Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2024, sobota
 

Príspevky na vojnové hroby

Na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby poskytuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky príspevky podľa zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") takto:

  • podľa § 4 ods. 1 zákona sa poskytuje obci príspevok na zabezpečovanie starostlivosti o vojnové hroby na kalendárny rok na každý vojnový hrob v sume päťnásobku minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej nariadením vlády Slovenskej republiky.

Výška poskytnutého príspevku podľa kalendárnych rokov: 

rok 2011 (PDF, 95 kB)

rok 2012 (PDF, 92 kB)

rok 2013 (PDF, 147 kB)

rok 2014 (PDF, 211 kB)

rok 2015 (PDF, 129 kB)

rok 2016 (PDF, 129 kB)

rok 2017 (PDF, 129 kB)

rok 2018 (PDF, 214 kB)

rok 2019 (PDF, 220 kB)

rok 2020 (PDF, 211 kB)

rok 2021 (PDF, 205 kB)

rok 2022 (PDF, 134 kB)

rok 2023 (PDF, 213 kB)

  • podľa § 4 ods. 2 , 5 a 6 zákona možno poskytnúť príspevok najmä na:

  • plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o vojnových hroboch, ktorými je Slovenská republika viazaná,
  • výkon prác na vojnovom hrobe pri udalosti celospoločenského alebo medzinárodného významu,
  • úpravu verejného pohrebiska s vojnovými hrobmi,
  • zrušenie vojnového hrobu,
  • odstránenie následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, alebo vandalstva na vojnovom hrobe.

Zoznam žiadateľov o poskytnutie príspevku, výšky požadovanej sumy príspevku, zoznam žiadateľov, ktorým nebol poskytnutý príspevok, dôvod neposkytnutia príspevku a zoznam zmlúv je uvedený v tabuľke podľa kalendárnych rokov:      

 

rok

rok

rok

rok

rok

rok

rok

rok

rok

rok

rok

rok

rok

Žiadosti

2011 (PDF, 6 MB)

2012 (PDF, 7 MB)

2013 (PDF, 15 MB)

2014 (PDF, 301 kB)

2015 (PDF, 263 kB)

2016 (PDF, 250 kB)

2017 (PDF, 250 kB)

2018 (PDF, 291 kB)

2019 (PDF, 318 kB)

2020 (PDF, 375 kB)

2021 (PDF, 533 kB)

2022 (PDF, 450 kB)

2023 (PDF, 354 kB)

Zmluvy

 

   

2014 (PDF, 224 kB)

2015 (PDF, 217 kB)

2016 (PDF, 233 kB)

2017 (PDF, 234 kB)

2018 (PDF, 178 kB)

2019 (PDF, 307 kB)

2020 (PDF, 188 kB)

2021 (PDF, 453 kB)

2022 (PDF, 270 kB)

2023 (PDF, 261 kB)