Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2022, piatok
 

Oznamy a aktuality

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

MONOGRAFIA O VEĽKOM SLAVKOVE

Slavkov1
 

Dňa 3. marca 2022 bola vo Veľkom Slavkove uvedená do života monografia Veľký Slavkov od praveku po súčasnosť z pera autorského kolektívu Ing. Marta Bednárová, Mgr. Ján Endrődi, RNDr. Adrián Harničár, PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., PhDr. Zdena Krišková, PhD., ThDr. Angelus Štefan Kuruc, PhD., O. Praem., PhDr. Božena Malovcová, Mgr. Daniela Mlynárčiková, PhDr. Marián Soják, PhD. a Ing. Martina Šlampová. Zostavovateľom obsiahlej monografie, vydanie ktorej autori a vedenie obce pripravovali takmer 6 rokov, je PhDr. Marián Soják, PhD. Publikácia v súťaži Kniha roka Prešovského samosprávneho kraja, ktorej vyhodnotenie sa konalo 25. mája 2022, získala 2. miesto v kategórii Odobrná literatúra/Vedecká literatúra.  

Slavkov2
Reportáž TV Poprad z prezentácie publikácie.

SYMPÓZIUM Z DEJÍN FARMÁCIE

Zborník farmáciaV piatok 17. septembra 2021 sa v priestoroch prednáškovej sály Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Poprad uskutočnil 25. ročník sympózia z dejín farmácie. Okrem príjemnej atmosféry a zaujímavých prednášok je výsledkom práce organizátorov a zúčastnených prednášajúcich aj zborník prednášok: BARTUNEK, Anton – SENČEK, Richard (ed.) 25. sympózium z dejín farmácie. Zborník prednášok z 25. sympózia z dejín farmácie konaného pri príležitosti 185. výročia narodenia a 125. výročia úmrtia lekárnika Viliama Aurela Scherfela. Banská Bystrica, 2021, 173 s. (náklad 100 kusov)

Očakávaný zborník vyšiel kvôli pandémii s ročným oneskorením. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad sa podieľal organizačne na príprave sympózia, ktoré bolo venované lekárnikovi Viliamovi Aurelovi Scherfelovi, keďže  pochádzal z Veľkej, čo je v súčasnosti miestna časť Popradu. Aj to bol dôvod, aby boli do projektu zapojení viacerí archivári, ktorí sa problematike zdravotníctva a lekárnictva už dlhodobo venujú. V zborníku sa nachádzajú ich nasledovné príspevky archivárov: Zuzana Kollárová: Z histórie zdravotníctva a lekárnictva v Poprade–Veľkej; Mária Adamová: Ján Daniel Perliczi – lekár a lekárnik Novohradskej stolice; Marta Švolíková: Lekáreň Salvator, Založenie tretej lekárne v Leviciach a Peter Vítek: Lekárne a lekárnici v Liptove.

Z ostatných kolegov historikov a múzejníkov čitateľov určite upútajú príspevky Richarda Senčeka: Flittnerová lekáreň v Banskej Bystrici; Eriky Cintulovej: Expozícia Spišských lekárov a lekárnikov na Kežmarskom hrade; Jindřicha Koldu: Farmacie benediktínskeho řádu v ČZ  v období raného novověku; Františka Šimona: Medicína a farmácia v Belovom opise Spišskej stolice; Antona Bartunka: Životný príbeh farmaceuta a mikrobiológa doc. RNDr. PhMr. Juraja Keletiho, CSc.; Ladislava Svatoša: Vývoj sítě lékáren v Čechách – stav a perspektív výzkumu; Daniela Harvana: K banskoštiavnickej lekárnickej rodine Sztankayovcov a Miloša Jesenského: Ratlinné drogy v názvosloví slovenských prameňov.

Bolo na škodu veci, že kvôli „koronovým opatreniam“ nemohli autori príspevkov tieto predniesť pred početným auditóriom. Nepochybujeme o tom, že by bol o ne veľký záujem. 


 ODKAZ VO FĽAŠI

Kežmarok 8 Kežmarok 7 Kežmarok 6

Dva dokumenty napísané v latinčine a doplnené historickou rytinou mesta Kežmarok boli náhodne nájdené pri rekonštrukcii Reduty v Kežmarku dňa 14. júla 2021 vo veži Reduty v sklenenej fľaši. Do veže budovy boli uložené 12. decembra 1817 kancelistom a štvrťmajstrom Františkom Róthom za prítomnosti významných osobností mesta. Nájdené dokumenty boli primátorom mesta poskytnuté Ministerstvu vnútra SR ako dar a budú uložené v archívnom fonde Magistrát mesta Kežmarok v popradskom archíve. Vo štvrtok 19. augusta 2021 bol pri príležitosti obnovy budovy Reduty do jej strechy vložený písomný odkaz pre budúce generácie. Spolu s ním do časovej schránky putovala aktuálna fotografia námestia s vyobrazenou radnicou a redutou, USB kľúč s fotografiami a videami mesta, rúško a niekoľko pamätných dukátov vyrobených špeciálne pre festival Európske ľudové remeslo, ktorého jubilejný 30. ročník sa uskutoční v Kežmarku budúci rok. Svedkom historického okamihu bola aj vedúca Štátneho archív v Prešove, pracoviska Archív Poprad PhDr. Božena Malovcová, ktorá prítomným objasnila dôvody uloženia dokumentov v archíve a ich ďalší osud.

Kežmarok 1 Kežmarok 5 Kežmarok 4 Kežmarok 2

Z návštevy primátora mesta Kežmarok Jána Ferenčáka v Štátnom archíve v Prešove, pracovisko Archív Poprad pripravila Kežmarská televízia zaujímavú reportáž.

O uložení novej časovej schránky v streche rekonštruovanej budovy Reduty v Kežmarku si pozrite príspevok TV Markíza.


MONOGRAFIA O OBCI ĽUBICA

Ľubica 1Ľubica 2 Obec Ľubica vydala k 750. výročiu udelenia mestských práv rozsiahlu monografiu. Vychádza v dvoch častiach, prvý diel má celkovo 352 strán a druhý 416 strán. Prvá časť monografie obsahuje príhovor starostu, predstavenie obecného zastupiteľstva a kapitoly o obecných symboloch, prírodných pomeroch, archeológii, stredoveku, politických dejinách a hospodárstve obce. Druhá časť monografie je rôznorodejšia a obsiahlejšia. Obsahuje príhovor zostavovateľky a pokračuje kapitolami o dejinách cirkví, školstva, kultúry a spolkov, zdravotníctva, športu, kapitolu o osobnostiach obce, kapitoly o Ľubických Kúpeľoch, Majerke, Zaľubici, vojenskom priestore Javorina a miestopis obce. Oba diely sú doplnené množstvom fotografií a historických dokumentov. Monografia svojím obsahom a komplexným spracovaním bude nepochybne zdrojom kvalitných informácii pre obyvateľov obce, rodákov i historikov zaoberajúcich sa regionálnymi dejinami Spiša. Zostavovateľkou monografie je PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., súčasťou početného kolektívu autorov sú aj popradské archívárky PhDr. Božena Malovcová a Ing. Martina Šlampová a pracovník Štátneho archívu v Bratislave Mgr. Ľuboš Janáček. 

Ľubica autoriĽubica 2Ľubica 3

Takmer týždeň trvali oslavy 750. výročia udelenia mestských práv Ľubici. Obyvatelia i návštevníci obce si pripomenuli pamätný rok 1271, keď uhorský kráľ Štefan V. udelil Ľubici významné mestské privilégium. Počas dní osláv sa v obci uskutočnili hlavné a sprievodné podujatia, ich súčasťou bolo 12. augusta 2021 slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva, počas ktorého boli nové knihy o obci uvedené do života. Bohatý program osláv približuje relácia TV Ľubica.


MONOGRAFIA O OBCI ŠTRBA

Štrba

Štrba

Prvý aj druhý diel dvojzväzkovej monografie, v ktorej je spracovaná história života obyvateľov obce Štrba, pripravil početný kolektív autorov pod vedením PhDr. Zuzany Kollárovej, PhD., prof. PhDr. Petra Švorca, CSc. a starostu obce Michala Sýkoru. Prvý diel zachytáva históriu obce od praveku až do konca 2. svetovej vojny na 372 stranách a 664 fotografiách. Druhý diel svojím obsahom nadväzuje na prvý a zachytáva históriu obce od roku 1945 po súčasnosť na 544 stranách a 1758 fotografiách. Monografia prináša ucelený obraz Štrby na základe štvrročných archeologických a historických  výskumov v celom rade archívov na Slovensku a v Maďarsku. Na tvorbe monografie sa zo Štátneho archívu v Prešove, pracovisko archív Poprad okrem zostavovateľky a autorky PhDr. Zuzany Kollárovej, PhD. podieľala ako autorka aj PhDr. Božena Malovcová. Publikácie boli uvedené medzi čitateľov 23. júla 2021.

Štrba  Štrba  Štrba


NOVOINŠTALOVANÁ VÝSTAVA 

Epidémie pozvánka

Pandemická situácia na Slovensku priviedla archivárov k prezentovaniu výsledkov výskumov venovaných šíreniu epidémií v dejinách Slovenska. V priestoroch vstupnej haly a prednáškovej sály archívu sme pre Vás pripravili výstavu venovanú epidémiám a zdravotníckej starostlivosti na Spiši. Tému a obsah výstavy si môžete prezrieť v priloženej prezentácii.

Epidémie a zdravotnícka starostlivosť na Spiši (PDF, 5 MB)


 

Dôležité odkazy

Štátny archív v Prešove

Dôležité oznamy

OZNÁMENIE

Oznamujeme Vám, že na štúdium v bádateľni je potrebné sa objednať telefonicky alebo e-mailom.

Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle ₊421 52/776 93 24 a emailovej adrese TA.13G4@DD.FD.1GUQLS@

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že je aj naďalej potrebné dodržiavať aktuálne platné hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.


Úradné hodiny:

pondelok - štvrtok

8.00 - 11.30 hod.

12.30 - 15.00 hod.