Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Pôsobnosť organizačného odboru ÚIS

Úrad inšpekčnej služby na úseku organizačnom plní najmä tieto úlohy: 

  • analyzuje a vyhodnocuje poznatky o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a príslušníkov Finančnej správy (colníkov), zovšeobecňuje formy páchania ich trestnej činnosti a navrhuje systémové opatrenia dlhodobého charakteru na odstránenie príčin, umožňujúcich páchanie ich trestnej činnosti,
  • plní úlohy v súvisiace s prevádzkou informačného systému Databáza meritórnych rozhodnutí úradu,
  • plní úlohy v súvislosti s previerkou príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov v Databáze meritórnych rozhodnutí úradu,
  • zabezpečuje úlohy sekretariátu riaditeľa úradu a ďalšieho nadriadeného, najmä vo vzťahu k prijímaniu, vybavovaniu a odosielaniu zásielok a registratúrnych záznamov vrátane vedenia príslušných evidencií registratúrnych záznamov podľa interného predpisu.