Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Slovenský banský archív

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Budova SBA 

Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici je špecializovaným pracoviskom Slovenského národného archívu. Podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a naň nadväzujúceho vykonávacieho predpisu je poverený preberať archívne dokumenty od orgánov a organizácií z oblasti baníctva, hutníctva, geológie a iných príbuzných odvetví všetkých stupňov pôsobiacich na území Slovenskej republiky. V predarchívnej starostlivosti je k 31. decembru 2015 zaradených 130 organizácií, z ktorých 15 má vlastný archív.

V Slovenskom banskom archíve je ku koncu roka 2015 sústredených 357 archívnych fondov z obdobia od konca 15. storočia po súčasnosť. Archívne fondy obsahujú spisový i obrazový materiál (mapy a plány) a umožňujú vzájomné dopĺňanie poznatkov pri ich využívaní. Slúžia na praktické potreby osôb i inštitúcií (napr. zabezpečenie alebo asanácia starých banských diel, plánovanie obnovy ťažby, poddolovanie konkrétneho územia, projektovanie stavieb, určenie príčin zmien na povrchu a pod.). Využívajú sa tiež na štúdium rôznych tém od histórie baníctva po umenie a šport. Vzhľadom na voľakedajšie začlenenie územia Slovenska do rámca Rakúsko – uhorskej monarchie, v mnohých archívnych fondoch sa nachádzajú dokumenty vzťahujúce sa na rôzne krajiny Európy, hlavne strednej Európy.

Oznamy a aktuality

 

30.5. 2023

Prečítajte si náš najnovší Spravodaj za rok 2022 (PDF, 2 MB)

19.4.2023

Po požiari časti strechy budovy archívu je bádateľňa otvorená v obmedzenom režime, preto je nutné si dohodnúť návštevu vopred telefonicky alebo mailom!

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Bádateľňa je otvorená pre verejnosť od 8.00 hod. do 15.00 hod. v pondelok až štvrtok, piatok nestránkový deň. 

Návštevu bádateľne ohláste telefonicky alebo mailom vopred.

Žiadosti o štúdium archívnych dokumentov alebo o poskytnutie informácií zasielajte pracovníkovi bádateľne, žiadosti o sprístupnenie publikácií pracovníkovi knižnice. Pozri "Kontakty"