Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

2004

Ročník 14, čiastky vydané v roku 2004:

Pozn.: Po kliknutí na príslušnú čiastku sa zobrazí jej naskenovaný obsah:

Vestník vlády SR, ročník 14, Čiastka 1 vydaná 20. januára 2004 (PDF, 539 kB)

Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 202-2004/00392, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 202-2003/04506 z 12. decembra 2003, ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok krajského úradu a Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-2003/04507 z 12. decembra 2003, ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok obvodného úradu

Zásady vydávania Vestníka vlády Slovenskej republiky

Vestník vlády SR, ročník 14, Čiastka 2 vydaná 30. januára 2004 (PDF, 2 MB)

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 19. januára 2004, číslo 203-2004/04382 o územných zmenách obcí vykonaných do 31. decembra 2003

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 23. januára 2004 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán krajských úradov a obvodných úradov

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 29. januára 2004 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre krajské úrady a obvodné úrady na zjednotenie úradných dní, služobného a pracovného času pri vybavovaní vecí fyzických osôb a právnických osôb krajskými úradmi a obvodnými úradmi

Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní rozhodnutí č. 1 a č. 2 z 12. januára 2004, ktorými sa zriaďujú pracoviská Obvodného úradu v Nitre a Obvodného úradu v Nových Zámkoch

Oznámenie Krajského úradu v Trenčíne o vydaní rozhodnutí č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 z 19. januára 2004, ktorými sa zriaďujú pracoviská Obvodného úradu v Trenčíne, Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom, Obvodného úradu v Považskej Bystrici a Obvodného úradu v Prievidzi

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní rozhodnutí č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 z 21. januára 2004, ktorými sa zriaďujú pracoviská Obvodného úradu v Žiline, Obvodného úradu v Martine, Obvodného úradu v Námestove, Obvodného úradu v Liptovskom Mikuláši a Obvodného úradu v Čadci

Oznámenie Krajského úradu v Prešove o vydaní rozhodnutí č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 z 15. januára 2004, ktorými sa zriaďujú pracoviská Obvodného úradu v Prešove, Obvodného úradu v Humennom a Obvodného úradu v Poprade

Oznámenie Krajského úradu v Košiciach o vydaní rozhodnutí č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 z 15. januára 2004, ktorými sa zriaďujú pracoviská Obvodného úradu v Michalovciach, Obvodného úradu v Trebišove, Obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi a Obvodného úradu Košice - okolie

Vestník vlády SR, ročník 14, Čiastka 3 vydaná 26. februára 2004 (PDF, 3 MB)

Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 6. februára 2004 o vydaných potvrdeniach o akreditácii vzdelávacích aktivít a vzdelávacích ustanovizní pre vzdelávanie zamestnancov a volených predstaviteľov územnej samosprávy

Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 28. januára 2004 číslo 203-2004/04534, ktorým sa mení Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 14. novembra 2003 číslo 203-2003/09405 pre krajské úrady, obvodné úrady a úrady orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy o vyhotovení, evidovaní, používaní a likvidovaní úradných pečiatok a o označení budov krajských úradov a obvodných úradov a budov úrad orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy štátnymi symbolmi a tabuľami s názvom úradu

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 1/2004 z 15. januára 2004, ktorou sa zrušuje ochrana prírodných rezervácií Babia hora, Pilsko, Sosnina, Tisovnica a Ťaskovka, prírodných pamiatok Puchmajerovej jazierko a Slanický ostrov a chránených areálov Hviezdoslavova aleja, Oravská vodná nádrž a Vtáčí ostrov

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2/2004 z 20. januára 2004, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného areálu Mierový háj a Liptovskoosadský háj

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 3/2004 z 21. januára 2004, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Lipy v Petroviciach

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 4/2004 z 22. januára 2004 o Návštevnom poriadku národnej prírodnej pamiatky Važecká jaskyňa

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 5/2004 z 2. februára 2004 o Návštevnom poriadku národnej prírodnej pamiatky Demänovská jaskyňa slobody

Oznámenie Krajského úradu v Žiline o vydaní rozhodnutia č. 7 z 18. februára 2004, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie č. 4 z 21. januára 2004 o zriadení pracoviska Obvodného úradu v Námestove v meste Tvrdošín

Oznámenie Krajského úradu v Trnave o vydaní rozhodnutí č. 1 a č. 3 z 13. januára 2004, ktorými sa zriaďujú pracoviská Obvodného úradu v Trnave a Obvodného úradu v Senici

Oznámenie Krajského úradu v Trenčíne o vydaní rozhodnutí č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 z 26. januára 2004, ktorými sa zriaďujú pracoviská Obvodného úradu v Lučenci, Obvodného úradu v Rimavskej Sobote, Obvodného úradu vo Zvolene a Obvodného úradu v Žiari nad Hronom

Stanovisko Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku z 19. februára 2004 č. 1

Stanovisko Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku z 19. februára 2004 č. 2

Stanovisko Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku z 19. februára 2004 č. 3

Vestník vlády SR, ročník 14, Čiastka 4 vydaná 26. marca 2004 (PDF, 2 MB)

Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 26. marca 2004 o vydaní Metodického pokynu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 286/2004-4 a CO-176-2/OOO-2004 z 15. marca 2004 pre krajské úrady životného prostredia, obvodné úrady životného prostredia, krajské úrady, obvodné úrady a obce na zabezpečenie plnenia úloh na úseku ochrany pred povodňami

Oznámenie Krajského úradu v Trnave o vydaní Rozhodnutia č. 2 z 13. januára 2004, ktorým sa zriaďuje pracovisko Obvodného úradu v Galante

Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní rozhodnutí č. 3 a č. 4 z 20. februára 2004, ktorými sa zriaďujú pracoviská Obvodného úradu v Leviciach

Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní Rozhodnutia č. 5 z 1. marca 2004, ktorým sa mení Rozhodnutie Krajského úradu v Nitre č. 2 z 12. januára 2004 o zriadení pracoviska Obvodného úradu v Nových Zámkoch

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní rozhodnutí č. 8 a č. 9 z 18. marca 2004, ktorými sa menia a dopĺňajú rozhodnutia Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 2 a č. 3 z 26. januára 2004, ktorými sa zriaďujú pracoviská Obvodného úradu v Rimavskej Sobote

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 1/2004 z 3. marca 2004, ktorou sa vyhlasuje súkromná prírodná rezervácia Rysia

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 1/2004 z 18. februára 2004, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Driečna

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 2/2004 z 20. februára 2004, ktorou sa vyhlasuje súkromná prírodná rezervácia Vlčia

Stanovisko Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku z 11. marca 2004 č. 4

Stanovisko Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku z 11. marca 2004 č. 5

Stanovisko Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku z 11. marca 2004 č. 6

Stanovisko Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku z 11. marca 2004 č. 7

Vestník vlády SR, ročník 14, Čiastka 5 vydaná 30. marca 2004 (PDF, 3 MB)

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 24. marca 2004 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-2004/00758 z 18. februára 2004, ktorou sa určuje vnútorná organizácia krajského úradu a obvodného úradu

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 24. marca 2004 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 202-2004/00759 z 18. februára 2004, ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok krajského úradu

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 24. marca 2004 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 202-2004/00760 z 18. februára 2004, ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok obvodného úradu

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 24. marca 2004 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 202-2004/01186 z 18. marca 2004, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 202-2003/04352 z 15. decembra 2003, ktorou sa upravuje postup krajského úradu a obvodného úradu pri zriaďovaní pracoviska obvodného úradu

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Košiciach č. 1/2004 z 19. marca 2004 o Návštevnom poriadku národnej prírodnej pamiatky Dobšinská ľadová jaskyňa

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Košiciach č. 2/2004 z 19. marca 2004 o Návštevnom poriadku národnej prírodnej pamiatky Jasovská jaskyňa

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Košiciach č. 3/2004 z 19. marca 2004 o Návštevnom poriadku národnej prírodnej pamiatky Gombasecká jaskyňa

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Košiciach č. 4/2004 z 19. marca 2004 o Návštevnom poriadku národnej prírodnej pamiatky Ochtinská aragonitová jaskyňa

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Košiciach č. 5/2004 z 19. marca 2004 o Návštevnom poriadku národnej prírodnej pamiatky Domica

Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 22. marca 2004 číslo 202-2004/00472, ktorým sa určuje postup obcí, vyšších územných celkov, krajských úradov, obvodných úradov a orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy zriadených 1. Januára 2004 pri spracúvaní „Správy o činnosti obcí a vyšších územných celkov v oblasti preneseného výkonu štátnej správy za rok 2003“

Vestník vlády SR, ročník 14, Čiastka 6 vydaná 26. apríla 2004 (PDF, 1 MB)

Odporúčanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS 204-2004/00329 z 19. apríla 2004 na používanie vlajky Európskej únie pre štátne orgány a územnú samosprávu, nimi zriadené právnické osoby a verejnoprávne inštitúcie v Slovenskej republike

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 3/2004 z 31. marca 2004 o Návštevnom poriadku národnej prírodnej pamiatky Belianska jaskyňa

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 4/2004 zo 16. apríla 2004, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Iľovnica

Oznámenie Krajského úradu v Nitre o oprave v Rozhodnutí č. 4 z 20. februára 2004 o zriadení pracoviska Obvodného úradu v Leviciach v meste Želiezovce

Vestník vlády SR, ročník 14, Čiastka 7 vydaná 14. mája  2004 (PDF, 924 kB)

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. mája 2004 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. CO-239-11/OOO-2004 z 12. mája 2004, ktorou sa upravujú podrobnosti na zabezpečenie služobnej alebo pracovnej pohotovosti na krajských úradoch a obvodných úradoch za účelom plnenia neodkladných úloh a opatrení po vyrozumení o vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo po vzniku mimoriadnej udalosti

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2004 z 12. mája 2004, ktorou sa určuje stupeň ochrany niektorých prírodných rezervácií, národných prírodných rezervácií, prírodných pamiatok a národnej prírodnej pamiatky Devínska hradná skala

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 5/2004 zo 14. mája 2004, ktorou sa určuje stupeň ochrany niektorých prírodných rezervácií, národných prírodných rezervácií, prírodných pamiatok a národnej prírodnej pamiatky Gánovské travertíny

Stanovisko Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku z 19. apríla 2004 č. 8

Stanovisko Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku z 19. apríla 2004 č. 9

Stanovisko Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku z 19. apríla 2004 č. 10

Oznámenie Krajského úradu v Nitre o oprave v Rozhodnutí č. 4 z 20. februára 2004 o zriadení pracoviska Obvodného úradu v Leviciach v meste Želiezovce

Vestník vlády SR, ročník 14, Čiastka 8 vydaná 28. júna 2004 (PDF, 2 MB)

Zásady Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-202-2004/01329 z 26. marca 2004, ktorými sa určuje obsah a rozsah koordinácie výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správy a koordinácie vzdelávania zamestnancov obcí a vyšších územných celkov plniacich úlohy štátnej správy

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 21. júna 2004 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-2004/01966 zo 14. mája 2004, ktorou sa určuje vnútorná organizácia krajského úradu a obvodného úradu

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 21. júna 2004 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-2004/01967 zo 14. mája 2004, ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok krajského úradu

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 21. júna 2004 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 202-2004/01968 zo 14. mája 2004, ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok obvodného úradu

Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 10. mája 2004 o vydaných potvrdeniach o akreditácii vzdelávacích aktivít a vzdelávacích ustanovizní pre vzdelávanie zamestnancov a volených predstaviteľov územnej samosprávy

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Nitre č. 1/2004 z 10. mája 2004, ktorou sa určuje stupeň ochrany niektorých chránených areálov, prírodných rezervácií, národných prírodných rezervácií a prírodných pamiatok

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 7/2004 z 3. mája 2004, ktorou sa určuje stupeň ochrany niektorých prírodných rezervácií, prírodných pamiatok a národnej prírodnej rezervácie Vyšehrad

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 1/2004 z 20. mája 2004 o Návštevnom poriadku národnej prírodnej pamiatky Jaskyňa mŕtvych netopierov

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 2/2004 z 10. júna 2004 o Návštevnom poriadku národnej prírodnej pamiatky Bystrianska jaskyňa

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 3/2004 z 10. júna 2004 o Návštevnom poriadku národnej prírodnej pamiatky Harmanecká jaskyňa

Oznámenie Krajského úradu životného prostredia v Prešove o oprave vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 5/2004 zo 14. mája 2004, ktorou sa určuje stupeň ochrany niektorých prírodných rezervácií, národných prírodných pamiatok a národnej prírodnej pamiatky Gánovské travertíny

Oznámenie Krajského úradu v Nitre o vydaní Rozhodnutia č. 6 z 18. júna 2004, ktorým sa mení Rozhodnutie Krajského úradu v Nitre č. 2 z 12. januára 2004 v znení Rozhodnutia č. 5 z 1. marca 2004 o zriadení pracoviska Obvodného úradu v Nových Zámkoch

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní Rozhodnutia č. 10 z 28. júna 2004, ktorým sa mení Rozhodnutie Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 6 z 26. januára 2004, ktorým sa zriaďuje pracovisko Obvodného úradu v Žiari nad Hronom so sídlom v Banskej Štiavnici

Vestník vlády SR, ročník 14, Čiastka 9 vydaná 27. augusta 2004 (PDF, 699 kB)

Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 26. júla 2004 o vydaných potvrdeniach o akreditácii vzdelávacích aktivít a vzdelávacích ustanovizní pre vzdelávanie zamestnancov a volených predstaviteľov územnej samosprávy

Oznámenie Krajského úradu v Košiciach o vydaní rozhodnutia číslo 6 z 1. júla 2004, ktorým sa zriaďuje pracovisko Obvodného úradu v Trebišove

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Trnava č. 1/2004 z 9. júla 2004, ktorou sa určuje stupeň ochrany niektorých prírodných rezervácií, prírodných pamiatok a národnej prírodnej rezervácie Dubník

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Trnava č. 2/2004 z 9. júla 2004 o Návštevnom poriadku národnej prírodnej pamiatky Driny

Vestník vlády SR, ročník 14, Čiastka 10 vydaná 29. septembra 2004 (PDF, 416 kB)

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 2/2004 z 27. septembra 2004, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného areálu Červený rak, Gaštanová záhrada, hradná zeleň, Nemocničný park a Vešeléniho záhrada

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Košiciach č. 7/2004 z 22. septembra 2004, ktorou sa určuje stupeň ochrany niektorých prírodných rezervácií, prírodných pamiatok, národných prírodných rezervácií, národných prírodných pamiatok a chráneného areálu Laborecký lužný les

Oznámenie Krajského úradu v Banskej Bystrici o vydaní rozhodnutia č. 11 z 3. septembra 2004, ktorým sa mení Rozhodnutie Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 4 z 26. januára 2004, ktorým sa zriaďuje pracovisko Obvodného úradu vo Zvolene v meste Detva

Vestník vlády SR, ročník 14, Čiastka 11 vydaná 29. októbra 2004 (PDF, 2 MB)

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 2/2004 z 1. októbra 2004, ktorou sa určuje stupeň ochrany niektorých prírodných rezervácií, prírodných pamiatok, národnej prírodnej rezervácie Čachtický hradný vrch a chráneného areálu Brodziansky park

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 3/2004 z 1. októbra 2004, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Slávnické lipy

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 9/2004 zo 4. októbra 2004 o Návštevnom poriadku Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 10/2004 z 12. októbra 2004, ktorou sa zrušuje ochrana prírodných pamiatok Strž a Žiar

Vestník vlády SR, ročník 14, Čiastka 12 vydaná 29. novembra 2004 (PDF, 2 MB)

Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 18. októbra 2004 číslo 202-2004/04145, ktorým sa určuje postup obcí, vyšších územných celkov, krajských úradov, obvodných úradov, ďalších orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy zriadených 1. januára 2004 a príslušných ústredných orgánov štátnej správy pri spracúvaní „Správy o činnosti obcí a vyšších územných celkov v oblasti preneseného výkonu štátnej správy za rok 2004“

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 6/2004 z 22. septembra 2004, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Vŕby v Kamienke

Vestník vlády SR, ročník 14, Čiastka 13 vydaná 20. decembra 2004 (PDF, 624 kB)

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 15. decembra 2004 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS 202-2004/04865 z 1. decembra 2004, ktorou sa ustanovuje postup obvodného úradu a krajského úradu pri uskutočňovaní výkonu rozhodnutia v správnom konaní

Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 11/2004 z 9. decembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 9/2004 zo 4. októbra 2004 o Návštevnom poriadku Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma

Oznámenie Krajského úradu v Košiciach o vydaní rozhodnutia č. 7 z 8. decembra 2004, ktorým sa zriaďuje pracovisko Obvodného úradu v Michalovciach