Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Bezpečná jeseň života

Celospoločenský demografický trend starnutia populácie a s tým súvisiaci nárast počtu ľudí vo vyššom veku prináša so sebou i potrebu riešiť otázku  "Ako sa pokúsiť vo vzťahu k seniorom eliminovať v spoločnosti taký nežiaduci jav, akým je kriminalita?" Najčastejšie sa stretávame s páchaním majetkovej trestnej činnosti, podvodov, krádeží, lúpeží, násilia páchaného na senioroch, ale i dopravnej nehodovosti,  na ktorej sa seniori podľa štatistických ukazovateľov podieľajú vo zvýšenej miere.

Na základe skúseností, ktoré policajti získali v rámci služobnej činnosti v teréne, ako aj z  informačných systémov polície policajti spracovali preventívny projekt pre seniorov pod názvom "Bezpečná jeseň života". Projekt ponúka konkrétne cesty k základným návykom bezpečného správania, ktoré majú napomôcť seniorom pri zvýšení ich vlastnej bezpečnosti pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi.

Hlavným cieľom projektu "Bezpečná jeseň života" je pomáhať ohrozenej skupine seniorov, ktorá si vyžaduje špeciálny prístup  a dohliadať na  jej bezpečnosť, ale taktiež osobám osamelo žijúcim, handicapovaným, osobám bez potrebných sociálnych väzieb.

Súčasťou projektu je informačný leták, ktorý obsahuje rady a odporúčania bezpečného správania na ulici, pri cestovaní, v cestnej premávke, ako si zabezpečiť majetok i ako sa vyhnúť podvodom. V letáku je uvedený zoznam kontaktov, na ktoré sa možno obrátiť v prípade potreby pomoci. 

Viac užitočných informácií pre seniorov môžete nájsť aj v preventívnych radách pre občanov - Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov.

 Kartička prvej pomoci