Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Kontakty na organizačné útvary sekcie verejnej správy MV SR

Generálny riaditeľ: Ing. Adrián Jenčo

Telefón 02/4859 2101
Fax 02/4333 4395

sekretariát

Telefón 02/4859 2101
Fax 02/4333 4395

e-mail: gr.svs@minv.sk

 

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu a uznesenie vlády SR č. 1/2021 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov sa úradné hodiny podateľne Ministestva vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej 22 rušia.

Odporúčame využívať výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).


Organizačný odbor

Riaditeľ: Ing. Peter Zvara

Telefón 02/4859 2150
Fax 02/4333 4395

sekretariát

Telefón 02/4859 2151
Fax 02/4333 4395

e-mail: oo.svs@minv.sk


Odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov 

Riaditeľ: Ing. Adrián Jenčo, poverený riadením odboru

Telefón 02/4859 2200
Fax 02/4333 4674

sekretariát

Telefón 02/4859 2201, 02/4333 9148

e-mail: omszv.svs@minv.sk 


Odbor štátneho občianstva

Riaditeľ: Ing. Adrián Jenčo, poverený riadením

Telefón 02/4859 2463
Fax 02/4859 2399

sekretariát

Telefón 02/4859 2349
Fax 02/4859 2399

e-mail: oso.svs@minv.sk 


Odbor všeobecnej vnútornej správy

Riaditeľ: JUDr. Jana Vallová, PhD.

Telefón 02/48592950
Fax 02/48592969

sekretariát

Telefón 02/48592951
Fax 02/48592969

Oddelenie registrácií

Telefón 02/48592959

Oddelenie správne a priestupkov

Telefón 02/48592960

e-mail: ovvs.svs@minv.sk


Odbor volieb, referenda a politických strán

Riaditeľ: Ing. Eva Chmelová

Telefón 02/4859 2310
Fax 02/4333 3552

sekretariát

Telefón 02/4859 2311, 02/4333 3552

e-mail: ovr.svs@minv.sk


Odbor archívov a registratúr

Riaditeľ: Mgr. Mária Mrižová, PhD.

Telefón 02/5249 7629
Fax 02/5249 4530

sekretariát

Telefón 02/5728 3220
Fax 02/5249 4530

e-mail: oar.svs@minv.sk


Odbor živnostenského podnikania

Riaditeľ: Ing. Ján Dutko

Telefón 02/4859 2400
Fax 02/4333 4726

Sekretariát

Telefón 02/4859 2401, 02/4333 3607

e-mail: ozp.svs@minv.sk


Odbor správy štátnych hraníc

Riaditeľ: Ing. Peter Šlahor

Telefón 02/4859 2800

sekretariát

Telefón 02/4859 2801

e-mail: ossh.svs@minv.sk


Odbor registrov, matrík a hlásenia pobytu 

Riaditeľ: JUDr. Marek Dlapa

Telefón 02/4859 2300

sekretariát

Telefón 02/4859 2301
Fax 02/4859 2969

e-mail: ormp.svs@minv.sk


Odbor implementácie projektov verejnej správy

Riaditeľ: Mgr. Lucia Bartošová

Telefón 02/4859 2954
Fax 02/4859 2957

sekretariát

Telefón 02/4859 2962
Fax 02/4859 2957

e-mail: oipvs.svs@minv.sk