Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

2020Ročník 30, čiastky vydané v roku 2020:
===============================

Čiastka 1/2000 (PDF, 400 kB) - vydaná 6. februára 2020

1. OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. januára 2020 o vydaní nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 27. decembra 2019 č. 198/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 98/2016
o registratúrnom poriadku


Čiastka 2/2000 (PDF, 386 kB) - vydaná 13. marca 2020

2. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky o mobilizácii ozbrojených síl Slovenskej republiky


Čiastka 3/2000 (PDF, 422 kB) - vydaná 19. marca 2020

3. OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní smernice č. 7/2020 Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup pri udeľovaní a odnímaní čestných názvov školám a školským zariadeniam


Čiastka 4/2000 (PDF, 402 kB) - vydaná 11. mája 2020

4. OZNÁMENIE Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č.10900-0018/2020 z 5. mája 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov
(úplné znenie metodické pokynu (PDF, 396 kB))


Čiastka 5/2020 (PDF, 409 kB) - vydaná 12. augusta 2020

5. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 64/2018 o určení funkcií pre vojakov mimoriadnej služby a o kritériách na hodnotenie pripravenosti vojakov v zálohe na ustanovenie do funkcie v znení neskorších predpisov


Čiastka 6/2020 (PDF, 404 kB) - vydaná 7. septembra 2020

6. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky o mobilizácii ozbrojených síl Slovenskej republiky


Čiastka 7/2020 (PDF, 412 kB) - vydaná 7. septembra 2020

7. VYHLÁŠKA Okresného úradu Trenčín č. 1/2020 z 25. septembra 2020, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Diviacka gledíčia, Hatnianska lipa, Kvašovská lipa, Jasenická lipa, Hrab v Bohuniciach a Lipa v Borčiciach


Čiastka 8/2020 (PDF, 409 kB) - vydaná 15. októbra 2020

8. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní služobného predpisu, ktorým sa mení služobný predpis ministra obrany
č. 24/2018  o podrobnostiach zaradenia vojaka v zálohe do aktívnych záloh, o pravidelnom cvičení, o plnení úloh ozbrojených síl slovenskej republiky a o odborných požiadavkách na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený


Čiastka 9/2020 (PDF, 411 kB)- vydaná 21. októbra 2020

9. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. 1/2020 zo dňa 21. októbra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre Mesto Bánovce nad Bebravou


Čiastka 10/2020 (PDF, 408 kB) - vydaná 22. októbra 2020

10. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 1/2020 z 20. októbra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno


Čiastka 11/2020 (PDF, 491 kB) - vydaná 29. októbra 2020

11. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
12. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb
15. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“


Čiasatka 12/2020 (PDF, 445 kB) - vydaná 30. októbra 2020

16. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
17. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
18. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre Mesto Bánovce nad Bebravou


Čiastka 13/2020 (PDF, 324 kB) - vydaná 2. novembra 2020

19. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Prievidza a Partizánske


Čiastka 14/2020 (PDF, 518 kB) - vydaná 6. novembra 2020

20. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“
21. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“
22. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky


Čiastka 15/2020 (PDF, 210 kB) - vydaná 11. novembra 2020

23. OZNÁMENIE  Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky
č. 15355/2020 z 11. novembra 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov 
(úplné znenie metodického pokynu (PDF, 286 kB))


Čiastka 16/2020 (PDF, 343 kB) - vydaná 13. novembra 2020

24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
25. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky


Čiastka 17/2020 (PDF, 499 kB) - vydaná 24. novembra 2020

26. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
27. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí


Čiastka 18/2020 (PDF, 395 kB) - vydaná 2. decembra 2020

28. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podrobnostiach vedenia registrov v listinnej podobe okresnými úradmi v sídlach krajov
29. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Nitra


Čiastka 19/2020 (PDF, 256 kB) - vydaná 3. decembra 2020

30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky


Čiastka 20/2020 (PDF, 167 kB) - vydaná 4. decembra 2020

31. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky o realizácii oslobodenia občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby a oslobodenia fyzických osôb od pracovnej povinnosti
32. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl


Čiastka 21/2020 (PDF, 255 kB) - vydaná 7. decembra 2020

33. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky


Čiastka 22/2020 (PDF, 274 kB) - vydaná 9. decembra 2020

34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí


Čiastka 23/2020 (PDF, 264 kB) - vydaná 10. decembra 2020

35. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 34/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
36. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava
37. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava
38. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Nitra
39. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl


Čiastka 24/2020 (PDF, 230 kB) - vydaná 15. decembra 2020

40. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce
41. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Dunajská Streda


Čiastka 25/2000 (PDF, 219 kB) - vydaná 16. decembra 2020

42. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trenčín


Čiastka 26/2020 (PDF, 603 kB) - vydaná 17. decembra 2020

43. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb

44. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

46. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Ratnovce 


Čiastka 27/2020 (PDF, 232 kB) - vydaná 18. decembra 2020

47. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava
48. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava


Čiastka 28/2020 (PDF, 217 kB) - vydaná 19. decembra 2020

49. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Komárno


Čiastka 29/2020 (PDF, 508 kB) - vydaná 20. decembra 2020

50. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky


Čiastka 30/2020 (PDF, 250 kB) - vydaná 21. decembra 2020

51. OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní smernice č. 75/2020 Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov v znení neskorších vnútorných aktov riadenia
52. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce
53. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Veľký Krtíš
54. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Svidník a Stropkov
55. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno


Čiastka 31/2020 (PDF, 284 kB) - vydaná 22. decembra 2020

56. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
57. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre zdravia pre okresy Senica a Skalica
58. Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia  pre okres  Ružomberok a Liptovský Mikuláš


Čiastka 32/2020 (PDF, 273 kB)- vydaná 23. decembra 2020

59. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Bardejov
60. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Tvrdošín
61. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Ratnovce
62. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom
63. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno
64. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Zvolen, Detva, Krupina
65. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Lučenec a Poltár
66. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Rimavská Sobota a Revúca


Čiastka 33/2020 (PDF, 212 kB) - vydaná 27. decembra 2020

67.  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19


Čiastka 34/2020 (PDF, 151 kB) - vydaná 28. decembra 2020

68. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Levice


Čiastka 35/2020 (PDF, 142 kB) - vydaná 29. decembra 2020

69. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, ktorou sa zrušujú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia


Čiastka 36/2020 (PDF, 217 kB) - vydaná 30. decembra 2020

70.  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí


Čiastka 37/2020 (PDF, 178 kB) - vydaná 31. decembra 2020

71.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov
72.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno
73.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom
74.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Humenné, Medzilaborce a Snina
75.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Rimavská Sobota a Revúca


Čiastka 38/2020 (PDF, 217 kB) - vydaná 31. decembra 2020

76. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno
77. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí