Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Metodické usmernenia

Metodický návod Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre obce
na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev

Na vykonanie volieb poslancov obecných zastupiteľstiev a starostov obcí, ktoré sa uskutočnili 10. novembra 2018, nadväzujú ustanovujúce zasadnutia novozvolených obecných zastupiteľstiev. Podľa § 12 ods. 1 tretej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Zámerom metodického návodu je poskytnúť starostom obcí a primátorom miest, ale aj obecným úradom a mestským úradom metodiku, ktorá umožní doterajším a novozvoleným starostom a primátorom pripraviť prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva tak, aby jeho priebeh bol dôstojný, okrem iného vytvoril podmienky na zloženie sľubu novozvoleného starostu a poslancov, zriadenie obecnej rady, komisie či určenie platu starostov a zodpovedal postaveniu týchto orgánov v obciach a mestách Slovenskej republiky.