Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Príspevky na vojnové hroby

Na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby poskytlo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky príspevky podľa zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") takto:

 

  • podľa § 4 ods. 1 zákona

sa poskytuje obci príspevok na zabezpečovanie starostlivosti o vojnové hroby na kalendárny rok na každý vojnový hrob v sume päťnásobku minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej nariadením vlády Slovenskej republiky.

          Výška poskytnutého príspevku podľa jednotlivých krajov je uvedená v tabuľkách podľa kalendárnych rokov: 

 2011 (PDF, 95 kB)

 2012 (PDF, 92 kB)

 2013 (PDF, 147 kB)

 2014 (PDF, 211 kB)

 2015 (PDF, 129 kB)

 2016 (PDF, 129 kB)

2017 (PDF, 129 kB) 

2018 (PDF, 214 kB)

2019 (PDF, 220 kB)

 

  •   podľa § 4 ods. 2 , 5 a 6 zákona

možno poskytnúť príspevok najmä na:

  • plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o vojnových hroboch, ktorými je Slovenská republika viazaná,
  • výkon prác na vojnovom hrobe pri udalosti celospoločenského alebo medzinárodného významu,
  • úpravu verejného pohrebiska s vojnovými hrobmi,
  • zrušenie vojnového hrobu,
  • odstránenie následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, alebo vandalstva na vojnovom hrobe.

Zoznam žiadateľov o poskytnutie príspevku, výšky požadovanej sumy príspevku, zoznam žiadateľov, ktorým nebol poskytnutý príspevok, dôvod neposkytnutia príspevku a zoznam zmlúv je uvedený v tabuľkách podľa kalendárnych rokov:      

Žiadosti

2011 (PDF, 6 MB)

2012 (PDF, 7 MB)

2013 (PDF, 15 MB)

2014 (PDF, 301 kB)

2015 (PDF, 263 kB)

2016 (PDF, 250 kB)

2017 (PDF, 250 kB)

 2018 (PDF, 291 kB)

 2019 (PDF, 318 kB)

Zmluvy

2011

2012

2013

2014 (PDF, 224 kB)

2015 (PDF, 217 kB)

2016 (PDF, 233 kB)

2017 (PDF, 234 kB)

 2018 (PDF, 178 kB)

 2019 (PDF, 307 kB)