Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. september 2021, piatok
 

Cudzinecká agenda

Cudzinecká agenda  |  Hraničná agenda
1. Aká je dĺžka konania o udelenie pobytu na území Slovenskej republiky? (DOCX, 18 kB)

2. Aké sú povinnosti štátneho príslušníka tretej krajiny s udeleným pobytom na území Slovenskej republiky? (DOCX, 27 kB)

3. Ako dlho sa môžu občania USA zdržiavať  na území Slovenskej republiky? (DOCX, 16 kB)

4. Ako je posudzovaná bezúhonnosť štátneho príslušníka tretej krajiny pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny? (DOCX, 17 kB)

5. Ako je to s predkladaním dokladu potvrdzujúceho zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky? (DOCX, 18 kB)

6. Čo musí spĺňať doklad predkladaný oddeleniu cudzineckej polícii PZ v rámci konania o udelení pobytu na území Slovenskej republiky (DOCX, 17 kB)

7. Doklady k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas (DOCX, 18 kB)

8. Doklady potrebné k žiadosti o registráciu pobytu občana Únie (DOCX, 24 kB)

9. Zmena adresy občana Únie (DOCX, 13 kB)

10. Doklady potrebné k získaniu dlhodobého pobytu na území Slovenskej republiky (DOCX, 14 kB)

11. Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel osobitnej činnosti podľa § 25 zákona o pobyte cudzincov (DOCX, 17 kB)

12. Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl podľa § 28 zákona o pobyte cudzincov (DOCX, 15 kB)

13. Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania podľa § 22 zákona o pobyte cudzincov (DOCX, 22 kB)

14. Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia podľa § 4 zákona o pobyte cudzincov (DOCX, 20 kB)

15. Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel výskumu a vývoja podľa § 26 zákona o pobyte cudzincov (DOCX, 17 kB)

16. Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov (DOCX, 17 kB)

17. Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny podľa § 27 zákona o pobyte cudzincov (DOCX, 18 kB)

18. Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý  má  priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte podľa § 30 zákona o pobyte cudzincov (DOCX, 17 kB)

19. Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa § 29 zákona o pobyte cudzincov (DOCX, 16 kB)

20. Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov podľa § 43 zákona o pobyte cudzincov (DOCX, 20 kB)

21. Doklady potrebné k žiadosti o vydanie dokladu o pobyte rodinného príslušníka občana Únie (DOCX, 28 kB)

22. Informácia k možnosti zdržiavať sa mimo územia Slovenskej republiky viac ako 180 dní. (DOCX, 14 kB)

23. Kde som povinný nahlásiť voľné pracovné miesto ak mám záujem zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny? (DOCX, 13 kB)

24. Kedy zaniká dlhodobý pobyt a kedy môže byť zrušený policajným útvarom? (DOCX, 14 kB)

25. Kedy zaniká prechodný pobyt a kedy môže byť pobyt policajným útvarom zrušený? (DOCX, 17 kB)

26. Kedy zaniká tolerovaný pobyt a kedy bude zrušený policajným útvarom? (DOCX, 14 kB)

27. Kedy zaniká trvalý pobyt a kedy bude zrušený policajným útvarom? (DOCX, 16 kB)

28. Končí mi platnosť cestovného dokladu. Kam sa mám obrátiť, aby som získal nový cestovný doklad? (DOCX, 14 kB)

29. Mám ako cudzinec nejakú povinnosť hlásiť oddeleniu cudzineckej polície Policajného zboru zmenu osobného stavu? (DOCX, 17 kB)

30. Mám udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Som povinný hradiť poistné v prípade dlhodobej neprítomnosti na území Slovenskej republiky? (DOCX, 14 kB)

31. Počas pobytu na základe víza resp. bezvízového styku som podal žiadosť o udelenie pobytu. Musím vycestovať z územia SR? (DOCX, 15 kB)

32. Predkladanie lekárskeho potvrdenia o tom, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie (DOCX, 18 kB)

33. Som držiteľom osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí a chcem získať pobyt na území Slovenskej republiky (DOCX, 19 kB)

34. Som občan členského štátu Únie. Aké mám povinnosti po príchode na územie Slovenskej republiky? (DOCX, 20 kB)

35. Som ubytovateľom a mám záujem poskytovať ubytovanie cudzincom, aké sú moje povinnosti vo vzťahu k zákonu o pobyte cudzincov? (DOCX, 16 kB)

36. Ukončenie práva na pobyt občana Únie a rodinného príslušníka občana Únie (DOCX, 20 kB)

37. Akým spôsobom sa mám na cudzineckej polícii zaregistrovať ako ubytovateľ k hláseniu krátkodobo ubytovaných osôb. Som český podnikateľ FO so sídlom v ČR, českým IČ a slovenským DIČ. Vlastním český občiansky preukaz bez el. podpisu, je možné ubytovaných cudzincov prihlásiť aj inak (napr. poštou) ako elektronicky. (DOCX, 14 kB)

 

Upravené dňa: 8. 2. 2021, 11:30