Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Policajný výcvik

Príslušník Policajného zboru pre svoju po všetkých stránkach náročnú profesionálnu činnosť musí byť nielen primerane vzdelaný, osobnostne zrelý ale aj telesne, psychicky a duševne zdatný. Neustále zdokonaľovanie a pripravenosť v oblasti výcviku príslušníkov Policajného zboru je jednou z najdôležitejších úloh Ministerstva vnútra a Policajného zboru pri neustálom hľadaní nových foriem a metód práce v boji proti rôznym formám páchania závažných trestných činov, brutalite páchateľov a organizovanému zločinu. Túto činnosť zabezpečuje odbor výcviku Prezídia Policajného zboru.

Odbor výcviku  je koncepčný, normotvorný, analytický a kontrolný orgán, ktorý

 • určuje hlavné smery vývoja výcviku v Policajnom zbore,
 • zabezpečuje previazanosť výcviku na úroveň stredných odborných škôl Policajného zboru, priameho výkonu služby na úrovni okresných riaditeľstiev Policajného zboru a krajských riaditeľstiev Policajného zboru a na úrovni Prezídia Policajného zboru,
 • zabezpečuje teoretickú a praktickú činnosť v oblasti streleckej, špeciálnej taktickej a telesnej prípravy policajtov na základe vedeckých poznatkov, progresívnych metód a foriem práce pri tvorbe koncepcie výcviku polície,
 • vykonáva inštruktážno-metodické zamestnania pre inštruktorov výcviku,
 • organizuje odborné zhromaždenia veliteľov, organizuje odborné semináre a vydáva certifikáty odbornej spôsobilosti v jednotlivých služobných činnostiach,
 • podieľa sa na práci komisie pri zavádzaní nových technológií, výzbroja a výstroja, chemického materiálu, testovaní zbraní a doplnkov,
 • tvorí a prakticky vykonáva previerky telesnej zdatnosti a previerky služobných činností s policajtmi útvarov MV SR,
 • podieľa sa na spracovaní a vydávaní interných normatívnych aktov a metodických pokynov súvisiacich s výcvikom policajtov,
 •  v oblasti služobnej prípravy spracúva každoročne plán výcviku policajtov na jednotlivé výcvikové obdobia.

  Základným cieľom a motívom  policajného výcviku je pripraviť policajtov na výkon služby tak, aby kedykoľvek profesionálne vedeli zakročiť v zmysle zákona o Policajnom zbore.