Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Poslanecké návrhy zákonov


:


Poslanecký návrh predložený do NRSR/Zmena právnych predpisov neziskového sektora
31. 03. 2024

Predkladateľ: poslanci NRSR  Oblasť: tretí sektor Typ LP: poslanecký návrh predložený do NRSR Dňa 27.03.2024 bol do NRSR predložený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a ktorým sa...

Zákon/Skrátenie praxe pri vedení vozidiel s právom prednostnej jazdy
12. 03. 2024

Oblasť: doprava Predkladateľ: poslanecký návrh zákona Dňa 13.02.2024 Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke...

MPK/Zmeny v zákone o Audiovizuálnom fonde
11. 03. 2024

Predkladateľ: poslanecký návrh záakona Oblasť: kultúra Typ LP: MPK Dňa 01.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o poslanecký návrh zákona,...

MPK/Zmeny v úprave múzeí a galérií
11. 03. 2024

Predkladateľ: poslanecký návrh zákona Oblasť: kultúra Typ LP: MPK Dňa 01.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č....

MPK/Zmeny vo Fonde na podporu umenia
11. 03. 2024

Predkladateľ: poslanecký návrh zákona Oblasť: kultúra Typ LP: MPK Dňa 01.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti...

MPK/Sociálnoprávna ochrana detí, sociálna kuratela a centrá
27. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: Iniciatívny návrh Oblasť: Sociálne veci Typ: MPK Dňa 22.08.2023 bola v MPK zverejnená vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia...

PI/Regulácia sieťových odvetví
27. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: Iniciatívny návrh Oblasť: Energetika, priemysel Typ: PI Dňa 23.08.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová...

PI/Cenová regulácia a podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike
27. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: Iniciatívny materiál Oblasť: Energetika, financie Typ: PI Dňa 18.08.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu pre reguláciu sieťových odvetví č....

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]