Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Všeobecné pravidlá rezervačného systému MV SR

Rezervačný systém umožňuje dohodnúť si  termín na konkrétny dátum a čas na vybraných agendách okresných úradov a oddeleniach policajného zboru. Rezervácia nepodlieha správnym poplatkom. Ministerstvo vnútra si vyhradzuje právo rezerváciu zrušiť, pokiaľ:

  • vznikne výnimočná situácia s technických alebo organizačných dôvodov,
  • sú porušené pravidlá rezervácie

O zrušení rezervácie je občan informovaný emailom alebo SMS, ak ich vyplnil v procese rezervácie alebo oznamom na webovom sídle prevádzkovateľa.

Pravidlá rezervácie

Agenda dokladov, dopravného inšpektorátu a katastra

Rezervácia je dobrovoľná a môže si ju vytvoriť každý občan Slovenskej republiky s platným dokladom totožnosti, alebo cudzinec s platným dokladom o pobyte evidovaný na území Slovenskej republiky. Rezervácia je platná pre konkrétnu osobu, ktorá sa dostavila na pracovisko, a ktorej meno a priezvisko musí byť zhodné s dokladom totožnosti. Rezerváciu, ktorá nespĺňa toto kritérium, nebude pracovisko akceptovať.

V prípade rezervácie pre maloleté dieťa bez vydaného platného dokladu je možné použiť údaje zákonného zástupcu dieťaťa.

Agenda cudzineckej polície

Rezervácia je povinná na vybrané životné situácie a vytvára si ju cudzinec, alebo splnomocnená osoba na konkrétne meno a priezvisko cudzinca, ktorá sa dostaví na pracovisko oddelenia cudzineckej polície. Rezerváciu, ktorá nespĺňa toto kritérium, nebude pracovisko akceptovať.

Obmedzenia rezervácie

Jedna konkrétna osoba si môže vytvoriť maximálne dve  rezervácie na jednu agendu v priebehu pätnástich  kalendárnych dní. O prekročení počtu rezervácii je občan informovaný počas procesu rezervácie.

V závere procesu je rezervácia automaticky skontrolovaná a pokiaľ nie sú dodržané vyššie uvedené kritéria, rezervácia sa automaticky zruší.

Pokiaľ ministerstvo vnútra zistí, že sú opakovane porušované pravidlá rezervácie zo strany konkrétnej osoby, vyhradzuje si právo na obmedzený čas zablokovať tejto osobe vytváranie akýchkoľvek rezervácií. Za konkrétnu osobu sa pre účely rezervačného systému považujú údaje o mene, priezvisku, telefónnom čísle, emailovej adrese alebo ich vzájomná kombinácia.

Na obmedzený čas na vytváranie akýchkoľvek rezervácii u prevádzkovateľa sa zablokuje aj tá osoba, ktorá nevyužila svoju rezerváciu a včas si ju nezrušila najneskôr 12 hodín pred rezerváciou. Blokácia trvá 60 kalendárnych dní od nevyužitej rezervácie. Prevádzkovateľovi týmto obmedzením rezervovania sa pre občanov nevznikajú žiadne povinnosti.

 

Zrušenie rezervácie

V rámci vytvorenia rezervácie vám príde mail, ktorý okrem iného obsahuje text s linkom:

Ak sa na termín nemôžete dostaviť, tak prosím zrušte rezerváciu kliknutím na nasledovný odkaz: "Prejsť na zrušenie rezervácie termínu". Kliknutím na link sa rezervácia zruší.

Upozornenie: Callcentrum MV SR /0800 222 222/ rezervácie neruší.

Dôležité informácie

Všetky osobné údaje sú uchovávane len na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracovania v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vstúpiť do rezervačného systému