Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2020, sobota
 

Objednávací systém na OCP

Rezervačný systém umožňuje používateľovi zaregistrovať žiadosť a vytvoriť rezerváciu návštevy na pracovisku cudzineckej polície.

Po úspešnom vytvorení rezervácie Vám bude pridelený PIN kód.

V čase rezervácie sa dostavte na pracovisko oddelenia cudzineckej polície k dotykovému terminálu a pomocou PIN kódu a pokynov na obrazovke si vytlačíte lístok. Vyvolanie vášho čísla na lístku sa zobrazí na termináli.  

Elektronická služba Rezervačný systém umožňuje registrovať:

- žiadosť o udelenie prechodného pobytu
- žiadosť o obnovenie prechodného pobytu;
- žiadosť o registráciu práva občana Únie;
- žiadosť o registráciu práva na pobyt rodinného príslušníka občana Únie;
- žiadosť o registráciu práva na trvalý pobyt rodinného príslušníka občana Únie;
- žiadosť o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov;
- žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas;
- žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu   

Pri vypĺňaní  elektronickej žiadosti sledujte  pri každej položke infoikonu, kde nájdete potrebnú pomoc. Po úspešnej kontrole položiek žiadosti systém  presmeruje používateľa na  výber termínu rezervácie. Objednať sa  na voľne dostupné termíny je možné maximálne na 2 týždne pred termínom.

Po vytvorení  rezervácie  je  nutné  uchovať  si  údaje o: 

PIN kóde, termíne rezervácie, dátume a čase platnosti rezervácie a adrese oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru. 

Pokiaľ sa Vám pri rezervácii nepodarí nájsť voľný termín, nejedná sa o chybu systému.
Je nutné vyhľadať termín na ďalší deň.

V prípade akýchkoľvek problémov nás prosím kontaktujte na tel. čísle: 0800 222 222  alebo mailom: callcentrum@minv.sk  v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8:00 do 18:00 hod. 


Prejsťna Rezervačný systém

Upravené dňa/Last Modify: 12. 8. 2020, 09:52