Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 

Územné obvody obvodných úradov v pôsobnosti MV SR

Územné obvody obvodných úradov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Reformou verejnej správy po zrušení integrovaných okresných úradov vzniklo v rámci špecializovanej štátnej správy 50 obvodných úradov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „obvodných úradov“). Sídla a územná pôsobnosť obvodných úradov sú stanovené v prílohe zákona. V praxi absentovala vizualizácia podrobnejšej štruktúry obvodov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – základný pohľad dáva GIS aplikácia na internetovej stránke sekcie verejnej správy.
Základné právne normy a štruktúry sú uvedené v publikácii „Organizácia a výkon štátnej správy v Slovenskej republike“ vydanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v máji 2007. V uvedenej publikácii však podrobnejšie údaje o pôsobnosti obvodných úradov z objektívnych dôvodov nie sú, preto sme pristúpili k bližšiemu zmapovaniu jednotlivých obvodov.
V rámci projektu REGIS sekcie verejnej správy boli vygenerované mapové výstupy obvodov so znázornením pôsobnosti, obcí a základných komunikačných štruktúr. Publikácia má za cieľ poskytnúť základné informácie o obvodoch v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky najmä formou mapových výstupov, prehľadmi obcí patriacich do jednotlivých obvodov so základnou cestnou a železničnou sieťou.
Upozorňujeme, že publikáciu nemôžeme poskytnúť v tlačenej forme !!