Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. december 2023, pondelok
 

Metodické pokyny a usmernenia

1. Metodický pokyn odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na vyhotovenie súpisu vedút vzniknutých do roku 1850 v štátnych archívoch v Slovenskej republike (PDF, 230 kB)

2. Metodický pokyn odboru archívov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa určuje štruktúra a obsah výkazu práce, postup pri jeho zostavovaní a niektoré zásady vykazovania práce štátnych archívov (PDF, 157 kB)

3. Metodický pokyn odboru archívov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa určuje štruktúra a obsah plánu práce, postup pri jeho zostavovaní a niektoré zásady plánovania štátnych archívov

4. Metodický pokyn odboru archívov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR o postupe štátnych archívov pri digitalizácii archívnych dokumentov a tvorby povinných metadát (PDF, 48 kB)

5. Metodický pokyn odboru archívov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje zaraďovanei štátnych matrík prevzatých štátnymi archívmi zriadenými Ministerstvom vnútra SR do archívnych fondov (PDF, 686 kB)

6. Metodický pokyn odboru archívov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa určujú zásady a postup spracovania a sprístupňovania archívnych fondov základných škôl z obdobia rokov 1960 - 2010 (PDF, 358 kB)

7. Metodický pokyn odboru archívov a registratúr sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postupe pri delimitácii archívnych dokumentov medzi štátnymi archívmi zriadenými Ministerstvom vnútra SR (PDF, 157 kB)

8. Metodický pokyn odboru archívov a registratúr sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na prepis rodových priezvisk historických rodov a archívnych pomôckach štátnych archívov (PDF, 24 kB)

9. Metodický pokyn odboru archívov a registratúr sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na spracúvanie prioritných archívnych fondov (PDF, 55 kB)

10. Standard pre tvorbu opisných metadát pre sčítacie hárky (XML, 7 kB)

11. Mapovanie polí sčítacieho hárku (XLS, 22 kB)

12. Príklad vyplnených opisných metadát pri digitalizácii sčítacích hárkov (XML, 2 kB)

13. Metodický pokyn odboru archívov a registratúr sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zásadách odbornej archívnej praxe (PDF, 292 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy