/Zmena právnych predpisov neziskového sektora
31. 03. 2024

Predkladateľ: poslanci NRSR  Oblasť: tretí sektor Typ LP: poslanecký návrh predložený do NRSR Dňa 27.03.2024 bol do NRSR predložený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a ktorým sa...

MPK/Priame podpory po prijatí 1. modifikácie Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027
31. 03. 2024

Predkladateľ: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Oblasť: pôdohospodárstvo Typ LP: MPK Dňa 22.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č....

MPK/Diplomatická konferencia o uzavretí medzinárodného právneho nástroja o duševnom vlastníctve a genetických zdrojoch
31. 03. 2024

Predkladateľ: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Oblasť: priemyselné vlastníctvo Typ LP: MPK Dňa 22.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na Diplomatickej konferencii o uzavretí medzinárodného právneho nástroja o duševnom...

MPK/Vykonávanie zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu na základe reciprocity
31. 03. 2024

Predkladateľ: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Oblasť: zahraničné veci Typ LP: MPK Dňa 22.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom Ministrov Ukrajiny o vykonávaní...

PI/Zmena výpočtu príspevku štátu pre cirkvi
31. 03. 2024

Predkladateľ: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Oblasť: kultúra Typ LP: PI  Dňa 25.03.2024 bola zverejnená  predbežná informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských...

PI/Zmeny druhu poľnohospodárskeho pozemku
31. 03. 2024

Predkladateľ: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Oblasť: pôdohospodárstvo  Typ LP: PI  Dňa 25.03.2024 bola zverejnená  predbežná informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]