Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Informácie

Policajný zbor na úseku dokladov a evidencií

 • prijíma žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu, cestovného pasu a vydáva vyhotovené doklady,
 • zabezpečuje vývoj dokladov vydávaných v gescii Policajného zboru, prípravu podkladov na zabezpečenie ich výroby a vydávania, pripravuje podklady na vykonanie zmien a doplnkov náležitostí vydávaných dokladov,
 • zabezpečuje kontrolu výroby dokladov, preberanie dokladov od výrobcu, ich skladovanie, personalizáciu a distribúciu v rámci Slovenskej republiky, 
 • zabezpečuje prevádzku oddelení dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru a okresných dopravných inšpektorátov okresných riaditeľstiev Policajného zboru po úseku vedenia evidencie vozidiel,
 • zabezpečuje plnenie úloh gestora a správcu dát informačných systémov správnych agend v rámci svojej pôsobnosti,
 • zabezpečuje vývoj, špecifikáciu a distribúciu tabuliek s evidenčným číslom, vedie evidenciu o pridelení tabuliek evidenčných čísel oprávneným subjektom,
 • vedie evidenciu vozidiel zastupiteľských úradov a tabuliek evidenčným číslom,
 • vykonáva celoštátny dozor na úseku strelných zbraní a streliva, poskytuje štátom Európskej únie informácie o preprave strelných zbraní, vydaných povoleniach na ich prepravu a ich nadobúdaní,
 • vydáva povolenia na prepravu strelných zbraní a streliva pre podnikateľov na tomto úseku a poskytuje ich zoznamy zbraní a streliva, ktoré môže vyviezť na územie štátov Európskej únie bez ich predchádzajúceho súhlasu a povolenia na verejné vystavovanie strelných zbraní a streliva,
 • posudzuje žiadosti o vydanie licencií na dovoz strelných zbraní,
 • spolupracuje pri plnení svojich úloh s príslušnými orgánmi a organizáciami, najmä s príslušnými pracoviskami ministerstiev a užívateľmi evidencií vedených v ich pôsobnosti.

Odbor dokladov a evidencií Prezídia PZ

Račianska 45, 812 72 Bratislava
Telefón 0800 222 222, 09610 50357
Fax 09610 59145
E-mail Pošli správu