Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Organizačno-technické zabezpečenie volieb

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 20. februára 2019 schválila
uznesením č. 63

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia
volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019.