Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Sústava archívov

Úlohou archívov je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich odborné a vedecké spracovanie a sprístupnenie ako aj využívanie na vedecké a iné účely. Starostlivosťou o archívne dokumenty sa rozumie zhromažďovanie archívnych dokumentov v archívoch, preberanie archívnych dokumentov od ich pôvodcov, alebo nadobúdanie od ich vlastníkov, ich riadna ochrana a bezpečné uschovanie a evidencia. 

 

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

§ 4

Sústava archívov

(1) Sústavu archívov tvoria verejné archívy a súkromné archívy.

  (2) Verejné archívy sú

a) štátny ústredný archív a štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou,

b) špecializované archívy štátnych orgánov, archívy štátnych rozpočtových organizácií, archívy štátnych príspevkových organizáciía archívy právnických osôb zriadených zákonom,

c) mestské archívy a archívy samosprávnych krajov,

d) archívy právnických osôb a archívy fyzických osôb, ktoré sú orgánmi verejnej moci.

  (3) Štátnym ústredným archívom je Slovenský národný archív.

  (4)Súkromné archívy sú archívy právnických osôb a archívy fyzických osôb.

 

Ministerstvo vnútra SR zriaďuje štátny ústredný archív a štátne archívy s regionálnou pôsobnosťou a ich špecializované pracoviská a pracoviská ako svoje zariadenia bez právnej subjektivity na plnenie úloh štátnej správy na úseku archívov a registratúr.  

Štátny ústredný archív   

           Slovenský národný archív            

Štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou 

         Štátny archív v Banskej Bystrici

         Štátny archív v Bratislave

         Štátny archív v Košiciach

         Štátny archív v Nitre

         Štátny archív v Prešove

         Štátny archív v Trenčíne

         Štátny archív v Trnave

         Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy