Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2023, sobota
 

Pôsobnosť analyticko-organizačného odboru ÚIS

Úrad inšpekčnej služby na úseku analyticko-organizačnom plní najmä tieto úlohy: 

  • analyzuje a vyhodnocuje poznatky o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a príslušníkov Finančnej správy (colníkov), zovšeobecňuje formy páchania ich trestnej činnosti a navrhuje systémové opatrenia dlhodobého charakteru na odstránenie príčin, umožňujúcich páchanie ich trestnej činnosti,
  • plní úlohy v súvisiace s prevádzkou informačného systému Databáza meritórnych rozhodnutí úradu,
  • plní úlohy v súvislosti s previerkou príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov v Databáze meritórnych rozhodnutí úradu,
  • plní úlohu odborného gestora informačného systému centrálnej evidencie sťažností CEVISTA v rezorte ministerstva,
  • zabezpečuje úlohy sekretariátu riaditeľa úradu a ďalšieho nadriadeného, najmä vo vzťahu k prijímaniu, vybavovaniu a odosielaniu zásielok a registratúrnych záznamov vrátane vedenia príslušných evidencií registratúrnych záznamov podľa interného predpisu.