Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2023, štvrtok
 

Aktuálne informácie o Iniciatíve pre otvorené vládnutie


:


Aktivity SR v otvorenom vládnutí rezonovali na ôsmom celosvetovom samite Iniciatívy pre otvorené vládnutie
20. 09. 2023

V dňoch 6. - 7. septembra sa v estónskom Tallinne konal ôsmy celosvetový samit Iniciatívy pre otvorené vládnutie,  ktorého sa zúčastnilo viac ako dvetisíc účastníkov z celého sveta. Stretnutie vlád a mimovládnych organizácií, ktoré spoločne menia kultúru vládnutia sprevádzal...

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2024 - 2026 predložený do medzirezortného pripomienkového konania
18. 08. 2023

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2024 - 2026 (ďalej len „Akčný plán  OGP 2024 - 2026“) je v termíne od 14. augusta 2023 do 25. augusta 2023 predmetom medzirezortného pripomienkového konania.  Návrh Akčného plánu OGP 2024 - 2026 je dostupný na portáli Slov-Lex na...

Verejná diplomacia v službách otvoreného vládnutia: Verejná politika otvorenej komunikácie ÚVO
25. 09. 2023

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  prináša minisériu blogov zameranú na získanie prehľadu o konkrétnych príkladoch aktivít zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré podporujú otvorené vládnutie a jeho princípy - transparentnosť, participáciu či zúčtovateľnosť. Sú súčasťou...

Ako sa v Severnom Macedónsku buduje participatívna samospráva: Podpora samosprávnych zastupiteľstiev
25. 09. 2023

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  prináša minisériu blogov zameranú na získanie prehľadu o konkrétnych príkladoch aktivít zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré podporujú otvorené vládnutie a jeho princípy - transparentnosť, participáciu či zúčtovateľnosť. Sú súčasťou...

Ako sa buduje transparentnosť v rezorte zahraničia: Zverejňovanie aktivít vedenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. 09. 2023

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  prináša minisériu blogov zameranú na získanie prehľadu o konkrétnych príkladoch aktivít zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré podporujú otvorené vládnutie a jeho princípy - transparentnosť, participáciu či zúčtovateľnosť. Sú súčasťou...

MuMap: Ako spraviť z občana kontrolóra
25. 09. 2023

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  prináša minisériu blogov zameranú na získanie prehľadu o konkrétnych príkladoch aktivít zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré podporujú otvorené vládnutie a jeho princípy - transparentnosť, participáciu či zúčtovateľnosť. Sú súčasťou...

Klimatski promeni.mk: Ako informovať o klimatických zmenách, a čo môžeme robiť aby sme ich dopad zjemnili
25. 09. 2023

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  prináša minisériu blogov zameranú na získanie prehľadu o konkrétnych príkladoch aktivít zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré podporujú otvorené vládnutie a jeho princípy - transparentnosť, participáciu či zúčtovateľnosť. Sú súčasťou...

Soldi pubblici: Ako môže korupčný škandál motivovať k prehĺbeniu transparentnosti
25. 09. 2023

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  prináša minisériu blogov zameranú na získanie prehľadu o konkrétnych príkladoch aktivít zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré podporujú otvorené vládnutie a jeho princípy - transparentnosť, participáciu či zúčtovateľnosť. Sú súčasťou...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy