Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Oznamy a aktuality

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Výstava k 330. výročiu založenia popradskej tlačiarne

Pripomenuli sme si jedno zaujímavé výročie z histórie Popradu. V roku 2023 uplynulo 330 rokov, odkedy svoju činnosť začala popradská papiereň, ktorá bola najstarším priemyselným podnikom na území mesta Poprad. K tejto udalosti sme pripravili v spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade výstavu. Vernisáž sa uskutočnila v utorok 7. novembra 2023 v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade. Súčasťou otvorenia bola tiež prednáška pracovníka archívu Mgr. Ľuboša Janačeka o histórii papierne a jej vlastníkoch.

Popradská papiereň bola v rokoch 1693 – 1899 vo vlastníctve rodiny Czieser (Zieser). Je to jediný zdokladovaný prípad na Slovensku, kedy sa papiereň či iný podnik dokázal takto dlho (206 rokov) udržať v pôsobnosti jednej rodiny. V roku 1941 prešla papiereň pod správu ružomberskej celulózky ako jeho bočný závod. Hlavným výrobným zameraním závodu bola výroba jemného grafického papiera a lepenky.  

Výstava bola pre verejnosť prístupná do 17. decembra 2023.

Výstava Papiereň 1 Výstava Papiereň 2


Stretnutie Heraldického klubu

Na pôde archívu sme 16. júna 2023 privítali členov Heraldického klubu. Usporiadali u nás jedno zo svojich pravidelných stretnutí. Okrem svojho odborného programu zahŕňajúceho aj skvelú prednášku, v ktorej PhDr. Ladislav Vrtel predstavil symboly Tatier v erboch, tatranské a popradské erby, mali možnosť prezrieť si Spišskú Sobotu aj Kostol sv. Juraja, zoznámiť sa s archívom, jeho históriou, budovou, s našou prácou. Radosť nám spôsobila možnosť po rokoch sa stretnúť s naším bývalým riaditeľom odboru archívov a registratúr MV SR PhDr. Petrom Kartousom, CSc. Ďakujeme za návštevu, milú spoločnosť a podnetné diskusie.

HK1 HK2


Výstava venovaná histórii letiska Poprad-Tatry

V Scherfelovom dome v Poprade-Veľkej bola Klubom Veličanov v spolupráci s Letiskom Poprad-Tatry inštalovaná zaujímavá výstava venovaná histórii popradského letiska. 80. výročie spustenia pravidelnej civilnej leteckej linky na trase Bratislava-Sliač-Tatry-Prešov bolo podnetom pre jej usporiadanie. Realizátori výstavy Ján Simkanič a Milka Ferková strávili v badatelni nášho archívu niekoľko dní a pripravili ju z fotografií a dokumentov z nášho archívu a zo súkromných zbierok. Súčasťou podujatia bolo aj odhalenie pamätnej tabule na budove letiska venovanej výročiu prvej pravidelnej leteckej linky na našom letisku, jeho prvému správcovi Karolovi Jančárovi a architektovi letiska Ing. Emilovi Brüllovi. 

Pozvánka na podujatie (PNG, 1 MB)

Letisko 1 Letisko 2


Deň otvorených dverí 2023

Dňa 19. mája 2023 sme usporiadali Deň otvorených dverí archívu, návštevníkom sme predstavili našu inštitúciu, jej históriu, poslanie, priestory i vzácne archívne dokumenty.

Súčasťou podujatia bola zaujímavá prednáška popredného slovenského historika prof. PhDr. Romana Holeca, DrSc., ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Prof. Holec nám priblížil knieža Christiana Kraft Hohenlohe nielen ako pána Tatier, majiteľa panstva Javorina a Lendak, ale ako hlavu významného ríšskeho šľachtického rodu, podnikateľa, poľovníka i ochrancu prírody, jeho osobné životné výhry i prehry, všetko v súvislostiach presahujúcich hranice regiónu Spiša. V diskusii vystúpil PaedDr. Andrej Janovský s príspevkom o Vidorovi Juránovi, jeho živote i vzťahu s kniežaťom Hohenlohe.

Ďakujeme všetkým účastníkom podujatia za vytvorenie úžasnej atmosféry.

DOD 2023


100 rokov reforiem verejnej správy na Slovensku

V dňoch 16. - 17. mája 2023 sa v Bratislave konala konferencia 100 rokov reforiem verejnej správy na Slovensku s našou aktívnou účasťou.

V príspevku Vývoj okresnej a obecnej správy v podtatranskom regióne v rokoch 1918 - 1945 sa PhDr. Božena Malovcová zaoberala územnym členením regiónu. Mestá a obce v podtatranskom regióne patrili do dvoch žúp – Spišskej a Liptovskej. Koncom roka 1922 boli tiezo župy zrušené a od roku 1923 sa obce pod Tatrami stali súčasťou novovytvorenej Podtatranskej župy so sídlom v Liptovskom Mikuláši. V príspevku sa venovala aj okresným úradom v Poprade, Kežmarku a Spišskej Starej Vsi, ktoré v tom čase začali svoju činnosť a aj zmenám v obecnej správe. Ing. Martina Šlampová predstavila proces a príčiny vzniku mesta Vysoké Tatry, vysvetlila vzťahy medzi podtatranskými obcami a tatranskými osadami, upozornila na legislatívne prešľapy a nedokonalosti niektorých z uskutočnených reforiem. Mgr. Ingrid Janigová prezentovala činnosť obvodného notára z Veľkého Slavkova Eugena Chriena, a to nielen jeho administratívne pôsobenie a aktívny podiel na utváraní obce Vysoké Tatry, ale aj jeho umeleckú, výtvarnú prácu a dielo.

Súčasťou konferencie je aj prezentácia výstavy venovanej storočnici reforiem verejnej správy na Slovensku, na ktorú sme prispeli aj dokumentami z nášho archívu.

Ďakujeme organizátorom konferencie - pracovníkom odboru archívov a registratúr MV SR za vynikajúcu organizáciu a bezproblémový priebeh podujatia. Tešíme sa, že v priebehu roka 2023 bude vydaný zborník so všetkými príspevkami, ktoré na konferencii odzneli.

100 rokov

150. výročie vzniku Uhorského karpatského spolku

Pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a primátora Vysokých Tatier Jozefa Štefaňáka sa vo štvrtok 11. mája uskutočnila v Podtatranskej knižnici v Poprade Medzinárodná konferencia k 150. výročiu vzniku Uhorského karpatského spolku (UKS). Účastníci konferencie sa venovali prierezu dejinami UKS, predstavili osobnosti, ktoré toto združenie formovali, ale aj činnosť, ktorej sa spolok venoval vo vysokohorskom prostredí. Všetky príspevky prednášajúcich sú publikované v zborníku, ktorý dostali k dispozícii účastníci konferencie. Toto podujatie bolo venované pamiatke dvom historikom Ivanovi Bohušovi st. a JUDr. Jánovi Gašparovi. Obaja veľkú časť svojho života venovali bádaniu histórie Vysokých Tatier. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad zastupovala s témou Vodcovská a záchranárska činnosť pod krídlami UKS Mgr. Ingrid Janigová.

UHK


Pocta Michaelovi Guhrovi

Dňa 17. marca 2023 sme si pripomenuli 150. výročie narodenia významného človeka, lekára, ftizeológa, funkcionára - DR. MICHAELA GUHRA. Tento rok uplynie aj 90 rokov od jeho úmrtia. Aktívneho, podnikavého a dobrotivého Michaela Guhra si budeme pripomínať sériou podujatí organizovaných od marca do novembra tohto roka na viacerých miestach celého Slovenska. 

Guhr


Výstava Po stopách horských vodcov

Horskí vodcovia

V utorok 22. novembra 2022 sme v prednáškovej sále archívu sprístupnili novú výstavu, ktorá mapuje 150 rokov organizovaného horského vodcovstva v Tatrách a organizuje sa pri príležitosti 30. výročia založenia Národnej asociácie horských vodcov Slovenska (NAHVSR). Kurátorkou výstavy je Mgr. Ingrid Janigová. Súčasťou výstavy sú dobové dokumenty či historické artefakty a je rozdelená do štyroch celkov. Vystavené sú napríklad ročenky Uhorského karpatského spolku, prvý zoznam horských vodcov, množstvo fotografií, ale aj dobové topánky, skoby, variče či fľaše. Návštevníci archívu výstavu môžu prísť navštíviť do júla 2023.
Otvorenie výstavy bolo súčasťou podujatia Generálny míting Medzinárodnej organizácie horských vodcov UIAGM (Union Internationale des Associations de Guides de Montagnes), ktoré sa konalo 21. – 25. novembra 2022 v Starom Smokovci a zúčastnili sa ho horskí vodcovia s 27 krajín sveta. Okrem tradičných alpských krajín, do Tatier zavítali aj zástupcovia z Japonska, Čile, Ekvádoru, Austrálie, Ameriky, ale aj z európskych severských krajín. Vernisáže sa zúčastnilo asi 20-členné užšie vedenie predsedníctva UIAGM na čele s prezidentom Cliffom Peterom a predsedom NAHVS SR Ing. Jozefom Janigom, MBA.
Horskí vodcoviaHorskí vodcovia
Horskí vodcoviaHorskí vodcovia

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznamujeme Vám, že na štúdium v bádateľni je potrebné sa objednať telefonicky alebo e-mailom.

Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle ₊421 52/776 93 24 a emailovej adrese TA.13G4@DD.FD.1GUQLS@


Úradné hodiny:

pondelok - štvrtok

8.00 - 11.30 hod.

12.30 - 14.30 hod.


ZAUJÍMAVOSTI

Prezentácia činnosti Archívu Poprad za rok 2023 (PDF, 3 MB)