Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
Polícia
 

Objednávací systém na OCP

Pozor! Zmena v objednávaní!

Pri podávaní žiadostí o udelenie prechodného pobytu, žiadostí o udelenie trvalého pobytu na päť rokov, žiadostí o udelenie tolerovaného pobytu a žiadostí o udelenie národného víza sa môžete objednať na akúkoľvek cudzineckú políciu a nie ste viazaný na príslušné oddelenie.

Pozor!

Uvedené neplatí pre občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.

Zmena v objednávaní neplatí pre obnovu prechodného pobytu, podanie žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas, podanie žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu, podanie žiadosti o zmenu účelu alebo druhu pobytu  a podanie žiadosti o overenie pozvania.

Zmena taktiež neplatí pre podanie žiadosti o výrobu dokladov o pobyte.

Uvedené je potrebné striktne dodržať. Pri ktorejkoľvek inej situácii, pre ktorú neplatí zmena v objednávaní,  nebudete na takto vybratom oddelení cudzineckej polície vybavení.

Po označení  okruhu a výberu konkrétnej situácie systém zobrazí pracovisko oddelenia cudzineckej polície s najbližším termínom rezervácie. Následne označíte vybrané oddelenie cudzineckej polície, na ktorom si chcete podať žiadosť  a termín rezervácie, ktoré Vám najviac  vyhovuje. Celé konanie o Vašej žiadosti prebehne na tomto oddelení cudzineckej polície.

Po vyplnení všetkých položiek bude vytvorená rezervácia v poslednom kroku po stlačení Tlač v poriadku aj pridelený PIN kód.

V čase rezervácie sa dostavte na pracovisko oddelenia cudzineckej polície k dotykovému terminálu a pomocou PIN kódu a pokynov na obrazovke si vytlačíte lístok. Vyvolanie vášho čísla na lístku sa zobrazí na displeji.  Elektronická služba Rezervačný systém umožňuje registrovať:

 1. žiadosť o udelenie prechodného pobytu;
 2. žiadosť o obnovenie prechodného pobytu;
 3. žiadosť o registráciu práva občana Únie;
 4. žiadosť o registráciu práva na pobyt rodinného príslušníka občana Únie;
 5. žiadosť o registráciu práva na trvalý pobyt rodinného príslušníka občana Únie;
 6. žiadosť o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov;
 7. žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas;
 8. žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu
 9. žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu
 10. žiadosť o overenie pozvania
 11. úkony súvisiace s vydaním dokladov o pobyte/ cestovných dokladov cudzinca
 12. žiadosť o udelenie národných víz /predĺženie schengenských víz
 13. žiadosť o alternatívny autentifikátor

Ostatné úkony ako napr. prevzatie dokladov, doloženie dokumentov do žiadosti, ktoré nie sú uvedené v rezervačnom systéme je možné vykonať na oddelení cudzineckej polície počas stránkových hodín v čase od 15.00 do 15.30 h.

Pri vypĺňaní elektronickej žiadosti sledujte pri každej položke infoikonu (nápovedu, kde nájdete potrebnú pomoc). 

POZOR NOVÉ ŽIVOTNÉ SITUÁCIE! 

Do rezervačného systému pre prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny boli doplnené dve životné situácie: 
- Rodina - obnovenie  prechodného pobytu
Rodina - udelenie prechodného pobytu.  
Rezervácia umožňuje vydanie Rodinného lístka a je možná len v stredy po obednej prestávke (v časoch 12:30, 13:15 a 14:00). 
Táto služba je určená pre podanie žiadostí na zlúčenie rodiny (manželia) a rodiny s deťmi (rodičia + maximálne 3 deti do 18 rokov).

Po vytvorení  rezervácie  je nutné  uchovať  si  údaje o:

PIN kóde, termíne rezervácie, dátume a čase platnosti rezervácie a adrese oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru.

 Pokiaľ sa Vám pri rezervácii nepodarí nájsť voľný termín, nejde o chybu systému. Je nutné vyhľadať termín na ďalší deň. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte Call Centrum Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na telefónnom čísle: 0800 222 222 (v pracovných dňoch pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 08:00 do 16:00 a v stredu od 08:00 do 17:00) alebo e-mailom na adresu TA.13G4@4HLK3YQRRSQ@

Prejsť na Rezervačný systém


Prečítajte si: Všeobecné pravidlá používania rezervačného systému


V prípade technických problémov rezervačného systému pri vytváraní rezervácie termínu alebo v prípade, že systém neponúka žiadny voľný termín na vybavenie na OCP PZ Prešov, OCP PZ Košice a OCP PZ Michalovce je možné sa objednať prostredníctvom e-mailu
na TA.13G4@FDDQUL@.

V prípade technických problémov rezervačného systému pri vytváraní rezervácie termínu alebo v prípade, že systém neponúka žiadny voľný termín na vybavenie na OCP PZ Banská Bystrica, OCP PZ Žilina, OCP PZ Trenčín, OCP PZ Ružomberok  a OCP PZ Rimavská Sobota je
možné sa objednať prostredníctvom e-mailu na TA.13G4@22DQL@.

V prípade technických problémov rezervačného systému pri vytváraní rezervácie termínu alebo v prípade, že systém neponúka žiadny voľný termín na vybavenie na OCP PZ Bratislava, OCP PZ Trnava, OCP PZ Nitra, OCP PZ Dunajská Streda a OCP PZ Nové Zámky je možné
sa objednať prostredníctvom e-mailu na TA.13G4@S2DQUL@.

Do emailu je potrebné uviesť meno, priezvisko, štátnu príslušnosť, číslo cestovného dokladu, druh a účel pobytu a do prílohy priložiť snímku obrazovky (printscreen) s chybovým hlásením pri vytváraní rezervácie. Po pridelení termínu na vybavenie Vám bude zaslaný e-mail s dátumom vytvorenej rezervácie.

Upozorňujeme, že v každom prípade je potrebné využívať objednávací systém, inak žiadosti nebudú vybavené.

Nakoľko je záujem o túto elektronickú službu zo strany verejnosti veľký, stáva sa, že rezervačný systém je krátkodobo preťažený a elektronická služba je nedostupná. V takom prípade Vás žiadame o zopakovanie volania elektronickej služby. 

Pokiaľ sa Vám pri rezervácii nepodarí nájsť voľný termín, nejedná sa o chybu systému, je nutné vyhľadať termín až na ďalší deň.

Zrušenie rezervácie

V rámci vytvorenia rezervácie vám príde mail, ktorý okrem iného obsahuje text s linkom:

Ak sa na termín nemôžete dostaviť, tak prosím zrušte rezerváciu kliknutím na nasledovný odkaz: "Prejsť na zrušenie rezervácie termínu".

Kliknutím na linku sa zruší daná rezervácia. Upravené dňa/Last Modify: 31. 5. 2024, 15:19