Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2021, pondelok
 

Oznamy a aktuality

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

SYMPÓZIUM Z DEJÍN FARMÁCIE

V piatok 17. septembra 2021 v priestoroch prednáškovej sály Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Poprad pripavujeme 25. ročník sympózia z dejín farmácie. Veríme, že sa sympózium, ktoré sa nám v roku 2020 pre prísne pandemické opatrenia nepodarilo zorganizovať, uskutoční v pokojnej a príjemnej atmosfére podľa priloženého programu.

Tešíme sa na Vás!

 Lekárnici


 ODKAZ VO FĽAŠI

Kežmarok 8 Kežmarok 7 Kežmarok 6

Dva dokumenty napísané v latinčine a doplnené historickou rytinou mesta Kežmarok boli náhodne nájdené pri rekonštrukcii Reduty v Kežmarku dňa 14. júla 2021 vo veži Reduty v sklenenej fľaši. Do veže budovy boli uložené 12. decembra 1817 kancelistom a štvrťmajstrom Františkom Róthom za prítomnosti významných osobností mesta. Nájdené dokumenty boli primátorom mesta poskytnuté Ministerstvnú vnútra SR ako dar a budú uložené v archívnom fonde Magistrát mesta Kežmarok v popradskom archíve. Vo štvrtok 19. augusta 2021 bol pri príležitosti obnovy budovy Reduty do jej strechy vložený písomný odkaz pre budúce generácie. Spolu s ním do časovej schránky putovala aktuálna fotografia námestia s vyobrazenou radnicou a redutou, USB kľúč s fotografiami a videami mesta, rúško a niekoľko pamätných dukátov vyrobených špeciálne pre festival Európske ľudové remeslo, ktorého jubilejný 30. ročník sa uskutoční v Kežmarku budúci rok. Svedkom historického okamihu bola aj vedúca Štátneho archív v Prešove, pracoviska Archív Poprad PhDr. Božena Malovcová, ktorá prítomným objasnila dôvody uloženia dokumentov v archíve a ich ďalší osud.

Kežmarok 1 Kežmarok 5 Kežmarok 4 Kežmarok 2

Z návštevy primátora mesta Kežmarok Jána Ferenčáka v Štátnom archíve v Prešove, pracovisko Archív Poprad pripravila Kežmarská televízia zaujímavú reportáž.

O uložení novej časovej schránky v streche rekonštruovanej budovy Reduty v Kežmarku si pozrite príspevok TV Markíza.


MONOGRAFIA O OBCI ĽUBICA

Ľubica 1Ľubica 2 Obec Ľubica vydala k 750. výročiu udelenia mestských práv rozsiahlu monografiu. Vychádza v dvoch častiach, prvý diel má celkovo 352 strán a druhý 416 strán. Prvá časť monografie obsahuje príhovor starostu, predstavenie obecného zastupiteľstva a kapitoly o obecných symboloch, prírodných pomeroch, archeológii, stredoveku, politických dejinách a hospodárstve obce. Druhá časť monografie je rôznorodejšia a obsiahlejšia. Obsahuje príhovor zostavovateľky a pokračuje kapitolami o dejinách cirkví, školstva, kultúry a spolkov, zdravotníctva, športu, kapitolu o osobnostiach obce, kapitoly o Ľubických Kúpeľoch, Majerke, Zaľubici, vojenskom priestore Javorina a miestopis obce. Oba diely sú doplnené množstvom fotografií a historických dokumentov. Monografia svojím obsahom a komplexným spracovaním bude nepochybne zdrojom kvalitných informácii pre obyvateľov obce, rodákov i historikov zaoberajúcich sa regionálnymi dejinami Spiša. Zostavovateľkou monografie je PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., súčasťou početného kolektívu autorov sú aj popradské archívárky PhDr. Božena Malovcová a Ing. Martina Šlampová a pracovník Štátneho archívu v Bratislave Mgr. Ľuboš Janáček. 

Ľubica autoriĽubica 2Ľubica 3

Takmer týždeň trvali oslavy 750. výročia udelenia mestských práv Ľubici. Obyvatelia i návštevníci obce si pripomenuli pamätný rok 1271, keď uhorský kráľ Štefan V. udelil Ľubici významné mestské privilégium. Počas dní osláv sa v obci uskutočnili hlavné a sprievodné podujatia, ich súčasťou bolo 12. augusta 2021 slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva, počas ktorého boli nové knihy o obci uvedené do života. Bohatý program osláv približuje relácia TV Ľubica.


MONOGRAFIA O OBCI ŠTRBA

Štrba

Štrba

Prvý aj druhý diel dvojzväzkovej monografie, v ktorej je spracovaná história života obyvateľov obce Štrba, pripravil početný kolektív autorov pod vedením PhDr. Zuzany Kollárovej, PhD., prof. PhDr. Petra Švorca, CSc. a starostu obce Michala Sýkoru. Prvý diel zachytáva históriu obce od praveku až do konca 2. svetovej vojny na 372 stranách a 664 fotografiách. Druhý diel svojím obsahom nadväzuje na prvý a zachytáva históriu obce od roku 1945 po súčasnosť na 544 stranách a 1758 fotografiách. Monografia prináša ucelený obraz Štrby na základe štvrročných archeologických a historických  výskumov v celom rade archívov na Slovensku a v Maďarsku. Na tvorbe monografie sa zo Štátneho archívu v Prešove, pracovisko archív Poprad okrem zostavovateľky a autorky PhDr. Zuzany Kollárovej, PhD. podieľala ako autorka aj PhDr. Božena Malovcová. Publikácie boli uvedené medzi čitateľov 23. júla 2021.

Štrba  Štrba  Štrba


NOVOINŠTALOVANÁ VÝSTAVA 

Epidémie pozvánka

Pandemická situácia na Slovensku priviedla archivárov k prezetovaniu výsledkov výskumov venovaných šíreniu epidémií v dejinách Slovenska. V priestoroch vstupnej haly a prednáškovej sály archívu sme pre Vás pripravili výstavu venovanú epidémiám a zdravotníckej starostlivosti na Spiši. Tému a obsah výstavy si môžete prezrieť v priloženej prezentácii.

Epidémie a zdravotnícka starostlivosť na Spiši (PDF, 5 MB)


OZNÁMENIE

V súlade s usmernením MV SR, SVS, Odboru archívov a registratúr zn. SVS-OAR1-2021/009403-002 Vám oznamujeme, že bádateľne archívu budú pre verejnosť opätovne otvorené od pondelka 26. apríla 2021 do odvolania. Štúdium v bádateľni archívu je povolené za týchto podmienok:

1) Z dôvodu obmedzenej kapacity je potrebné sa na štúdium vopred objednať u pracovníkov bádateľní na telefónnom čísle 052/776 93 24,

2) Vstup bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len s negatívnym testom nie starším ako 7 dní,

3) Vstup bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len s respirátorom s klasifikáciou najmenej FFP2 bez výdychového ventilu.

Bádateľňa archívu je pre verejnosť prístupná od pondelka do štvrtka v čase od 8.00 do 14.30 hod.

Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnych číslach 052/776 93 24, 052/773 06 40, prípadne na emailovej adrese TA.13G4@DD.FD.1GUQLS@.

Ďakujeme Vám za porozumenie.


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]