Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Správa registratúry


Správa registratúry
je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov (dokumentov), prístupu k nim a zabezpečovanie ich vyraďovania. Predmetom správy registratúry teda je zabezpečovanie manipulácie s registratúrnymi záznamami (dokumentmi), komplexná starostlivosť o ich uloženie a ochranu do uplynutia ich prevádzkovej potreby u ich pôvodcu. Práva a povinnosti, ktoré pôvodcom registratúrnych záznamov pri ich správe vznikajú, ustanovuje § 16 zákona č. 395/2002 Z. z.. Správu registratúry, resp. postup jednotlivých pôvodcov pri správe registratúrnych záznamov (dokumentov) upravujú aj ustanovenia ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy