Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Kontakty na organizačné útvary sekcie verejnej správy MV SR

Generálny riaditeľ: Ing. Adrián Jenčo

Telefón 02/4859 2101
Fax 02/4333 4395

sekretariát

Telefón 02/4859 2101
Fax 02/4333 4395

e-mail: gr.svs@minv.sk

 

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

pondelok, utorok, štvrtok

8.00 h - 15.00 h                     

streda

8.00 h - 17.00 h

piatok

8.00 h-14.00 h

 


Organizačný odbor

Riaditeľ: Ing. Peter Zvara

Telefón 02/4859 2150
Fax 02/4333 4395

sekretariát

Telefón 02/4859 2151
Fax 02/4333 4395

e-mail: oo.svs@minv.sk


Odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov 

Riaditeľ: Ing. Adrián Jenčo, poverený riadením odboru

Telefón 02/4859 2200
Fax 02/4333 4674

sekretariát

Telefón 02/4859 2201, 02/4333 9148

e-mail: omszv.svs@minv.sk 


Odbor štátneho občianstva

Riaditeľ: Mgr. Peter Drábek

Telefón 02/4859 2463
Fax 02/4859 2399

sekretariát

Telefón 02/4859 2349
Fax 02/4859 2399

e-mail: oso.svs@minv.sk 


Odbor všeobecnej vnútornej správy

Riaditeľ: JUDr. Jana Vallová, PhD.

Telefón 02/48592950
Fax 02/48592969

sekretariát

Telefón 02/48592951
Fax 02/48592969

Oddelenie registrácií

Telefón 02/48592959

Oddelenie správne a priestupkov

Telefón 02/48592960

e-mail: ovvs.svs@minv.sk


Odbor volieb, referenda a politických strán

Riaditeľ: Ing. Eva Chmelová

Telefón 02/4859 2310
Fax 02/4333 3552

sekretariát

Telefón 02/4859 2311, 02/4333 3552

e-mail: ovr.svs@minv.sk


Odbor archívov a registratúr

Riaditeľ: Mgr. Mária Mrižová, PhD. - poverená riadením odboru

Telefón 02/5249 7629
Fax 02/5249 4530

sekretariát

Telefón 02/5728 3220
Fax 02/5249 4530

e-mail: oar.svs@minv.sk


Odbor živnostenského podnikania

Riaditeľ: Ing. Ján Dutko

Telefón 02/4859 2400
Fax 02/4333 4726

Sekretariát

Telefón 02/4859 2401, 02/4333 3607

e-mail: ozp.svs@minv.sk


Odbor správy štátnych hraníc

Riaditeľ: Ing. Peter Šlahor

Telefón 02/4859 2800

sekretariát

Telefón 02/4859 2801

e-mail: ossh.svs@minv.sk


Odbor registrov, matrík a hlásenia pobytu 

Riaditeľ: JUDr. Marek Dlapa

Telefón 02/4859 2300

sekretariát

Telefón 02/4859 2301
Fax 02/4859 2969

e-mail: ormp.svs@minv.sk


Analyticko-metodická jednotka verejnej správy 

Riaditeľ: Dott. Matúš Šesták

Telefón 09610 56730

sekretariát

Telefón 09610 56731

e-mail: amj.svs@minv.sk


Odbor implementácie projektov verejnej správy

Riaditeľ: Mgr. Lucia Bartošová

Telefón 02/4859 2954
Fax 02/4859 2957

sekretariát

Telefón 02/4859 2962
Fax 02/4859 2957

e-mail: oipvs.svs@minv.sk