Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2024, pondelok
Polícia
 

Objednávací systém na OCP

Pozor! Zmena v objednávaní!

Pri podávaní žiadostí o udelenie prechodného pobytu, žiadostí o udelenie trvalého pobytu na päť rokov, žiadostí o udelenie tolerovaného pobytu a žiadostí o udelenie národného víza sa môžete objednať na akúkoľvek cudzineckú políciu a nie ste viazaný na príslušné oddelenie.

Pozor!

Uvedené neplatí pre občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.

Zmena v objednávaní neplatí pre obnovu prechodného pobytu, podanie žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas, podanie žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu, podanie žiadosti o zmenu účelu alebo druhu pobytu  a podanie žiadosti o overenie pozvania.

Zmena taktiež neplatí pre podanie žiadosti o výrobu dokladov o pobyte.

Uvedené je potrebné striktne dodržať. Pri ktorejkoľvek inej situácii, pre ktorú neplatí zmena v objednávaní,  nebudete na takto vybratom oddelení cudzineckej polície vybavení.

Po označení  okruhu a výberu konkrétnej situácie systém zobrazí pracovisko oddelenia cudzineckej polície s najbližším termínom rezervácie. Následne označíte vybrané oddelenie cudzineckej polície, na ktorom si chcete podať žiadosť  a termín rezervácie, ktoré Vám najviac  vyhovuje. Celé konanie o Vašej žiadosti prebehne na tomto oddelení cudzineckej polície.

Po vyplnení všetkých položiek bude vytvorená rezervácia v poslednom kroku po stlačení Tlač v poriadku aj pridelený PIN kód.

V čase rezervácie sa dostavte na pracovisko oddelenia cudzineckej polície k dotykovému terminálu a pomocou PIN kódu a pokynov na obrazovke si vytlačíte lístok. Vyvolanie vášho čísla na lístku sa zobrazí na displeji.  Elektronická služba Rezervačný systém umožňuje registrovať:

 1. žiadosť o udelenie prechodného pobytu;
 2. žiadosť o obnovenie prechodného pobytu;
 3. žiadosť o registráciu práva občana Únie;
 4. žiadosť o registráciu práva na pobyt rodinného príslušníka občana Únie;
 5. žiadosť o registráciu práva na trvalý pobyt rodinného príslušníka občana Únie;
 6. žiadosť o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov;
 7. žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas;
 8. žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu
 9. žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu
 10. žiadosť o overenie pozvania
 11. úkony súvisiace s vydaním dokladov o pobyte/ cestovných dokladov cudzinca
 12. žiadosť o udelenie národných víz /predĺženie schengenských víz
 13. žiadosť o alternatívny autentifikátor

Ostatné úkony ako napr. prevzatie dokladov, doloženie dokumentov do žiadosti, ktoré nie sú uvedené v rezervačnom systéme je možné vykonať na oddelení cudzineckej polície počas stránkových hodín v čase od 15.00 do 15.30 h.

Pri vypĺňaní elektronickej žiadosti sledujte pri každej položke infoikonu (nápovedu, kde nájdete potrebnú pomoc). 

Po vytvorení  rezervácie  je nutné  uchovať  si  údaje o:

PIN kóde, termíne rezervácie, dátume a čase platnosti rezervácie a adrese oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru.

 Pokiaľ sa Vám pri rezervácii nepodarí nájsť voľný termín, nejde o chybu systému. Je nutné vyhľadať termín na ďalší deň. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte Call Centrum Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na telefónnom čísle: 0800 222 222 (v pracovných dňoch pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 08:00 do 16:00 a v stredu od 08:00 do 17:00) alebo e-mailom na adresu TA.13G4@4HLK3YQRRSQ@

Prejsť na Rezervačný systém


Prečítajte si: Všeobecné pravidlá používania rezervačného systému


V prípade technických problémov rezervačného systému pri vytváraní rezervácie termínu alebo v prípade, že systém neponúka žiadny voľný termín na vybavenie na OCP PZ Prešov, OCP PZ Košice a OCP PZ Michalovce je možné sa objednať prostredníctvom e-mailu
na TA.13G4@FDDQUL@.

V prípade technických problémov rezervačného systému pri vytváraní rezervácie termínu alebo v prípade, že systém neponúka žiadny voľný termín na vybavenie na OCP PZ Banská Bystrica, OCP PZ Žilina, OCP PZ Trenčín, OCP PZ Ružomberok  a OCP PZ Rimavská Sobota je
možné sa objednať prostredníctvom e-mailu na TA.13G4@22DQL@.

V prípade technických problémov rezervačného systému pri vytváraní rezervácie termínu alebo v prípade, že systém neponúka žiadny voľný termín na vybavenie na OCP PZ Bratislava, OCP PZ Trnava, OCP PZ Nitra, OCP PZ Dunajská Streda a OCP PZ Nové Zámky je možné
sa objednať prostredníctvom e-mailu na TA.13G4@S2DQUL@.

Do emailu je potrebné uviesť meno, priezvisko, štátnu príslušnosť, číslo cestovného dokladu, druh a účel pobytu a do prílohy priložiť snímku obrazovky (printscreen) s chybovým hlásením pri vytváraní rezervácie. Po pridelení termínu na vybavenie Vám bude zaslaný e-mail s dátumom vytvorenej rezervácie.

Upozorňujeme, že v každom prípade je potrebné využívať objednávací systém, inak žiadosti nebudú vybavené.

Nakoľko je záujem o túto elektronickú službu zo strany verejnosti veľký, stáva sa, že rezervačný systém je krátkodobo preťažený a elektronická služba je nedostupná. V takom prípade Vás žiadame o zopakovanie volania elektronickej služby. 

Pokiaľ sa Vám pri rezervácii nepodarí nájsť voľný termín, nejedná sa o chybu systému, je nutné vyhľadať termín až na ďalší deň.

Zrušenie rezervácie

V rámci vytvorenia rezervácie vám príde mail, ktorý okrem iného obsahuje text s linkom:

Ak sa na termín nemôžete dostaviť, tak prosím zrušte rezerváciu kliknutím na nasledovný odkaz: "Prejsť na zrušenie rezervácie termínu".

Kliknutím na linku sa zruší daná rezervácia. Upravené dňa/Last Modify: 6. 10. 2023, 14:21