Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Štátne archívy na Slovensku

VITAJTE NA STRÁNKACH ŠTÁTNYCH ARCHÍVOV NA SLOVENSKU

 

 SNA - logo  LogoSABB    SABA - logo  

        Slovenský národný archív                Štátny archív v Banskej Bystrici                        Štátny archív v Bratislave

 

SAKE logologo  SAPO - Logo

        Štátny archív v Košiciach                            Štátny archív v Nitre                               Štátny archív v Prešove

 

SATN - Logo      Logo Štátneho archívu v Trnave   ŠAZA - Logo_spona1

          Štátny archív v Trenčíne                        Štátny archív v Trnave                                  Štátny archív v Žiline

                     

Úlohou archívov je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich odborné a vedecké spracovanie a sprístupnenie ako aj využívanie na vedecké a iné účely. Starostlivosťou o archívne dokumenty sa rozumie zhromažďovanie archívnych dokumentov v archívoch, preberanie archívnych dokumentov od ich pôvodcov, alebo nadobúdanie od ich vlastníkov, ich riadna ochrana a bezpečné uschovanie a evidencia.

Sústavu archívov podľa zákona č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov tvoria verejné archívy a súkromné archívy. 

a) štátny ústredný archív a štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou,

b) špecializované archívy, ktorými sú archívy štátnych orgánov, štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií a archívy právnických osôb zriadených zákonom,

c) mestské archívy a archívy samosprávnych krajov,

d) archívy právnických osôb a archívy fyzických osôb, ktoré sú orgánmi verejnej moci,

f) súkromné archívy sú archívy právnických osôb a archívy fyzických osôb.


Ministerstvo vnútra SR zriaďuje štátne ústredné archívy a štátne archívy s regionálnou pôsobnosťou ako svoje zariadenia bez právnej subjektivity na plnenie úloh štátnej správy na úseku archívov a registratúr.
 

Štátny ústredný archív   

           Slovenský národný archív            

Štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou 

         Štátny archív v Banskej Bystrici

         Štátny archív v Bratislave

         Štátny archív v Košiciach

         Štátny archív v Nitre

         Štátny archív v Prešove

         Štátny archív v Trenčíne

         Štátny archív v Trnave

        Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči