Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Informácie pre cudzincov

Z dôvodu ďalšieho zmierňovania opatrení, zavedených v súvislosti s pandémiou COVID-19 na oddeleniach cudzineckej polície PZ, budú s účinnosťou od 11. 05. 2020 zavedené nasledovné zmeny. Na stránkových pracoviskách jednotlivých oddelení cudzineckej polície PZ sa rozšíria úradné hodiny pre verejnosť v rozsahu:

Pondelok:       od 08.00 h do 14.00 h,
Streda:            od 08.00 h do 17.00 h,
Piatok:            od 08.00 h do 14.00 h
 

Viac informácií o pracoviskách jednotlivých oddelení cudzineckej polície PZ v súvislosti s pandémiou COVID-19

Stránka úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru bola vytvorená s cieľom poskytnúť cudzincom prichádzajúcim na Slovensko čo najpodrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú pobytovej agendy. Ku konkrétnemu správnemu konaniu môže podať informáciu len dotknutý správny orgán, teda príslušné oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru.

 

Infolinkainfo_centrum

Pôsobnosť RHCP- kraj región

 

Centrála – UHCP*

+421-9610-50765

ocpuhcp@minv.sk

Bratislava, Trnava, Nitra*

+421-9610-36999

ocppzba@minv.sk

Banská Bystrica, Žilina, Trenčín*

+421-96168-3205

ocppzrs@minv.sk

Prešov, Košice

+421-9619-31208

kosicec@minv.sk

*dostupné 7:30-15:30

 

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru aktívne spolupracuje aj s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM), ktorá poskytuje bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov. Ďalšie informácie nájdete priamo na týchto stránkach:

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Migračné informačné centrum IOM (MIC) poskytuje štátnym príslušníkom tretích krajín bezplatné právne a sociálne poradenstvo, pracovné poradenstvo vrátene pomoci pri hľadaní zamestnania, rekvalifikácie a výučby slovenského jazyka a podporuje komunitný život cudzincov na Slovensku.
Viac informácií: http://www.mic.iom.sk/

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Skontrolujte si, či potrebujete víza do Slovenskej republiky.

Pomocou webovej aplikácie Visa Check môžete zistiť, či potrebujete víza na vstup do SR a aký typ pobytu potrebujete na štúdium, prácu či podnikanie na Slovensku.

Skontrolujte si, či potrebujete víza do Slovenskej republiky.

Bezplatná pomoc cudzincom pri návrate do krajiny pôvodu.

Program asistovaných dobrovoľných návratov  pomáha pri návrate a reintegrácii cudzincom bez povolenia na pobyt v SR, ktorí sa chcú vrátiť do krajiny pôvodu. Ďalšie informácie k programu nájdete priamo na stránke IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu.


Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
 

Upravené dňa/Last Modify: 7. 5. 2020, 10:41