Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
Polícia
 

Významný zahraničný investor

Významný zahraničný investor je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo osvedčenie o významnej investícii.

     Podmienky priznania postavenia významného zahraničného investora upravuje zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Štátny príslušník tretej krajiny ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného investora – môže požiadať o udelenie prechodného resp. trvalého pobytu

Prechodný pobyt

  • možnosť vykonávať pracovnú činnosť na území Slovenskej republiky po dobu 90 dní od vstupu na územie Slovenskej republiky bez udeleného prechodného pobytu na účel zamestnania (povinnosť spĺňať podmienky pobytu podľa čl. 6 Kódexu schengenských hraníc a splnenie povinnosti hlásenia pobytu - §111 ods. 2 písm. a) zákona o pobyte cudzincov)
  • v prípade konania o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania (koná pre významného zahraničného investora) štátny príslušník tretej krajiny neprikladá finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti
  • niektoré doklady predkladané k žiadosti o udelenie prechodného pobytu môžu byť staršie ako 90 dní (zabezpečenie ubytovania, osvedčenie o živnostenskom oprávnení, doklad potvrdzujúci oprávnenie na podnikanie, pracovná zmluva, medzinárodná zmluva a doklady týkajúce sa odbornej kvalifikácie, vysokoškolského vzdelania a regulovaného povolania v súvislosti s vnútropodnikovým presunom)
  • skrátená lehota rozhodovania o žiadosti o udelenie prechodného pobytu (do 30 dní)

Trvalý pobyt

  • možnosť udelenia trvalého pobytu na päť rokov z dôvodu záujmu Slovenskej republiky
  • doklad preukazujúci záujem Slovenskej republiky vydáva Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO, ktorá je Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na to splnomocnená
  • skrátená lehota rozhodovania o žiadosti o udelenie trvalého pobytu (do 30 dní)

Zoznam významných investorov, po následnom kliknutí na odkaz „TU“.

Držitelia osvedčení o významnej zahraničnej investícii majú v rámci zefektívnenia vybavovacieho procesu možnosť si (cez predmetný formulár) dohodnúť osobitný termín na podanie žiadosti o pobyt na rozšírenom stránkovom pracovisku zriadenom Riaditeľstvom hraničnej a cudzineckej polície v Bratislave, ulica Regrútska č.4, Bratislava, 1. poschodie.  

Formulár slúži len pre vybavenie skupiny desať a viac osôb.

Názov spoločnosti:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil:
Email:
Predmet:
Vaša správa (max. 255 znakov):
Príloha max. veľkost 2 MB
(rtf, doc, docx, odt, pdf):

 

Upravené dňa/Last Modify: 5. 3. 2021, 09:11