Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. marec 2023, štvrtok
 

Oznamy a aktuality

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Pocta Michaelovi Guhrovi

Už o pár dní si pripomenieme 150. výročie narodenia významného človeka, lekára, ftizeológa, funkcionára - DR. MICHAELA GUHRA. Tento rok uplynie aj 90 rokov od jeho úmrtia. Aktívneho, podnikavého a dobrotivého Michaela Guhra si budeme pripomínať sériou podujatí organizovaných od marca do novembra tohto roka na viacerých miestach celého Slovenska. O ich konaní Vás budeme včas informovať. Začíname v deň jeho narodenia 17. marca 2023 spomienkovou slávnosťou v rodisku Michaela Guhra, vo Veľkom Slavkove. Nezabudneme ani na 180. výročie narodenia Pavla Westera, zakladateľa Tatranskej Polianky.

Guhr


Výstava Po stopách horských vodcov

Horskí vodcovia

V utorok 22. novembra 2022 sme v prednáškovej sále archívu sprístupnili novú výstavu, ktorá mapuje 150 rokov organizovaného horského vodcovstva v Tatrách a organizuje sa pri príležitosti 30. výročia založenia Národnej asociácie horských vodcov Slovenska (NAHVSR). Kurátorkou výstavy je Mgr. Ingrid Janigová. Súčasťou výstavy sú dobové dokumenty či historické artefakty a je rozdelená do štyroch celkov. Vystavené sú napríklad ročenky Uhorského karpatského spolku, prvý zoznam horských vodcov, množstvo fotografií, ale aj dobové topánky, skoby, variče či fľaše. Návštevníci archívu výstavu môžu prísť navštíviť do júla 2023.
Otvorenie výstavy bolo súčasťou podujatia Generálny míting Medzinárodnej organizácie horských vodcov UIAGM (Union Internationale des Associations de Guides de Montagnes), ktoré sa konalo 21. – 25. novembra 2022 v Starom Smokovci a zúčastnili sa ho horskí vodcovia s 27 krajín sveta. Okrem tradičných alpských krajín, do Tatier zavítali aj zástupcovia z Japonska, Čile, Ekvádoru, Austrálie, Ameriky, ale aj z európskych severských krajín. Vernisáže sa zúčastnilo asi 20-členné užšie vedenie predsedníctva UIAGM na čele s prezidentom Cliffom Peterom a predsedom NAHVS SR Ing. Jozefom Janigom, MBA.
Horskí vodcoviaHorskí vodcovia
Horskí vodcoviaHorskí vodcovia

90 rokov od otvorenia budovy Okresného úradu v Poprade

Dňa 14. novembra 1932 sa v Poprade konalo o slávnostné otvorenie budovy Okresného úradu v Poprade. Po viac ako roku od začiatku výstavby (8. augusta 1931) sa konala kolaudácia, o deň neskôr sa už v budove úradovalo. Definitívne bola celá budova aj s príslušenstvom a odstránenými závadami skolaudovaná až v roku 1935. Stavbu podľa projektu významného slovenského architekta Milana Michala Harminca stavala miestna firma Josefa Šašinku. Celkové náklady na výstavbu budovy dosiahli takmer 2,9 milióna Kč. Tretinu nákladov na výstavbu hradilo mesto, tretinu okres a poslednú tretinu štát. Objekt mal 27 miestností a ďalšie príslušenstvo, ako archív, garáže, stajne či väznicu. Objekt sa niekoľkokrát rozširoval a upravoval. Tie najvýznamnejšie zmeny sa udiali v roku 1960, keď sa Poprad stal sídlom veľkého okresu. Vtedy pribudlo ľavé krídlo s jedálňou, veľkou zasadačkou a garážami a v rokoch 1973 a 1974 pribudlo pravé krídlo, kde neskôr sídlil aj obvodný úrad.
OU

 


Publikácia o obci s prívlastkom Kolíska horských vodcov

Nova Lesna

Dňa 19. októbra 2022 sa o 16.00 h v sále obecného úradu v Novej Lesnej uskutočnila prezentácia obecnej monografie Nová Lesná. Slávnostné podujatie sprevádzal starosta obce Ing. Peter Hritz, umeleckým slovom Mgr. Tatiana Husárová, MBA, hudbou Jeremy Frederick Míčka a hudobná skupina La Speranza. Knihu zostavila vedúca Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Poprad PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. Autorsky sa na klasicky zostavenej obecnej monografii podieľali archivári z toho istého archívu: Mgr. Ľuboš Janaček, Mgr. Ingrid Janigová, PhDr. Božena Malovcová, Ing. Martina Šlampová, prírodovedec RNDr. Adrián Harničár, archeológ PhDr. Marián Soják, PhD. a Milan Vdovjak. Graficky knihu vytvoril Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna a vytlačili ju Popradské tlačiarne v Poprade. Plnofarebná monografia formátu A4 obsahuje 432 strán, 689 fotografií a vyšla nákladom 1200 kusov. Autorský kolektív s pomocou obyvateľov obce, ktorí  prispeli svojimi  rodinnými fotografiami a archívnymi dokumentmi, vytvoril dôstojnú publikáciu zachovávajúcu doposiaľ známe, ale i neznáme fakty zo  života obce. Ambíciou monografie je zachytenie minulosti spájajúcej sa predovšetkým s nemeckým obyvateľstvom a slovenskej prítomnosti výnimočnej obce, ktorá je širokej verejnosti známa ako obec s najkrajším výhľadom na Vysoké Tatry, no predovšetkým ako kolíska horských vodcov.

Nova LesnaNova Lesna

Nova Lesna


Deň otvorených dverí v archíve

DOD

Deň otvorených dverí v Štátnom archíve v Prešove, pracovisko Archív Poprad sa konal v budove archívu na Sobotskom námestí v Poprade  - Spišskej Sobote 14. októbra 2022 pod názvom Generácie generáciám a niesol sa v duchu poďakovaní. Na úvod podujatia riaditeľka Štátneho archívu v Prešove Mgr. Ľubica Kováčová poďakovala pracovníčkam archívu Ing. Marte Bednárovej, Mgr. Ingrid Janigovej, Ing. Darine Javorskej, PhDr. Zuzane Kollárovej, PhD., Ing. Martine Šlampovej a emeritnej vedúcej PhDr. Božene Malovcovej za dlhoročnú prácu a odovzdala im ďakovné listy. Neskôr s vedúcou archívu PhDr. Zuzanou Kollárovou, PhD. privítala hostí, ktorí v minulosti a aj v rokoch nedávnych odovzdali svoje vzácne archívne dokumenty do správy archívu v Poprade prostredníctvom akvizícií. Po kultúrnom programe, ktorí pripravili popradskí a kežmarskí gymnazisti Anna Kubalová, Simona Janigová, Adam Madeja a Martin Zoričák, odovzdali 13 prítomným vzácnym hosťom ďakovné listy. Ostatným pozvaným, ktorí sa podujatia nemohli zúčastniť najmä zo zdravotných dôvodov, boli ďakovné odovzdané dodatočne.

DODDOD

DODDOD

Archivári sprístupnili návštevníkom vzácne archívne dokumenty, pochválili sa svojou publikačnou činnosťou a radi odpovedali na otázky ľuďom, ktorým nie je kultúrne dedičstvo a jeho spravovanie cudzie. V priateľskej atmosfére sa dlhšie debatovalo a archivári i hostia našli množstvo námetov, ako pokračovať v začatej spolupráci. Stretnutie bolo dôkazom, že odovzdávanie písomného dedičstva z generácie na generáciu má svoj význam a archivári si vážia každého návštevníka, podajú pomocnú ruku všetkým, ktorí to potrebujú.

DODDOD


Úspechy popradských archivárov v súťaži Slovenská kronika v Martine

Obce, mestá, samosprávy, štátne a neštátne subjekty, zriaďované inštitúcie a organizácie tretieho sektora mohli od 15. mája do 15. júla 2022 elektronicky prihlásiť svoje súťažné práce – kroniky alebo monografie miest a obcí Slovenska do 12. ročníka súťaže Slovenská kronika 2022. Slovenská kronika je celoštátna súťaž s dvojročnou periodicitou, ktorej cieľom je motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva vo forme kroník, monografií obcí a miest a podnietiť ich využívanie ako prostriedku na
hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a regionálnej histórie a kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest a regiónov. Hlavným vyhlasovateľom 12. ročníka súťaže Slovenská kronika je Národné osvetové centrum. Spoluorganizátormi súťaže sú Slovenská národná knižnica, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenské národné múzeum a Matica slovenská. Partnermi súťaže sú odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Regionálne vzdelávacie centrum Prešov a Múzeum školstva a pedagogiky.

Kronika Slovenska

Prihlásilo sa 36 prác, 17 kroník a 19 monografií. Kategóriu A. Kronika posudzovala odborná porota, ktorú tvorili PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., Mgr. Agáta Krupová a Mgr. Martin Lukáč. Ocenených bolo 8 súťažných prác a boli udelené 2 čestné uznania. V kategórii B. Monografia porota v zložení Mgr. Mária Feješová, PhD., doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. a doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., ocenila 6 súťažných prác a udelila 4 čestné uznania. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 13. októbra 2022 v Slovenskej národnej knižnici v  Martine.

V jeseni zbierajú dobrí hospodári svoju úrodu. Toto sa podarilo aj archivárkam z Popradu, keď v kategórii B.1 Všeobecná monografia obce/mesta/regiónu získala Mimoriadnu cenu monografia Veľký Slavkov od praveku po súčasnosť za mimoriadny prínos pre poznanie minulosti obce a okolitého regiónu. Pod zostavovateľskou taktovkou archeológa PhDr. Mariána Sojáka, PhD. autorsky do monografie prispeli archivárky z Popradu – Ing. Marta Bednárová, PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., PhDr. Božena Malovcová a Ing. Martina Šlampová. Okrem nich aj  RNDr. Adrián Harničár, Mgr. Daniela Mlynárčiková, Mgr. Ján Endrődi, ThDr. Angelus Štefan Kuruc, PhD., O. Praem. A PhDr. Zdena Krišková, PhD.

Kronika SlovenskaKronika Slovenska

V kategórii B.2.3 Kultúrno-spoločenská monografia získala Hlavnú cenu publikácia Láskou zjednotení – História a súčasnosť evanjelického cirkevného zboru v Švábovciach, ktorú napísali PhDr. Božena Malovcová, Ing. Martina Šlampová, Mgr. Martin Zaťko, Mgr. Viera Zaťková, rod. Pališinová, Mgr. Janette Filičíková, Mgr. Daniela Korenková a PhDr. Ladislav Vrteľ. Publikáciu zostavili PhDr. Božena Malovcová a Mgr. Martin Zaťko.


Exkurzia českých archivárov

Exkurzia3  Exkurzia4

Po dlhom období, keď archívy nemohli príjmať väčšie skupiny študentov, či záujemcov o prácu archivárov kvôli šíriacemu onemocneniu COVID, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad mohol svoju prácu odprezentovať počas exkurzie kolegom z Českej republiky 30. septembra 2022. Títo sú členmi České informační společnosti při Národním archívu v Prahe. Popradskí archivári sa návšteve veľmi potešili, keďže v minulosti boli takéto stretnutia oveľa častejšie. Vzácni hostia sa oboznámili s históriou archívu a pamiatkovej rezervácie Spišskej Soboty, v bádateľni si prezreli najvzácnejšie archívne dokumenty, v knižnici sa zoznámili s knižničným fondom. Ako dar si kolegovia z Česka odniesli viaceré knižné publikácie, ktoré pochádzajú z pera kolektívu archívu, ale najmä unikátnu prázdnu archívnu škatuľu z obdobia socializmu, ktorá vznikla z kartónu pôvodne určeného na výrobu obalov pre mrazené kurčatá. Exponát je určený pre World Museum of Archive Boxes pri Moravskom zemskom archíve v Brne, Štátnom okresnom archíve Brno-vidiek so sídlom v Rajhrade.

Exkurzia1  Exkurzia2

 


Zreštaurované dokumenty

Reštaurátori Štátneho archívu v Prešove, špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči zreštaurovali v roku 2022 tri dokumenty z fondov Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Poprad a opäť odviedli odbornú a kvalitnú prácu. Dva z dokumentov pochádzajú z časovej kapsule, ktorá bola náhodne nájdená pri rekonštrukcii Reduty v Kežmarku dňa 14. júla 2021 v sklenenej fľaši, do veže budovy boli uložené v roku 1817. Dokumenty zreštauroval Martin Petrinec. Vykonal dezinfekciu, mechanické očistenie dokumentov, texty zafixoval fixačným činidlom, celoplošne očistil demineralizovanou vodou s benátskym mydlom a neutralizoval v roztoku, doplnil chýbajúcu papierovú hmotu a dokument lisoval do úplného vysušenia. Reštaurátor Peter Petrisko zreštauroval cirkevno-školský protokol Evanjelickej a. v. cirkvi v Hranovnici z rokov 1867 – 1880. Protokol bol značne poškodený ohňom, uskladnením v nevyhovujúcich podmienkach a neodbornou manipuláciou u pôvodcu. Kniha bola dezinfikovaná, rozobraná na listy, očistená od nánosov prachových nečistôt a plesní, listy boli očistené v roztoku a očistené, neutralizované, chýbajúce časti listov doliate papierovinou a vylisované, listy zošité a vyhotovené boli lepenkové dosky.

Reštaurovanie1Reštaurovanie2

Reštaurovanie3Reštaurovanie4


VÝSTAVA VLADIMÍR JANČEK - ŠPORTOVEC SRDCOM

Pozvanka Jancek

Výstava Vladimír Janček – športovec srdcom, je venovaná všestrannému športovcovi, atlétovi, trénerovi, učiteľovi, organizátorovi, funkcionárovi, riaditeľovi Správy telovýchovných zariadení v Kežmarku, ktorý prekročil športovými úspechmi v ľahkej atletike a svojou prácou hranice svojho milovaného mesta a Slovenskej republiky. Výstava sa koná priríležitosti jeho nedožitých 75. narodenín, je spomienkou na 10. výročie jeho úmrtia a koná sa v rámci podujatia Kežmarok – mesto športu. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 14. septembra 2022 vo výstavnej sieni Múzea v Kežmarku na ul. MUDr. Alexandra č. 11 v Kežmarku. Spoluorganizátormi výstavy sú pracovníci Múzea v Kežmarku a manželka Vladimíra Jančeka Mgr. Mária Jančeková s rodinou. Na výstave sú prezentované fotografie, dokumenty, športové ocenenia a medaily, zberateľské artefakty Vlada Jančeka, či zástava Streleckého spolku v Kežmarku, o zreštaurovanie ktorej sa Vladimír Janček osobne pričinil. Otvorenia výstavy sa zúčastnili vzácni hostia, bývalý prezident Slovenského olympijského výboru František Chmelár, viceprezident Slovenského atletického zväzu Ladislav Asványi, poslanec VUC Ing. Jozef Janiga, starosta obce Nová Lesná Ing. Peter Hrizt a ďalší vzácni hostia a športoví priaznivci z Kežmarku. Výstava bude prístupná do 31. októbra 2022.

Reportáž Kežmarskej televízie z výstavy od (14:50)

Vernisaz002Vernisaz003


OCENENIE PRIMÁTOROM MESTA POPRAD

Bozena Malovcova     Bozena Malovcova2        

V piatok 4. augusta 2022 sa v Divadelnej sále Domu kultúry v Poprade uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestského zastúpiteľstva mesta Poprad a jeho hlavným programom bolo udelenie ocenení mesta Poprad za rok 2022. Udelené boli dve Ceny mesta Poprad a šesť Cien primátora mesta Poprad. Ceny získavajú osobnosti, ktoré sa pričinili o rozvoj mesta, stali za jeho hybnou silou, presadili sa vo svojom odbore natoľko, že sa stali všeobecnými autoritami a prispeli k zvideteľneniu Popradu. Za výsledky vo vedeckej i riadiacej činnosti, za dlhoročné uchovávanie, rozvoj archívnictva i Štátneho archívu v Prešove, pracoviska Archív Poprad a za významný podiel na regionálnej historiografii získala Cenu primátora mesta Poprad bývalá vedúca nášho pracoviska PhDr. Božena Malovcová. Srdečne blahoželáme.

Záznam zo slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Poprade 4. augusta 2022


MONOGRAFIA O VEĽKOM SLAVKOVE

Slavkov1
 

Dňa 3. marca 2022 bola vo Veľkom Slavkove uvedená do života monografia Veľký Slavkov od praveku po súčasnosť z pera autorského kolektívu Ing. Marta Bednárová, Mgr. Ján Endrődi, RNDr. Adrián Harničár, PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., PhDr. Zdena Krišková, PhD., ThDr. Angelus Štefan Kuruc, PhD., O. Praem., PhDr. Božena Malovcová, Mgr. Daniela Mlynárčiková, PhDr. Marián Soják, PhD. a Ing. Martina Šlampová. Zostavovateľom obsiahlej monografie, vydanie ktorej autori a vedenie obce pripravovali takmer 6 rokov, je PhDr. Marián Soják, PhD. Publikácia v súťaži Kniha roka Prešovského samosprávneho kraja, ktorej vyhodnotenie sa konalo 25. mája 2022, získala 2. miesto v kategórii Odborná literatúra/Vedecká literatúra.  

Slavkov2
Reportáž TV Poprad z prezentácie publikácie.

 


 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy


OZNÁMENIE

Oznamujeme Vám, že dňa

      14. marca 2023

bude pracovisko Archív Poprad zatvorené z dôvodu účasti pracovníkov archívu na školení.

Ďakujeme za porozumenie.


 

Oznamujeme Vám, že na štúdium v bádateľni je potrebné sa objednať telefonicky alebo e-mailom.

Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle ₊421 52/776 93 24 a emailovej adrese TA.13G4@DD.FD.1GUQLS@


Úradné hodiny:

pondelok - štvrtok

8.00 - 11.30 hod.

12.30 - 14.30 hod.