Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2022, sobota
 

Oznamy a aktuality

Oznamujeme verejnosti, že
---------------------------------------------------------------------------------------------------

štúdium v bádateľni Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči je umožnené:

pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 15.00 hod.

Podateľne štátnych archívov sú pre verejnosť otvorené v štandardných úradných hodinách, pričom stále platí, aby občania na poskytovanie informácií a podávanie žiadostí využívali telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu.

V nadväznosti na súčasný vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku a pre zabezpečenie jednotného postupu štátnych archívov a ich pracovísk (ďalej len „archív“) pri zabezpečovaní odborných archívnych činností sa pre archív od 26. júla 2021 vydávajú tieto opatrenia

a) umožniť prezenčné štúdium archívnych dokumentov v bádateľni archívu za týchto podmienok:

1. Každý bádateľ je povinný sa na štúdium vopred objednať na tel. č.: 041 733 5535 prípadne e-mail: TA.13G4@SJ.1GUQLS@ a  dohodnúť si konkrétny termín,

b) dodržiavať ustanovenia aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Telefonické kontakty , ako aj ďalšie informácie sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR

https://www.minv.sk/?statne-archivy-na-slovensku

Archeologický výskum

Prvý archeologický výskum kaštieľa v Bytči, v ktorom sídli Štátny archív SR sa pomaly chýli ku koncu. Výskum realizuje Považské múzeum zriaďované Žilinským samosprávnym krajom pod vedením archeologičky Zuzany Stanekovej, odborne sa na ňom podieľajú archeológovia Danka Majerčíková z Kysuckého múzea a Marek Both zo Slovenského národného múzea v Martine. Archeologický výskum začal 27. júla 2021. Vykopávky prebiehajú v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Žiline.

Počas archeologického výskumu bolo dovedna otvorených sedem archeologických sond. Štyri boli situované na nádvorí kaštieľa , tri v priestore medzi kaštieľom a obvodovou hradbou. Viac informácií sa nachádza na našej facebook  stránke.

Sonda 1          

 

Zámok Bytča


Vizualizácia

Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči stojí na začiatku svojej už dlhšie očakávanej rekonštrukcie. Zástupcovia Ministerstva vnútra SR, Žilinského samosprávneho kraja, Žilinskej univerzity, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied a mesta Bytča podpísali 30. apríla 2021 Memorandum o spolupráci v oblasti generálnej opravy Kaštieľa Bytča a digitalizácie archívnych dokumentov Štátneho archívu Žilina so sídlom v Bytči. Strany Memoranda považujú za výzvu, zodpovednosť ako aj povinnosť  konkrétne prispieť pri zachovaní a starostlivosti o kultúrne dedičstvo našich predkov pre ďalšie pokolenia. Prejavom ich dobrej vôle sa otvorila určite dlhá a náročná cesta výskumov, rekonštrukcie a sprístupnenia Bytčianskeho zámku ako i ochrany a digitalizácie  fondov. Veríme, že to bude cesta so šťastným koncom!
 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Služby pre verejnosť:
pondelok - štvrtok :   

 8:00 - 15:00 hod.

Bádateľňa:
pondelok - štvrtok : 8:00 - 15:00 hod.

Na štúdium archívnych dokumentov je potrebné sa vopred objednať na tel. č.

041/733 5535