Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Preventívne aktivity pre široku verejnosť

Pre širokú verejnosť  |  Pre deti a mládež  |  Pre seniorov  |  Skupina prevencie

Preventívne aktivity pre širokú verejnosť

Preventívne projekty pre širokú verejnosť

Rady a odporúčania pre širokú verejnosť

Bez násilia každý deň

Preventisti Bratislavského kraja každoročne najmä v mesiaci november (kedy 25. november – Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách) realizujú preventívno – propagačnú aktivitu pod názvom „Bez násilia každý deň". Aktivita sa každoročne realizuje z dôvodu potreby upozorniť verejnosť na problematiku násilia. Cieľom preventívno - propagačnej aktivity pod názvom „Bez násilia každý deň", je upozorniť na problematiku násilia, poukázať na jeho rôzne formy, možnosti, ako predchádzať rizikovým situáciám, ako sa brániť a čo robiť, prípadne na koho sa obrátiť v prípade, ak sa niekto stal obeťou násilného trestného činu.

Svetový deň bielej palice

Dopravno-preventívnu akciu pri príležitosti Svetového dňa bielej palice každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V tento deň si pripomíname význam a dôležitosť tejto symbolickej pomôcky pre nevidiacich. Počas akcie policajti Bratislavského kraja v spolupráci s krajským dopravným inšpektorátom krajského riaditeľstva PZ prechádzajú cez priechody pre chodcov s nevidiacou osobou z Únie nevidiacich a slabozrakých. Policajti krajského dopravného inšpektorátu sledujú reakcie vodičov v prípadoch, keď na priechode zbadajú osobu s bielou palicou. Vodiči, ktorí nezastavia na signál nevidiaceho, keď chce vstúpiť na priechod pre chodcov a prejsť cez vozovku, sú kontrolovaní policajnou hliadkou a riešení napomenutím za porušovanie predpisov zákona o cestnej premávke.

Pozor na zlodejov na kúpaliskách

Počas letných mesiacov sa v areáloch prírodných kúpalísk alebo pri bazénoch sústredí väčšia časť návštevníkov. Príjemne strávený deň na kúpalisku môže však návštevníkom znepríjemniť zlodej. Nepozornosť návštevníkov kúpalísk využívajú na páchanie trestnej činnosti i tzv. „vreckári“. Počas vášho kúpania sa v bazéne alebo počas vašej návštevy v stánku s občerstvením vám môžu páchatelia odcudziť vaše veci (oblečenie, kľúče, peniaze, mobil, kreditnú kartu, fotoaparát, doklady a iné cennosti). Na bezpečnosť návštevníkov frekventovaných kúpalísk každoročne počas LTS dohliada i bratislavská polícia a to i upozorňovaním širokej verejnosti formou letákov a plagátov s preventívnymi radami k uvedenej problematike prevencie kriminality, ktoré sú vždy distribuované priamo na kúpaliskách.

 

Očami zlodeja (JPG, 10 MB) obrazok prevencia kriminality na kupaliskach (JPG, 2 MB) obrazok prevencia kriminality na kupaliskach 1 (JPG, 3 MB)

 

Tretia novembrová nedeľa - svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd

Oddelenie komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave v súčinnosti s Vikariátom MV SR realizovala preventívnu aktivitu ,,Tretia novembrová nedeľa - svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd“. Zámerom tejto preventívnej aktivity je upozorniť na dôsledky nezodpovedného správania sa na cestách, upozorniť na opatrenia, ktoré vhodnou prevenciou dokážu zabrániť tragickým dôsledkom dopravných nehôd na cestách a zároveň zlepšiť povedomie širokej verejnosti o práci tých, ktorí sú zodpovední za profesionálne poskytnutie pomoci pri dopravných nehodách, ako aj na riziká hroziace všetkým účastníkom cestnej premávky. Úlohou preventívnej aktivity je formou prevencie upozorniť všetkých účastníkov cestnej premávky na prevzatie zodpovednosti za porušovanie zákonov na cestnej komunikácii. 

Preventívna aktivita ,,Tretia novembrová nedeľa - svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd“ sa koná každoročne v Slávičom údolí v Bratislave.

  

obrazok den pamiatky obeti dopravnych nehod 1 (JPG, 300 kB) obrazok den pamiatky obeti dopravnych nehod 2 (JPG, 276 kB)

 

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011, 2019 Bratislava

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave v súvislosti s konaním Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji (ďalej len MSH) pripravilo adekvátne bezpečnostné opatrenia za použitia síl a prostriedkov útvarov KR PZ. V rámci opatrení, ktoré boli zamerané na zvyšovanie bezpečnosti účastníkov MSH 2011 počas celého šampionátu boli pripravené preventívno-bezpečnostné opatrenia zamerané na dodržiavanie verejného poriadku. Ich súčasťou boli i preventívne aktivity . Okrem poskytovania informačných údajov v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku policajti služobne zaradení na úseku prevencie oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ a skupiny prevencie OR PZ v Bratislave I v rámci obchôdzkovej služby upozorňovali turistov a účastníkov MSH 2011, aby boli obozretní a dávali si pozor na svoje osobné veci. ,,Obozretnosťou je možné predísť možným vreckovým krádežiam a krádežiam na osobe.“ Preventívna aktivita sa realizovala počas priebehu hokejového šampionátu na najfrekventovanejších miestach v Bratislave. V roku 2019 počas MSH bol nasadený aj antikonfliktný tím, ktorého členovia sú tiež policajti z oddelenia komunikácie a prevencie. Policajti antikonflitkného tímu konštruktívne komunikovali so zúčastnenými osobami s cieľom eliminovať napäté situácie.

 

obrazok ms v hokeji 1 (JPG, 61 kB) obrazok ms v hokeji (JPG, 49 kB) obrazok ms v hokeji 3 (JPG, 43 kB) obrazok ms v hokeji 4 (JPG, 54 kB)