Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Kontakty

Úrad súkromných bezpečnostných služieb P PZ - písomný styk

Ministerstvo vnútra SR, Prezídium PZ, úrad SBS, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 50551
Fax 09610 59086

Úrad súkromných bezpečnostných služieb P PZ - osobné doručovanie

Sibírska 26, Bratislava 3

KR PZ v Bratislave - odbor SBS

Krajské riaditeľstvo PZ, odbor SBS, Špitálska č. 14, 812 28 Bratislava
Telefón 09610 28402
Fax 09610 28889

KR PZ v Trnave - oddelenie SBS

Krajské riaditeľstvo PZ, oddelenie SBS, Kollárova č. 31, 917 02 Trnava
Telefón 096110 2881
Fax 096110 2889

KR PZ v Nitre - oddelenie SBS

Krajské riaditeľstvo PZ, oddelenie SBS, Pieskova 32, 949 01 Nitra, pre osobný kontakt Kalvárska 2, Nitra
Telefón 096130 2881
Fax 096130 2889

KR PZ v Trenčíne - oddelenie SBS

Krajské riaditeľstvo PZ, oddelenie SBS, Jilemnického č. 1, 911 42 Trenčín
Telefón 096120 2880
Fax 096120 2889

KR PZ v Žilline - oddelenie SBS

Krajské riaditeľstvo PZ, oddelenie SBS, Kuzmányho č. 26, 012 23 Žilina
Telefón 096140 2881
Fax 096140 2889

KR PZ v Banskej Bystrici - oddelenie SBS

Krajské riaditeľstvo PZ, oddelenie SBS, Ul. 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica
Telefón 096160 2880
Fax 096160 2883

KR PZ v Prešove - oddelenie SBS

Krajské riaditeľstvo PZ, oddelenie SBS, Štúrova č. 7, 080 01 Prešov
Telefón 096180 2881
Fax 096180 2889

KR PZ v Košiciach - oddelenie SBS

Krajské riaditeľstvo PZ, oddelenie SBS, Kuzmányho č.8, 041 02 Košice
Telefón 09619 28080
Fax 09619 28089