Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2019, Štvrtok
 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

  

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Návrh na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

 

Informácie pre voliča
Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Spôsob hlasovania

Informácie pre politické strany a petičné výbory
Delegovanie do volebných komisií

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky (HTM, 40 kB)
Zoznam kandidátov na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

Volebná kampaň
Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň, Prehľady nákladov tretích strán vynaložených na volebnú kampaň

Tlačivá a vzory
Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane

Organizačno-technické zabezpečenie volieb
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb

Financovanie volieb
Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Výsledky volieb
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky