Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. marec 2023, piatok
 

Informácie pre cudzincov

Registrácia dočasného útočiska na území SR

Od 09.03.2022, 13:30 hod. je dostupná online služba pre registráciu dočasného útočiska

QR kód pre online službu pre registráciu dočasného útočiska

Kontakt na veľkokapacitné centrá:

Mestská športová hala, Športová 31, 071 01 Michalovce-Stráňany, (GPS súradnice: 48.762221, 21.916542)
Akademická ulica č. 4, 949 01 (GPS súradnice: 48.306142,18.100493)
Bottova 7, 811 09 Bratislava (GPS súradnice: 48.1453874616074, 17.12899309956323)

 


Úradné hodiny

Pondelok, streda, piatok: od 07.30 h do 15.30 h budú vybavované všetky životné situácie.   

Utorok, štvrtok: od 07.30 h do 15.30 h budú vybavované:

  1. Žiadosti o vydanie dokladu o pobyte pre osoby – vodičov medzinárodnej kamiónovej alebo autobusovej dopravy, ktorých platnosť pobytu bola/je predĺžená z dôvodu:
    • krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID 19,
    • vojnového stavu na Ukrajine („LEX Ukrajina"). 
  2. Žiadosti o udelenie národných víz pre vodičov autobusov, vodičov medzinárodnej dopravy a vodičov vnútroštátnej dopravy v zmysle nariadenia vlády SR č. 520/2021.
  3. Žiadosti o udelenie národných víz pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín v zmysle nariadenia vlády SR č. 521/2021.   
  4. Žiadosti o udelenie národných víz v zmysle uznesenia vlády SR č. 731/2021. 

Oddelenia cudzineckej polície PZ vybavujú žiadosti registrácie dočasného útočiska v pracovné dni:

  • Pondelok – Piatok od 07.00 do 19.00 h

Na oddeleniach cudzineckej polície PZ Bratislava, Dunajská Streda, Trnava, Prešov, Košice, Ružomberok a Trenčín sa registrujú na dočasné útočisko len tehotné ženy, rodiny s deťmi (len v prípadoch, kde bude minimálne jedno dieťa vo veku do 6 rokov), starí ľudia nad 65 rokov a iné zraniteľné osoby – pre ostatné osoby bude zabezpečená preprava do najbližšieho veľkokapacitného centra.

Veľkokapacitné registračné centrá: 

  • Nitra, Bratislava - pondelok až piatok - od 7. do 19. hodiny

Stránka úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru bola vytvorená s cieľom poskytnúť cudzincom prichádzajúcim na Slovensko čo najpodrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú pobytovej agendy. Ku konkrétnemu správnemu konaniu môže podať informáciu len dotknutý správny orgán, teda príslušné oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru.

 

Infolinkainfo_centrum

Pôsobnosť RHCP- kraj región

 

Centrála – UHCP*

+421-9610-50765

TA.13G4@DQUHDQF@

Bratislava, Trnava, Nitra*

+421-9610-36999

TA.13G4@FO3G.S2DQUL@

Banská Bystrica, Žilina, Trenčín*

+421-96160-2593

TA.13G4@FO3G.22DQUL@

Prešov, Košice

+421-9619-31208

TA.13G4@QYQGAFT@

*dostupné 7:30-15:30

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru aktívne spolupracuje aj s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM), ktorá poskytuje bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov. Ďalšie informácie nájdete priamo na týchto stránkach:

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Migračné informačné centrum IOM (MIC) poskytuje štátnym príslušníkom tretích krajín bezplatné právne a sociálne poradenstvo, pracovné poradenstvo vrátene pomoci pri hľadaní zamestnania, rekvalifikácie a výučby slovenského jazyka a podporuje komunitný život cudzincov na Slovensku.
Viac informácií: http://www.mic.iom.sk/

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Skontrolujte si, či potrebujete víza do Slovenskej republiky.

Pomocou webovej aplikácie Visa Check môžete zistiť, či potrebujete víza na vstup do SR a aký typ pobytu potrebujete na štúdium, prácu či podnikanie na Slovensku.

Skontrolujte si, či potrebujete víza do Slovenskej republiky.

Bezplatná pomoc cudzincom pri návrate do krajiny pôvodu.

Program asistovaných dobrovoľných návratov  pomáha pri návrate a reintegrácii cudzincom bez povolenia na pobyt v SR, ktorí sa chcú vrátiť do krajiny pôvodu. Ďalšie informácie k programu nájdete priamo na stránke IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu.


Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie