Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Aktuálne informácie o Iniciatíve pre otvorené vládnutie


:


VÝZVA: Hľadáme analytika/analytičku zverejnených datasetov na portáli otvorených dát
12. 04. 2024

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) otvára výzvu na predloženie návrhov k vypracovaniu Analýzy zverejňovania datasetov na portáli otvorených dát. Analýza vychádza z plnenia úlohy B. 10 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 –...

Pripojte sa k OGP Local 2024: Výzva pre regionálne a miestne samosprávy na zapojenie sa do lokálneho programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie
04. 12. 2023

Regionálna a miestna samospráva má k svojim občanom najbližšie, keďže poskytuje základné verejné služby. Vďaka tejto blízkosti môže prijímať inovatívne a ambiciózne reformy, ktoré pomáhajú otvárať vládnutie na regionálnej ako aj lokálnej úrovni.   Iniciatíva pre otvorené...

Verejná diplomacia v službách otvoreného vládnutia: Verejná politika otvorenej komunikácie ÚVO
25. 09. 2023

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  prináša minisériu blogov zameranú na získanie prehľadu o konkrétnych príkladoch aktivít zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré podporujú otvorené vládnutie a jeho princípy - transparentnosť, participáciu či zúčtovateľnosť. Sú súčasťou...

Ako sa v Severnom Macedónsku buduje participatívna samospráva: Podpora samosprávnych zastupiteľstiev
25. 09. 2023

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  prináša minisériu blogov zameranú na získanie prehľadu o konkrétnych príkladoch aktivít zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré podporujú otvorené vládnutie a jeho princípy - transparentnosť, participáciu či zúčtovateľnosť. Sú súčasťou...

Ako sa buduje transparentnosť v rezorte zahraničia: Zverejňovanie aktivít vedenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. 09. 2023

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  prináša minisériu blogov zameranú na získanie prehľadu o konkrétnych príkladoch aktivít zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré podporujú otvorené vládnutie a jeho princípy - transparentnosť, participáciu či zúčtovateľnosť. Sú súčasťou...

MuMap: Ako spraviť z občana kontrolóra
25. 09. 2023

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  prináša minisériu blogov zameranú na získanie prehľadu o konkrétnych príkladoch aktivít zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré podporujú otvorené vládnutie a jeho princípy - transparentnosť, participáciu či zúčtovateľnosť. Sú súčasťou...

Klimatski promeni.mk: Ako informovať o klimatických zmenách, a čo môžeme robiť aby sme ich dopad zjemnili
25. 09. 2023

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  prináša minisériu blogov zameranú na získanie prehľadu o konkrétnych príkladoch aktivít zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré podporujú otvorené vládnutie a jeho princípy - transparentnosť, participáciu či zúčtovateľnosť. Sú súčasťou...

Soldi pubblici: Ako môže korupčný škandál motivovať k prehĺbeniu transparentnosti
25. 09. 2023

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  prináša minisériu blogov zameranú na získanie prehľadu o konkrétnych príkladoch aktivít zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré podporujú otvorené vládnutie a jeho princípy - transparentnosť, participáciu či zúčtovateľnosť. Sú súčasťou...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy