Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. júl 2020, nedeľa
 

Aktuálne informácie o Iniciatíve pre otvorené vládnutie


:


Analýza zverejnených datasetov ústredných orgánov štátnej správy dostupná na pripomienkovanie
29. 06. 2020

Ďakujeme za všetky konštruktívne pripomienky. Finálna analýza zverejňovania datasetov je po zapracovaní pripomienok dostupná na tomto mieste. Analýza zverejňovania datasetov verejnej správy za rok 2020 Pripomienky a zapracovanie do Analýzy zverejňovania datasetov   Úrad splnomocnenca...

Hodnotíme, aké informácie poskytuje Modul dotačných schém
09. 06. 2020

Portál Modul dotačných schém vznikol v decembri 2015 ako špecifická webová aplikácia na Ústrednom portáli verejnej správy http://www.slovensko.sk/ na základe úlohy Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2012 – 2013. Jeho ambíciou bolo poskytovať informácie o všetkých...

Samosprávy, mestá a obce sa môžu prihlásiť do lokálneho programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie
29. 05. 2020

Slovensko je členom medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie od roku 2011. Vďaka nášmu členstvu prijímame uzneseniami vlády SR Akčné plány Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorými podporujeme zlepšovanie informovanosti občanov,  zvyšovanie transparentnosti a zapájanie všetkých...

Transparentnejšia prokuratúra: Široký participatívny proces priniesol kvalitný legislatívny návrh zmien
26. 05. 2020

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti oceňuje participatívny proces prípravy návrhu legislatívnych zmien v prokuratúre, ktorých cieľom je zvyšovať transparentnosť a dôveryhodnosť prokuratúry v súlade s princípmi otvoreného vládnutia. Vláda SR sa prijatím...

Stratégia otvorenej vedy na Slovensku: S Centrom vedecko-technických informácií SR pokračujeme v aktívnej spolupráci
22. 05. 2020

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl sa dňa 20. mája 2020 stretol s novým generálnym riaditeľom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prof. PharmDr. Jánom Kyselovičom, CSc. Témou stretnutia bola otvorená veda a otvorený prístup k ...

Sprievodca otvoreným vládnutím v čase COVID-19: Otvorené dáta
13. 05. 2020

Medzinárodná Iniciatíva pre otvorené vládnutie, ku ktorej sa Slovenská republika pridala v roku 2011, sa rozhodla zareagovať na celosvetovú situáciu novou kampaňou Open Response + Open Recovery. Jej cieľom je predstaviť a podporiť rôzne aktivity, zdroje a príklady dobrej praxe vlád či občianskej...

Posilňovaním dôvery proti koronavírusu: Nová kampaň Iniciatívy pre otvorené vládnutie
28. 04. 2020

Medzinárodná Iniciatíva pre otvorené vládnutie, ku ktorej sa Slovenská republika pridala v roku 2011, sa rozhodla zareagovať na celosvetovú situáciu novou kampaňou Open Response + Open Recovery. Jej cieľom je predstaviť a podporiť rôzne aktivity, zdroje a príklady dobrej praxe vlád či...

O otvorenom vládnutí a otvorenej vede so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. 04. 2020

Dňa 20. apríla 2020 diskutoval splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pre vedu a výskum Ľudovítom Paulisom o spoločných prienikoch rezortu a úradu splnomocnenca v téme otvoreného...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy