Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. december 2017, Piatok
 

Správy - Iniciatíva pre otvorené vládnutie


:


2. stretnutie Koordinačnej skupiny k implementácii Akčného plánu OGP 2017-2019
08. 12. 2017

V stredu 7. decembra 2017 sa uskutočnilo druhé stretnutie Koordinačnej skupiny k implementácii Akčného plánu OGP 2017-2019. Stretnutia sa okrem zástupcov ÚSV ROS zúčastnili kontaktné osoby pre OGP úlohy v jednotlivých rezortoch a ostatných ÚOŠS, ktorých náplňou práce (okrem iného) je aj...

Pracovné stretnutie k všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov
04. 12. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov organizuje dňa  12. decembra 2017 od 9:00 do 12:00  pracovné stretnutie v súvislosti s implementáciou všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) s fokusom...

Ďakujeme Vám za účasť na Open Government Week 2017
16. 11. 2017

Počas druhého novembrového týždňa (6.-10.11.2017) organizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti druhý ročník podujatia Open Government Week. Podujatia sa zúčastnilo 400 ľudí. Všetkým návštevníkom patrí úprimná vďaka. Podujatie sa konalo v krásnych priestoroch...

Zverejnili sme program OPEN GOVERNMENT WEEK 2017
27. 10. 2017

Milí priatelia, Po úvodnej pozvánke na Open Government Week 2017 v týždni 6.-10. novembra 2017 v Umelke v Bratislave Vám predstavujeme nabitý inšpiratívny program na témy: OTVORENÉ VZDELÁVACIE ZDROJE  (pondelok 14:00 - 17:30) PARTICIPÁCIA (utorok 9:00–16:00) OTVORENÁ LEGISLATÍVA...

Koordinačné stretnutie k open data politikám
18. 10. 2017

ÚSV ROS organizoval dňa 3.10.2017 na pôde MV SR koordinačné stretnutie k plneniu úloh z Akčného plánu OGP 2017-2019 (gestor ÚSV ROS), Stratégie a akčného plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy (gestor NASES) a Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (gestor...

Open Government Week 2017 - Save the date
13. 10. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozýva na celotýždňový workshop s názvom OPEN GOVERNMENT WEEK 2017. Po úspešnom minuloročnom OPEN GOVERNMENT WEEK, ktorým sme naštartovali Akčný plánIniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019, je tento ročník venovaný...

Otvorené vzdelávacie zdroje sú celosvetovou témou
26. 09. 2017

Zástupkyne úradu splnomocnenca sa zúčastnili 2. celosvetového kongresu UNESCO na tému otvorené vzdelávacie zdroje – Open Educational Resources (OER). Kongres sa uskutočnil v slovinskej Ľubľane v dňoch 18.-20.09.2017. Zúčastnili sa ho zástupcovia krajín z celého sveta na úrovni ministrov...

Novela infozákona v MPK
22. 09. 2017

Novela zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) je v čase od 20. septembra do 10. októbra 2017 v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Na príprave novely sa od začiatku podieľali...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy