Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. september 2021, piatok
 

Oznamy a aktuality

Pozvánka na vernisáž

Dňa 8. septembra 2021 sa uskutočni v priestoroch výstavnej sály Univerzitnej knižnice  v Bratislave vernisáž výstavy „Židovský kódex“ – temný príbeh histórie. 80 rokov od prijatia protižidovských opatrení v archívnych dokumentoch. Na jednotlivých paneloch výstavy nájdete aj zaujímavé archívne dokumenty z nášho archívu.

Oznamujeme verejnosti, že

--------------------------------------------------------------------------------------------------

štúdium v bádateľni Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči je umožnené:

pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 15.00 hod.

Podateľne štátnych archívov sú pre verejnosť otvorené v štandardných úradných hodinách, pričom stále platí, aby občania na poskytovanie informácií a podávanie žiadostí využívali telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu.

V nadväznosti na súčasný vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku a pre zabezpečenie jednotného postupu štátnych archívov a ich pracovísk (ďalej len „archív“) pri zabezpečovaní odborných archívnych činností sa pre archív od 26. júla 2021 vydávajú tieto opatrenia

a) umožniť prezenčné štúdium archívnych dokumentov v bádateľni archívu za týchto podmienok:

1. Každý bádateľ je povinný sa na štúdium vopred objednať na tel. č.: 041 553 3311 prípadne e-mail: TA.13G4@SJ.1GUQLS@ a  dohodnúť si konkrétny termín,

2. maximálne počet bádateľov je 1 bádateľ na 15m2,

3. používať v bádateľni archívu germicídny žiarič vhodný pre ľudí,

4. vstup bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len prekrytými hornými dýchacími cestami,

 

b) dodržiavať ustanovenia aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Telefonické kontakty , ako aj ďalšie informácie sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR

https://www.minv.sk/?statne-archivy-na-slovensku

 

Zámok Bytča


Vizualizácia

Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči stojí na začiatku svojej už dlhšie očakávanej rekonštrukcie. Zástupcovia Ministerstva vnútra SR, Žilinského samosprávneho kraja, Žilinskej univerzity, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied a mesta Bytča podpísali 30. apríla 2021 Memorandum o spolupráci v oblasti generálnej opravy Kaštieľa Bytča a digitalizácie archívnych dokumentov Štátneho archívu Žilina so sídlom v Bytči. Strany Memoranda považujú za výzvu, zodpovednosť ako aj povinnosť  konkrétne prispieť pri zachovaní a starostlivosti o kultúrne dedičstvo našich predkov pre ďalšie pokolenia. Prejavom ich dobrej vôle sa otvorila určite dlhá a náročná cesta výskumov, rekonštrukcie a sprístupnenia Bytčianskeho zámku ako i ochrany a digitalizácie  fondov. Veríme, že to bude cesta so šťastným koncom!
 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy


Služby pre verejnosť:
pondelok - štvrtok : 8:00 - 15:00 hod.


Bádateľňa:
pondelok - štvrtok : 8:00 - 15:00 hod.

Na štúdium archívnych dokumentov je potrebné sa vopred objednať na tel. č.

041/553 3311