Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Slovensko-poľská štátna hranica

Hraničné dokumentárne dielo slovensko-poľskej štátnej hranice tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice a schválení hraničnej dokumentácie (Stará Ľubovňa, 29. júla 2002). Bolo vytvorené v rokoch 1995 až 1998, pričom od nadobudnutia platnosti je priebežne aktualizované. Dielo v celom rozsahu nahradilo hraničnú dokumentáciu, ktorá tvorila neoddeliteľnú súčasť Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou a spoločných štátnych hraniciach (Varšava, 6. júla 1995), ktorou je slovensko-poľská štátna hranica určená. Pozostáva najmä z nasledovných častí: 

  •  hraničné mapy v mierke 1 : 2 000
  •  protokolárny popis priebehu štátnej hranice a zoznam súradníc (S-42/83)