Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. november 2020, pondelok
 

2020  Vestník vlády

Slovenskej republiky

Ročník 30, čiastky vydané v roku 2020:

===============================================

Čiastka 1/2020 - vydaná 6. februára 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 400 kB)

1. OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. januára 2020 o vydaní nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 27. decembra 2019 č. 198/2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 98/2016 o registratúrnom poriadku


Čiastka 2/2020 - vydaná 13. marca 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 386 kB)

2. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky o mobilizácii ozbrojených síl Slovenskej republiky


 Čiastka 3/2020 - vydaná 19. marca 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 422 kB)

3. OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní smernice č. 7/2020 Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup pri udeľovaní a odnímaní čestných názvov školám a školským zariadeniam


Čiastka 4/2020 - vydaná 11. mája 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 402 kB)

4. OZNÁMENIE Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č.10900-0018/2020 z 5. mája 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov
(úplné znenie metodického pokynu - na stiahnutie tu (PDF, 396 kB))


Čiastka 5/2020 - vydaná 12. augusta 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 409 kB)

5. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 64/2018 o určení funkcií pre vojakov mimoriadnej služby a o kritériách na hodnotenie pripravenosti vojakov v zálohe na ustanovenie do funkcie v znení neskorších predpisov


Čiastka 6/2020 - vydaná 7. septembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 404 kB)

6. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky o mobilizácii ozbrojených síl Slovenskej republiky


Čiastka 7/2020 - vydaná 7. septembra 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 412 kB)

7. VYHLÁŠKA Okresného úradu Trenčín č. 1/2020 z 25. septembra 2020, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Diviacka gledíčia, Hatnianska lipa, Kvašovská lipa, Jasenická lipa, Hrab v Bohuniciach a Lipa v Borčiciach


Čiastka 8/2020 - vydaná 15. októbra 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 409 kB)

8. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní služobného predpisu, ktorým sa mení služobný predpis ministra obrany
č. 24/2018  o podrobnostiach zaradenia vojaka v zálohe do aktívnych záloh, o pravidelnom cvičení, o plnení úloh ozbrojených síl slovenskej republiky a o odborných požiadavkách na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený


 Čiastka 9/2020 - vydaná 21. októbra 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 411 kB)

9. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. 1/2020 zo dňa 21. októbra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre Mesto Bánovce nad Bebravou


Čiastka 10/2020 - vydaná 22. októbra 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 408 kB)

10. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 1/2020 z 20. októbra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno


Čiastka 11/2020 - vydaná 29. októbra 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 491 kB)

11. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia
k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

12. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb

15. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“


Čiastka 12/2020 - vydaná 29. októbra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 445 kB)

16. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

17. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

18. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre Mesto Bánovce nad Bebravou


Čiastka 13/2020 - vydaná 2. novembra 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 324 kB)

19. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Prievidza a Partizánske


Čiastka 14/2020 - vydaná 6. novembra 2020 - tu na stiahnutie (PDF, 518 kB)

20. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

21. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

22. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky


Čiastka 15/2020 - vydaná 11. novembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 210 kB)

23. OZNÁMENIE  Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky
č. 15355/2020 z 11. novembra 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov 
(úplné znenie metodického pokynu – na stiahnutie tu (PDF, 286 kB))


 Čiastka 16/2020 - vydaná 13. novembra 2020 tu na stiahnutie (PDF, 343 kB)

24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia
k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

25. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky