Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Dotácie - prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries

Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries sa poskytuje obci, resp. mestskej časti podľa výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 155/2015 Z. z. o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries.
Rozpis dotácie na príslušný kalendárny rok je uložený v dokumentoch na stiahnutie.

Legislatíva a informácie o registri adries nájdete TU

Číselník variabilných symbolov používaný pri zasielaní a zúčtovaní dotácií na úseku registra adries: číselník TU (PDF, 248 kB)