Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. október 2023, utorok
Verejná správa
 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

  

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Návrh na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

 

Informácie pre voliča
Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Spôsob hlasovania

Informácie pre politické strany a petičné výbory
Delegovanie do volebných komisií

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky (HTM, 41 kB)
Zoznam kandidátov na funkciu prezidenta Slovenskej republiky
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, ktorí sa vzdali kandidatúry (PDF, 111 kB)

Volebná kampaň
Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň, Prehľady nákladov tretích strán vynaložených na volebnú kampaň

Tlačivá a vzory
Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane

Organizačno-technické zabezpečenie volieb
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb

Financovanie volieb
Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Výsledky volieb
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky