Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Archív Ministerstva vnútra SR v Levoči

Archív Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Levoča sa v sústave archívov zaraďuje medzi špecializované verejné archívy. Je zariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky organizačne začleneným pod kanceláriu generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva.  Od svojho vzniku prešiel dlhou históriou.

V systéme archívnictva ministerstva vnútra má postavenie archívu s celoštátnou pôsobnosťou. Archív metodicky riadi archívny orgán, ktorým je od 1. 4. 2013 odbor archívov a registratúr sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra  SR.

Verejnosti je k dispozícii v pondelok až v piatok od 7.30 do 14.30 hod.

Archív vykonáva:

 1. predarchívnu starostlivosť,
 2. odborné spracúvanie archívnych dokumentov,
 3. ochranu archívnych dokumentov,
 4. sprístupňovanie archívnych dokumentov

 Budova archívu v Levoči

Archív MV SR Levoča poskytuje svoje služby:

Pôvodcom archívnych dokumentov alebo ich právnym nástupcom:

 • útvarom ministerstva a ich organizačným zložkám,   
 • útvarom Policajného zboru a ich organizačným zložkám,
 • Hasičského záchranného zboru a jeho organizačným zložkám     
 • Akadémii Policajného zboru, stredným odborným školám PZ.
 • Horskej záchrannej službe.

Pôvodcom archívnych dokumentov sa poskytujú služby na základe žiadosti, ktorá spĺňa kritéria formálnej úpravy úradného listu v zmysle § 14 ods.6  nariadenia MV SR č. 43/2010:

 • inštitúciám, organizáciám (súdy, prokuratúry, notárske úrady a pod.), ktorým sa na základe žiadosti zasielajú odpisy, výpisy, potvrdenia alebo kópie archívnych dokumentov.   
 • verejnosti je umožnený prístup k informáciám formou štúdia, vyhotovenia odpisu, výpisu, potvrdenia a kópie archívnych dokumentov na základe povolenia od archívneho orgánu (odbor archívov a registratúr SVS MV SR).  

 

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Archívny informačný systém:

 • Evidenčné listy
 • Delimitované dokumenty
 • Archívne fondy

Dôležité oznamy