Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2023, pondelok
 

Zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

 

A. Orgány verejnej moci

A. III. Ústredné orgány štátnej správy do roku 1918

Hlavný komorskogrófsky úrad v Banskej Štiavnici  (1001) 1524 – 1919 (1924), 1 094,540 b. m. – prístupný,

Inventár HKG II. účtáreň a pokladňa 1679 - 1919 (PDF, 43 MB)

Inventár HKG III. Banské mapy banskoštiavnického banského obvodu (1641 - 1918) (PDF, 3 MB)

Inventár HKG IV. Mapy slovenských a cudzích banských lokalít (1591 - 1917) (PDF, 2 MB) 

Inventár HKG V. Plány (PDF, 3 MB)

Inventár HKG VI. Zbierka máp a plánov (prvá pol. 18. stor. - 20. stor.) (PDF, 1 MB)

Inventár HKG VII./1 Banské mapy a plány (koniec 18 st. - 1919) (PDF, 2 MB)

Inventár HKG VII./2 Povrchové mapy a plány (koniec 18 st. - 1919) (PDF, 2 MB)

Inventár HKG VIII./1 Banské mapy kremnického banského obvodu (koniec 18. st. -1919) (PDF, 2 MB)

Inventár HKG VIII./2 Povrchové mapy a plány kremnického banského obvodu (2. pol. 18. stor. - 1919) (PDF, 1 MB)

Katalóg HKG Ordináriá (1651- 1655) (PDF, 2 MB)

Banská komora v Banskej Bystrici (1255) 1535 – 1851 (1886), 191,400 b. m. – prístupný

Vrchný inšpektorský úrad v Smolníku 1695 – 1871 (1898), 211,980 b. m. – prístupný,

Banská správa v Smolníku 1764 – 1871, 5,520 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 695 kB)

A. IV. Ústredné orgány štátnej správy v rokoch 1918 – 1938

1. Ústredné orgány štátnej správy v rokoch 1918 – 1927

Vládny komisariát pre štátne banské a hutnícke závody v Bratislave 1919 – 1926,  19,740 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 1 MB)

Vládny komisariát pre banské a hutnícke záležitosti v Bratislave 1919 – 1933, 12,120 b. m. – prístupný

Ministerstvo verejných prác v Prahe odbor IV. v Bratislave (Štátne banské a hutnícke závody v Bratislave) (1908) 1926 – 1939 (1944), 7,500 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 680 kB)

A. VI. Ústredné orgány štátnej správy v rokoch 1945 – 1960

1. Povereníctvo

Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre verejné práce, odbor VI. – Štátne banské a hutnícke závody v Banskej Bystrici 1944, 0,240 b. m.  – prístupný, Inventár (PDF, 635 kB)

Povereníctvo priemyslu a obchodu, odbor VIII. – Banská administratíva v Bratislave 1938 – 1951, 7,140 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 975 kB)

Povereníctvo priemyslu a obchodu, odbor IX. – Štátne banské a hutnícke závody v Bratislave 1938 – 1951, 26,990 b. m. – prístupný

Povereníctvo miestnych palív a naftového priemyslu so sídlom v Prievidzi (1948) 1957 – 1960, 0, 48 b. m. – neprístupný

2. Iné ústredné úrady

Bane a huty na Slovensku (1907) 1946 – 1953, 36,380 b. m. – prístupný 

Československé huty, n. p., Oblastná správa v Bratislave 1946 – 1952, 0,420 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 708 kB)

Slovenský geologický úrad v Bratislave 1951 – 1990 (2000), 55,11 b. m. – neprístupný

A. VIII. Ústredné orgány štátnej správy v rokoch 1969 – 1992

2. Iné ústredné úrady

Rudné bane a magnezitové závody, generálne riaditeľstvo v Bratislave (1937) 1965 – 1990, 82,470 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 2 MB)

Slovenský banský úrad v Bratislave 1969 – 1992 , 51,70 b. m. – neprístupný

A. IX. Ústredné orgány štátnej správy od roku 1993

2. Iné ústredné úrady

Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici 1996, 0,12 b. m. – neprístupný

Slovenská banská komora so sídlom v Banskej Štiavnici, Úrad Komory Prievidza 1998 – 2017, 0,840 b. m. – neprístupný

A. XI. Verejná správa do roku 1922

8. Štátne odborné úrady

Banský úrad v Banskej Hodruši (1872) 1910 – 1922, 8,370 b. m.– prístupný

Banský úrad v Banskej Štiavnici 1910 – 1919 (1923), 7,550 b. m. – prístupný

Banský úrad v Kremnici 1678 – 1920, 81,550 b. m. – prístupný,

Banský úrad v Magurke 1782 – 1925 (1926), 16,800 b. m. – prístupný

Banský úrad v Smolníku (1847) 1871 – 1890 (1907), 23,720 b. m. – prístupný

Banský úrad v Španej Doline (1794) 1870 – 1898, 0,12 b. m. – neprístupný

Banský úrad na Vindšachte 1701 – 1923, 139,540 b. m. – prístupný

Banský úrad v Zlatej Idke 1807 – 1926, 54,890 b. m. – prístupný

Banské riaditeľstvo v Diósgyöri 1868 – 1873,  9,230 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 619 kB)

Banský meračský úrad na Vindšachte 1693 – 1923 (1936), 10,440 b. m.  – neprístupný

Stavebný a strojný inšpektorát na Vindšachte 1844 – 1922 (1932), 2,34 b. m. – neprístupný

Štátne banské riaditeľstvo v Banskej Štiavnici (1779) 1919 – 1947, 79,320 b. m. – prístupný,

Inventár I. (PDF, 2 MB)

Inventár II. Prezidiálne spisy (PDF, 916 kB)

Inventár III./1 Banské mapy a plány 1919 - 1945 (PDF, 1 MB)

Inventár III./2 Povrchové mapy a plány (PDF, 2 MB)

Štátne banské riaditeľstvo v Kremnici (1797) 1919 – 1945 (1951), 25,310 b. m. – prístupný

 

B. Justícia

B. IV. Justičné inštitúcie od roku 1872

6. Špecializované súdy

Banský rozhodcovský súd v Bratislave 1922 – 1935, 1,080 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 711 kB)

B. VI. Banské súdy a bansko-policajné úrady

1. Banské súdy do reformy v roku 1788

Banský súd v Banskej Belej 1731 – 1788, 2,310 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 634 kB)

Banský súd v Banskej Bystrici 1559 – 1788, 11,100 b. m. – prístupný

Banský súd v Banskej Štiavnici 1481 – 1788 (1792), 45,280 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 854 kB)

Banský súd v Boci 1558 – 1788, 1,170 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 994 kB)

Banský súd v Dobšinej 1644 – 1882, 0,830 b. m. – prístupný

Banský súd v Gelnici 1689 – 1788, 1,240 b. m. – prístupný

Banský súd v Jasove 1647 – 1789, 0,250 b. m. – prístupný

Banský súd v Kremnici 1608 – 1788, 7,150 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 624 kB)

Banský súd v Krompachoch 1597 – 1788, 1,060 b. m. – prístupný

Banský súd v Mníšku 1678 – 1788, 0,340 b. m. – prístupný

Banský súd v Nižnom Medzeve 1754 – 1789, 0,150 b. m. – prístupný

Banský súd v Novej Bani 1630 – 1788, 2,980 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 582 kB)

Banský súd v Pezinku 1773 – 1788 (1789), 0,700 b. m. – prístupný

Banský súd v Pukanci 1752 – 1788, 1,690 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 535 kB)

Banský súd v Rožňave 1698 – 1788, 0,390 b. m. – prístupný

Banský súd v Smolníku 1695 – 1789 (1864), 0,750 b. m. – prístupný

Banský súd v Spišskej Novej Vsi 1594 – 1788, 0,490 b. m. – prístupný

Banský súd v Štóse 1742 – 1789, 0,320 b. m. – prístupný

Banský súd vo Švedlári 1735 – 1789, 0,330 b. m. – prístupný

Banský súd vo Vondrišeli 1691 – 1788, 0,690 b. m. – prístupný

Banský súd vo Vyšnom Medzeve 1698 – 1789, 0,160 b. m. – prístupný

Banský súd v Žakarovciach 1767 – 1788, 0,020 b. m. – prístupný

2. Banské súdy po reforme 1788 – 1854

Dištriktuálny banský súd v Banskej Štiavnici 1788 – 1854 (1855), 135,290 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 716 kB)

Dištriktuálny banský súd v Smolníku (1751) 1788 – 1857, 70,860 b. m. – prístupný

Substitučný banský súd v Banskej Bystrici (1776) 1788 – 1854 (1949), 27,030 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 777 kB)

Substitučný banský súd v Brennbergu 1799 – 1834, 0,360 b. m. – prístupný

Substitučný banský súd v Gelnici 1788 – 1854 (1856), 29,600 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 842 kB)

Substitučný banský súd v Kremnici (1777) 1788 – 1854 (1856), 17,320 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 790 kB)

Substitučný banský súd v Malužinej (1739) 1788 – 1854 (1948), 9,630 b. m. – prístupný

Substitučný banský súd v Novej Bani (1777) 1788 – 1854 (1950), 14,510 b. m. – prístupný

Substitučný banský súd v Pezinku 1788 – 1854 (1951), 6,880 b. m. – prístupný

Substitučný banský súd v Rožňave 1789 – 1854, 25,040 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 868 kB)

Substitučný banský súd v Solivare 1789 – 1791, 0,12 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 659 kB)

Substitučný banský súd v Spišskej Novej Vsi (1784) 1789 – 1854, 19,000 b. m.  – prístupný, Inventár (PDF, 816 kB)

Substitučný banský súd v Užhorode 1810 – 1817, 0,24 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 690 kB)

3. Banské kapitanáty a banské komisariáty 1854 – 1934

Banský kapitanát v Banskej Bystrici (1612) 1855 – 1933 (1955), 42,310 b. m. – prístupný

Banský kapitanát v Košiciach (1798) 1938 – 1950, 3,080 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 739 kB)

Banský kapitanát v Spišskej Novej Vsi (1746) 1854 – 1933 (1956), 81,150 b. m. – prístupný, Inventár II. Mapy a plány (PDF, 38 MB)

Banský komisariát v Banskej Bystrici 1855 – 1859, 1,180 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 620 kB)

Banský komisariát v Gelnici (1754) 1855 – 1924 (1930), 28,570 b. m. – prístupný

Banský komisariát v Malužinej (1854) 1855 – 1856 (1867), 0,230 b. m. – prístupný

Banský komisariát v Novej Bani 1855 – 1856 (1856), 0,260 b. m. – prístupný

Banský komisariát v Pezinku 1855 – 1856, 0,240 b. m. – prístupný

Banský komisariát v Rožňave (1793) 1854 – 1934 (1948), 38,070 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 897 kB)

Banský komisariát v Spišskej Novej Vsi 1855 – 1862, 1,920 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 636 kB)

Dočasný obvodný banský súd v Levoči 1861 – 1871 (1889), 3,720 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 618 kB)

Komitátny súd (ako banský súd) v Prešove 1847 – 1859, 0,19 b. m. – neprístupný

4. Centrálne bansko-policajné úrady od roku 1919

Banské hajtmanstvo v Bratislave 1934 – 1940, 8,810 b. m. – prístupný

Štátna ústredná banská inšpekcia pre Slovensko v Bratislave 1952 – 1954, 1,860 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 747 kB)

5. Obvodné bansko-policajné orgány

Banský inšpektorát v Banskej Bystrici 1934 – 1941, 1,150 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 861 kB)

Banský inšpektorát v Spišskej Novej Vsi 1934 – 1940, 1,220 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 736 kB)

Revírny banský úrad v Banskej Bystrici (1933) 1934 – 1939 (1942), 6,470 b. m. – prístupný

Revírny banský úrad v Berehove (1808) 1927 – 1938, 2,460 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 658 kB)

Revírny banský úrad v Rožňave (1868) 1934 – 1940 (1948), 2,680 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 704 kB)

Revírny banský úrad v Spišskej Novej Vsi 1934 – 1940, 4,600 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 769 kB)

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (1812) 1940 – 2007,  91,510 b. m. – prístupný (čiastočne), 

Inventár 1940-1959 (PDF, 1 MB)

Inventár 1960-1979 (PDF, 1 MB)

Inventár 1980-2000 (PDF, 2 MB)

Obvodný banský úrad v Bratislave 1954 – 2007, 90,610 b. m. – prístupný (čiastočne), Inventár 1959-1981  (PDF, 1 MB)

Obvodný banský úrad v Košiciach (1750) 1945 – 1990, 44,960 b. m. – prístupný (čiastočne),

Inventár II. 1960-1980 (PDF, 1 MB)

Inventár III. 1981-1989 (PDF, 969 kB)

Obvodný banský úrad v Prievidzi (1954) 1957 – 1997, 58,800 b. m. – prístupný (čiastočne),  Dočasný čiastkový inventár 1954-1989 (PDF, 1 MB)

Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi (1924) 1940 – 1992, 59,240 b. m. – prístupný (čiastočne), Inventár (PDF, 1 MB)

B. IX. Iné justičné inštitúcie

Banský fiškalát v Tisovci 1812 – 1864, 0,05 b. m. –  neprístupný

Spojený zvolenský banský a lesný fiškalát v Banskej Bystrici 1852 – 1853, 0,03 b. m. – neprístupný

 

D. Hospodárstvo

D. I. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo

9. Riaditeľstvá štátnych lesov a majetkov 1860 – 1948

Lesný úrad v Banskej Bystrici (1565) 1752 – 1880 (1882), 31,630 b. m. – prístupný

Lesný úrad v Banskej Štiavnici 1717 – 1875, 22,680 b. m. – prístupný

Lesný úrad v Brezne 1857 – 1880, 19,400 b. m. – prístupný

Lesný úrad v Kremnici 1750 – 1880, 31,630 b. m. – prístupný

Lesný úrad vo Zvolene 1838 – 1869, 6,190 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 834 kB)

D. II. Ťažba a dobývanie

1. Banské závody, podniky, účastinné spoločnosti a iné

1. Súkromné ťažiarstvá

Správa súkromných baní na východnom Slovensku (1812) 1820 – 1900, 2,840 b. m. – prístupný

Banská spoločnosť v Partizánskej Ľupči 1836 – 1928, 0,960 b. m. – prístupný

Gerambova banská únia v Banskej Štiavnici 1727 – 1906, 52,160 b. m. – prístupný

Ťažiarstvo štôlne Daniel a Wildemann v Nižnej Boci 1772 – 1833, 1,440 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 715 kB)

Varínske asfaltové banské ťažiarstvo 1927 – 1952, 0,200 b. m. – neprístupný

Závod na výrobu síry v Pezinku 1810 – 1820, 0,360 b. m. – prístupný

2. Správy šácht

Banský závod šachty Alžbeta v Banskej Štiavnici 1847 – 1923, 1,800 b. m. – neprístupný

Banský závod šachty František v Banskej Štiavnici 1820 – 1926, 0,91 b. m. – neprístupný

Banský závod šachty Karol vo Vindšachte 1867 – 1911, 0,09 b. m. – neprístupný

Banský závod šachty Maximilián v Banskej Štiavnici 1825 – 1912, 1,22 b. m. – neprístupný

Banský závod šachty Leopold vo Vindšachte 1891 – 1897, 0,01 b. m. – neprístupný

Banský závod šachty Štefan vo Vindšachte 1847 – 1853, 0,02 b. m. – neprístupný

Banský závod šachty Žigmund v Banskej Štiavnici 1877 – 1922, 0,02 b. m. – neprístupný

3. Správa štôlní

Banský závod štôlne Juraj v Banskej Belej 1830 – 1897, 0,01 b. m. – neprístupný

Správa banského závodu štôlne Finsterort v Banskej Hodruši 1862 – 1923, 9,600 b. m. – prístupný

Banský závod dedičnej štôlne cisára Františka Jozefa II. v Banskej Hodruši 1852 – 1906, 0,36 b. m. – neprístupný

Správa banského závodu štôlne Schöpfer v Banskej Hodruši 1905 – 1923, 7,200 b. m. – prístupný

Banský závod štôlne Michal v Banskej Štiavnici 1870 – 1897, 0,01 b. m. – neprístupný

Banský závod štôlne Pacher v Banskej Štiavnici 1845 – 1905, 0,50 b. m. –  neprístupný

Banský závod štôlne Moder na Kopaniciach 1818 – 1908, 0,02 b. m. – neprístupný

Banský závod štôlne Božie požehnanie na Vindšachte 1896 – 1914, 0,02 b. m. – neprístupný

Banský závod starej štôlne Anton vo Vyhniach 1889 – 1924, 1,1 b. m. – neprístupný

4. Iné banské podniky

Banský závod - horný v Banskej Hodruši 1874 – 1894, 0,36 b. m. – neprístupný

Štátne banské závody v Banskej Hodruši (1921) 1923 – 1946 (1950),12,920 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 754 kB)

Štátne bane v Rožňave 1922 – 1943, 2,52 b. m. – neprístupný

Mestské bane v Dobšinej 1931 – 1947, 0,12 b. m. – neprístupný

Bane, š. p. v Spišskej Novej Vsi 1995 – 2000, 0,06 b. m. – neprístupný

Kremnická banská spoločnosť s r.o. v Kremnici (1962) 1993 – 2004, 1,60 b. m. – neprístupný

SIDERIT, s. r. o. v Nižnej Slanej (1966) 1998 – 2010, 11,67 b. m. – neprístupný

Hell, s. r. o. v Banskej Štiavnici 1992 – 1994, 0,55 b. m. – neprístupný

Izomat, n. p., š.p., a. s. v Novej Bani 1954 – 2006, 34,2 b. m. – neprístupný

Komag, a. s. v Košiciach 1996 – 1999 (2001), 1,14 b. m. – neprístupný

Slovenská vrtná spoločnosť, a. s. v Gbeloch 2004 – 2006, 19,26 b. m. –  neprístupný

Hlavná banská záchranná stanica v Prievidzi 1956 – 2000, 5,000 b. m. –  neprístupný

Banská a hutná spoločnosť, zastupiteľstvo v Bratislave, závod v Trnave (1938) 1941 – 1946, 0,750 b. m. –  neprístupný

Staving, š. p. v Bratislave 1978 – 2002, 0,360 b. m. –  neprístupný

5. Účastinné spoločnosti a ich závody

Antimónové banícke a hutnícke závody, úč. spol. v Banskej Bystrici 1936 – 1947, 0,24 b. m. – neprístupný

Banská a hutná spoločnosť, banské riaditeľstvo v Moravskej Ostrave (1872) 1881 – 1946, 12,960 b. m. – prístupný

Banská a hutná úč. spol., banská správa v Máriahute 1790 – 1946 (1949), 3,20 b. m. – neprístupný

Coburg, banské a hutné závody, úč. spol., banské riaditeľstvo v Dobšinej 1768 – 1946, 7,92 b. m. – neprístupný

Drevársky a banský priemysel, úč. spol. v Bratislave 1917 – 1946 (1948), 1,560 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 681 kB)

Drevársky a banský priemysel, úč. spol., banská správa v Markušovciach 1919 – 1944, 2,04 b. m. – neprístupný

Heinzelmannové železiarne, banská spoločnosť v Chyžnej Vode 1897 – 1931, 0,05 b. m. - neprístupný

Katovická banská a hutné účastinná spoločnosť 1900 – 1925, 0,120 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 2 MB)

Mannesmann Coburg, banské a hutné závody, úč. spol., závod v Stratenej 1883 – 1929, 0,48 b. m. – neprístupný

Magnezitový priemysel, úč. spol. (MIAG), závod v Hačave 1900 – 1945 (1948), 1,060 b. m. – prístupný, Skupinový inventár (PDF, 1 MB)

Magnezitový priemysel, úč. spol. (MIAG), závod v Jelšave (1890) 1903 – 1945 (1949), 2,040 b. m. – prístupný, Skupinový inventár (PDF, 1 MB)

PYRIT, sírokýzové, železo a medenorudné bane, úč. spol. v Smolníku (1767) 1924 – 1945 (1948), 5,800 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 2 MB)

Rimamuránsko-Šalgótarjánska úč. spol. so sídlom v Budapešti (1758) 1881 – 1945 (1948), 31,400 b. m. – prístupný

RIMA, úč. spol., závod v Nižnej Slanej a Vlachove (1743) 1842 – 1946, 0,720 b. m. - prístupný, Inventár (PDF, 1 MB)

RIMA, úč. spol., závod v Železníku (1746) 1864 – 1946, 1,440 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 3 MB)

RUDA, banské a hutnícke závody, úč. spol., hlavná správa v Bratislave (1937) 1941 – 1946, 2,300 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 746 kB)

SYENIT, úč. spol. Púchov, banícke oddelenie v Dobšinej 1918 – 1945, 0,24 b. m. – neprístupný

Západočeské továrne kaolinové, šamotové a slovenské závody magnezitové, úč. spol., závod v Košiciach (1896) 1928 – 1945 (1948), 0,190 b. m. – prístupný, Skupinový inventár (PDF, 1 MB)

Západočeské továrne kaolinové, šamotové a slovenské závody magnezitové, úč. spol., závod v Lovinobani (1895) 1924 – 1945 (1948), 1,170 b. m. – prístupný, Skupinový inventár (PDF, 1 MB)

Železiarne, úč. spol. Podbrezová, bane na Železníku (1889) 1941 – 1946, 1,08 b. m. – neprístupný

Železiarne, úč. spol. Podbrezová, banský plnomocník v Piesku 1829 – 1946, 1,80 b. m. – neprístupný

Železiarne, úč. spol. Podbrezová, kutacie práce vo Švedlári 1935 – 1945, 3,24 b. m. – neprístupný

6. Rudné bane š. p. a závody

Rudné bane, n. p., š. p., podnikové riaditeľstvo v Banskej Bystrici (1854) 1945 – 2003, 230,43 b. m. – neprístupný

Rudné bane, n. p., š. p., závod v Banskej Hodruši (1936) 1946 – 1993, 9,50 b. m. – neprístupný

Rudné bane, n. p., š. p., závod v Banskej Štiavnici (1893) 1945 – 1993, 33,050 b. m. –prístupný,

Inventár (PDF, 1 MB)

Inventár, Banské a povrchové mapy a plány (PDF, 3 MB)

Rudné bane, n. p., š. p., závod v Dúbrave 1943 – 1991, 15,310 b. m. – prístupný,

Inventár (PDF, 812 kB)

Inventár II. Mapy a plány (PDF, 1 MB)

Rudné bane, n .p., š. p., závod v Kremnici 1961 – 1996, 3,04 b. m. – neprístupný

Rudné bane, n. p., š. p., závod v Kremnických Baniach 1971 – 1993, 4,7 b. m. – neprístupný

Rudné bane, n. p., š. p., závod v Pezinku (1940) 1945 – 1991, 5,800 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 976 kB)

Rudné bane, n. p., š. p., závod v Španej Doline 1977 – 1989, 50,00 b. m. – neprístupný

7. Železorudné bane š. p. a závody

Železorudné bane, n. p., š. p., a. s. (ŽELBA) v Spišskej Novej Vsi (1700) 1946 – 2009, 619,060 b. m. – neprístupný

Železorudné bane, n. p., Inšpektorát JUH v Rožňave 1945 – 1948 (1949), 5,28 b. m. – neprístupný

Železorudné bane, n. p., závod v Dobšinej (1928) 1946 – 1958, 2,52 b. m. – neprístupný

Železorudné bane, n. p., závod v Drnave 1946 – 1958, 3,36 b. m. – neprístupný

Železorudné bane, n. p., závody v Krompachoch a Slovinkách 1946 – 1953, 2,18 b. m. – neprístupný

Železorudné bane, n. p., závod v Luciabani 1952 – 1966, 4,56 b. m. – neprístupný

Železorudné bane, n. p., závod v Mlynkách 1950 – 1964, 5,64 b. m. – neprístupný

Železorudné bane, n. p., š. p., závod v Nižnej Slanej (1883) 1946 – 1995, 39,46 b. m. – neprístupný

Železorudné bane, n. p., š. p., závod v Rožňave (1900) 1948 – 1992, 59,85 b. m. – neprístupný

Železorudné bane, n. p., š. p., závod v Rudňanoch (1940) 1946 – 1990, 19,61 b. m. – neprístupný

Železorudné bane, n. p., š. p., závod v Slovinkách 1960 – 1997, 8,55 b. m. – neprístupný

Železorudné bane, n. p., š. p., závod v Smolníku 1959 – 1991, 11,4 b. m. – neprístupný

Železorudné bane, n. p., š. p., závod vo Švábovciach (1791) 1955 – 1997, 5,25 b. m. – neprístupný

Železorudné bane, n. p., závod v Železníku 1946 – 1964, 8,64 b. m. – neprístupný

8. Gemerské železorudné bane n. p. a závody

Gemerské železorudné bane, n. p., podnikové riaditeľstvo v Rožňave 1950 – 1958, 8,995 b. m. – neprístupný

Gemerské železorudné bane, n. p., Rožňavské závody 1946 – 1958, 2,52 b. m. – neprístupný

9. Slovenské magnezitové závody š.p. a závody

Slovenské magnezitové závody, n. p., š. p., podnikové riaditeľstvo v Košiciach 1953 – 1992, 25,49 b. m. – neprístupný

Slovenské magnezitové závody, n. p., š. p., závod v Košiciach 1958 – 1997, 13,89 b. m. – neprístupný

Slovenské magnezitové závody, n. p., š. p., závod v Lovinobani 1952 – 1998, 15,26 b. m. – neprístupný

Slovenské magnezitové závody, n. p., š. p., závod Lovinobaňa, úsek v Podrečanoch 1954 – 1991, 4,55 b. m. – neprístupný

10. Závody a uhoľné baníctvo

Slovenské uhoľné bane, n. p., revírne riaditeľstvo v Prievidzi (1947) 1951 – 1958, 0,56 b. m. – neprístupný

Banské podnikanie grófa Jána Pálfiho 1858 – 1924, 0,120 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 775 kB)

Čakanovské kamennouhoľné bane, úč. spol., správa v Raďovciach 1928 – 1954, 0,60 b. m. – neprístupný

Handlovské uholné bane, úč. spol. v Bratislave 1935 – 1945 (1949), 0,96 b. m. – neprístupný

Modrokamenské uhoľné bane v Modrom Kameni 1946 – 1959, 0,72 b. m. – neprístupný

Novácke uhoľné bane, n. p. v Novákoch 1931 – 1986, 11,040 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 820 kB)

Šalgótarjánska kamennouhoľná účastinná spoločnosť v Budapešti 1895 – 1914, 0,60 b. m. – neprístupný

UNION, a.s., Továreň na plech vo Zvolene, banský závod v Badíne (1858) 1872 – 1929, 0,050 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 667 kB)

Veľkobaňa v Handlovej, n. p. 1946 – 1953, 0,020 b. m. – neprístupný

Uhoľné bane v Obyciach 1855 – 1953, 0,48 b. m. – neprístupný

Uhoľné bane, n. p. vo Veľkej Tŕni 1940 – 1950, 0,48 b. m. – neprístupný

Západomaďarská kamennouhoľná účastinná spoločnosť v Budapešti 1909 – 1919, 4,640 b. m. – neprístupný

Baňa Dolina, n. p., š. p., a. s. vo Veľkom Krtíši 1945 – 2015, 105,28 b. m. – neprístupný

11. Soľ

Správa štátnych solivarov v Prešove (1871) 1919 – 1976, 4,560 b. m. – prístupný, Inventár  (PDF, 888 kB)

12. Nafta, plyn

Riaditeľstvo štátnych naftových baní v Gbeloch 1926 – 1941, 0,44 b. m. –  neprístupný

Nafta, n. p., k. p., š. p. v Gbeloch 1957 – 1991, 11,13 b. m. – neprístupný

Nafta, a. s. v Bratislave (1965) 1992 – 2009, 54,36 b. m. – neprístupný

Nafta Východ, a. s. v Michalovciach 1998 – 2003, 6,12 b. m. – neprístupný

Nafta Záhorie, a. s. v Gbeloch 1991 – 2003, 12,60 b. m. – neprístupný

NAFTA – Služby, s. r. o. 1999 – 2004, 1,86 b. m. – neprístupný

NAFTA TRADE, a. s. 1997 – 2001, 1,8 b. m. – neprístupný

NAFTA GAS, a. s. 1998 – 2003, 3,89 b. m. – neprístupný

2. Povrchové ťažobné závody, podniky, účastinné spoločnosti a iné

1. Účastinné spoločnosti

Turňanské vápenné a drevárske podniky ako družstvo v Košiciach 1923 – 1945, 0,12 b. m. – neprípustný

Prvé československé sadrové závody RAUCHWERGER, komanditná spoločnosť v Spišskej Novej Vsi 1933 – 1938, 0,12 b. m. – neprístupný

2. Kameňolomy, lomy

Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, n. p. , š. p., podnikové riaditeľstvo v Žiline 1945 – 1997, 11,29 b. m. – neprístupný

Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, n. p., š. p., podnikové riaditeľstvo v Spišskej Novej Vsi (1903) 1949 – 2004, 56,34 b. m. – neprístupný

Západoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, n. p., š. p., podnikové riaditeľstvo v Bratislave (1944) 1952 – 1990, 6,840 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 611 kB), Dodatok  (PDF, 594 kB)

Slovenský priemysel kameňa, n. p., š. p., podnikové riaditeľstvo v Leviciach 1941 – 1994, 11,780 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 4 MB)

Technické a servisné závody kameňopriemyslu, a. s. v Leviciach 1992 – 2001, 1,56 b. m. – neprístupný

Zlatý Onyx, a. s. v Leviciach 1992 – 1998, 0,10 b. m. – neprístupný

Kameňolomy a štrkopieskovne, n. p., š. p. v Trstíne 1956 – 2008, 2,83 b. m. - neprístupný

Štrkopiesky n. p., š. p.,  a. s. v Komárne 1985 – 1999, 4,35 b. m. – neprístupný

FORBIS KAMEŇ, spoločnosť s r. o. v Žiline 1992 – 1999, 0,14 b. m. –  neprístupný

3. Cementárne, vápenky

Cementárne a vápenky, n. p., š. p. v Trenčíne (1945) 1951 – 1991, 8,640 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 846 kB)

Lom cementáreň vápenka WERK 7, s. r. o. v Novom Meste nad Váhom 1957 – 2003, 8,88 b. m. – neprístupný

Calmit Žirany, s. r. o. v Žiranoch 1992 – 1999, 0,08 b. m. – neprístupný

Combin vápenka, s. r. o. v Tisovci 1990 – 1999, 1,37 b. m. – neprístupný

Silikát, s. r. o. v Margecanoch 1997 – 2000, 0,12 b. m. – neprístupný

4. Tehelne

Tehelňa, n. p., š. p. v Žiline 1952 – 2000, 0,86 b. m. – neprístupný

D. II. Ťažba a dobývanie

3. Geologický prieskum

Východoslovenský rudný prieskum, n. p. v Spišskej Novej Vsi (1933) 1951 – 1965,18,840 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 843 kB)

Západoslovenský rudný prieskum v Turčianskych Tepliciach (1900) 1951 – 1958, 1489 máp a plánov – neprístupný

Geologický prieskum, n. p., š. p., podnikové riaditeľstvo v Spišskej Novej Vsi 1965 – 1976,  126,360 b. m. – prístupný (čiastočne), Inventár (PDF, 638 kB)

Geologický prieskum, n .p., š. p. , závod v Banskej Bystrici (1941) 1952 – 1991, 559 máp a plánov – neprístupný

Geologický prieskum, n. p., závod v Novej Bani, úsek v Banskej Štiavnici (1944) 1951 – 1985, 11,680 b. m. – neprístupný

Geologický prieskum, n. p., závod v Novej Bani, úsek v Lučenci (1925) 1951 – 1971, 11,760 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 1 MB) 

Geologický prieskum, n. p., š. p., závod v Turčianskych Tepliciach 1967 – 1991, 32,91 b. m. – neprístupný

Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, n. p., š. p., a. s. v Žiline 1951 – 2004, 29,48 b. m. – neprístupný

Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, n. p., š. p., závod v Bratislave 1965 – 1992 (1995), 2,3 b. m. – neprístupný

Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, n. p., š. p., závod v Košiciach 1961 – 1998, 5,19 b. m. – neprístupný

Geofyzika, n. p., závod v Bratislave (1948) 1965 – 1991, 15,880 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 1 MB)

Geos, a. s. v Bratislave (1989) 1992 – 2008, 1,08 b. m. – neprístupný

Geotechnik - holding, a. s. v Spišskej Novej Vsi 1994 – 2008, 0,05 b. m. – neprístupný

D. IV. Priemysel

1. Potravinársky

Komorský pivovar v Žarnovici 1755 – 1870, 3,840 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 691 kB)

7. Hutnícky

Hutný úrad v Banskej Štiavnici 1802 – 1946, 36,780 b. m. – prístupný

Hutný úrad v Zlatej Idke 1800 – 1926, 8,890 b. m. – prístupný

Hutný úrad v Banskej Bystrici 1788 – 1874, 0,550 b. m. – prístupný

Hutný úrad v Kremnici 1735 – 1899, 2,750 b. m. – prístupný

Huta a hámor v Malužinej 1802 – 1863, 3,000 b. m. – prístupný

Huta v Smolníku 1728 – 1891, 20,300 b. m. – prístupný

Huta v Starej Vode 1787 – 1866, 5,800 b. m. – prístupný

Huta v Žarnovici 1743 – 1888, 0,860 b. m. – prístupný

Štátna mincovňa v Alba Iulli 1719 – 1873, 51,16 b. m. – neprístupný

Pohernádska železopriemyselná úč. spol. v Krompachoch 1801 – 1927, 5,450 b. m. – neprístupný

Krompašské závody na meď úč. spol. v Krompachoch 1900 – 1950, 13,67 b. m. – neprístupný

Horehronská hutná úč. spol. v Banskej Bystrici 1940 – 1944, 0,12 b. m. – neprístupný

Kovohuty, n. p., š. p., a. s. v Krompachoch 1950 – 2001, 106,55 b. m. – neprístupný

Závod Slovenského národného povstania (ZSNP), n. p., š. p., a. s. v Žiari nad Hronom 1951 – 2014, 101,11 b. m. – neprístupný

Závod SNP, n. p., prevádzka v Banskej Štiavnici (1930) 1945 – 1956, 1,2 b. m. – neprístupný

Niklová huta, n. p., š. p. v Seredi 1958 – 1993 (2004), 56,05 b. m. – neprístupný

Oravské ferozliatinárske závody, n. p., š. p., a. s. v Istebnom 1950 – 2001, 29,16 b. m. – neprístupný

COOPER, a. s. v Krompachoch 1993 – 1999, 0,48 b. m. – neprístupný

ALACO, s. r. o. v Hliníku nad Hronom 2003 – 2007, 0,110 b. m. – neprístupný

12. Strojársky

Kachelmannova strojáreň vo Vyhniach 1839 – 1950, 12 499 plánov – neprístupný

13. Elektrotechnický

Promet, s. r. o. v Kremnických Baniach 1999 – 2002, 0,600 b. m. – neprístupný

15. Iný priemysel

Továreň na zbrane v Banskej Bystrici 1809 – 1819, 1,200 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 704 kB)

Akusit, a. s. v Banskej Štiavnici 1991 – 1998, 0,12 b. m. – neprístupný

Lovinit, a. s. v Lovinobani (1954) 1992 – 2007, 3,95 b. m. – neprístupný

Dinas, a. s. Banská Belá 1949 – 2008, 50,000 b. m. – neprístupný

SPP - distribúcia, a. s. 2006 – 2012, 2,000 b. m. – neprístupný

D. V. Energetika

Naftoprojekt, s. r. o. v Poprade 1976 – 1999 (2001), 7,000 b. m. – neprístupný

D. VII. Stavebníctvo

5. Iné

Banské stavby n. p., š. p. v Prievidzi 1951 – 1997, 11,800 b. m. – neprístupný

Banské stavby, n. p., závod v Rožňave 1951 – 1953, 0,240 b. m. – neprístupný

Banské povrchové stavby v Bratislave 1970 – 1989, 5,430 b. m. – neprístupný

Ústredné banské dielne v Prievidzi 1961 – 1967, 0,62 b. m. – neprístupný

D. VIII. Obchod

2. Maloobchod

Kontinentálna spoločnosť so železom, s. r. o. v Bratislave (1924) 1939 – 1946, 1,160 b. m. - prístupný

Karbonia, obchodná úč. spol. v Bratislave 1940 – 1945, 0,040 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 617 kB)

D. XII. Finančníctvo a družstevníctvo

5. Iné finančné inštitúcie

 Banská pokladňa v Banskej Bystrici 1851 – 1887 (1888), 3,020 b. m. – prístupný

 

G. Odborové hnutie

G. I. Orgány odborových organizácií

1. Ústredné

Slovenský výbor odborového zväzu zamestnancov v baníctve v Prievidzi 1952 – 1960, 0,400 b. m. – prístupný

2. Krajské

Krajský výbor odborového zväzu v energetike v Banskej Bystrici 1958 – 1961, 0,080 b. m. – prístupný

 

H. Veda, kultúra a osveta a šport

H. I. Veda

2. Vedeckovýskumné ústavy a organizácie

Geofond v Bratislave 1925 – 1990, 123,480 b. m. – prístupný (čiastočne)

Geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave (1938)1940 – 1998, 26,57 b. m. – neprístupný

Výskumný a vývojový ústav maltovín v Trenčíne 1954 – 1990, 6,62 b. m. – neprístupný

Banský výskum, š. p. v Prievidzi 1959 – 1997, 12,66 b. m. – neprístupný

 

I. Školstvo

I. I. Univerzity a vysoké školy

Banícka a lesnícka akadémia v Banskej Štiavnici 1770 – 1919, 5,240 b. m. – prístupný, Zoznam poslucháčov (PDF, 2 MB) 

I. IV. Odborné školy

Banícka škola v Banskej Štiavnici 1843 – 1922 (1924),1,620 b. m.  – prístupný, Inventár (PDF, 735 kB)

I. 5 Učňovské školy

Banícke učilište štátnych pracovných záloh v Banskej Štiavnici 1949 – 1954, 0,600 b. m. – prístupný

Stredné odborné učilište v Handlovej 1951 – 1996, 24,100 b. m. – neprístupný

I. VI. Základné školy

Štátna elementárna škola v Zlatej Idke 1888 – 1917,  0,720 b. m. – prístupný

 

J. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

J. II. Sociálna starostlivosť

1. Zdravotné (nemocenské) a sociálne poistenie

Bratská pokladnica v Banskej Bystrici 1789 – 1924, 3,970 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 693 kB)

Bratská pokladnica v Banskej Štiavnici 1575 – 1925, 21,160 b. m. – prístupný

Bratská pokladnica v Dobšinej 1859 – 1924, 1,720 b. m. – prístupný, Združený inventár (PDF, 718 kB)

Bratská pokladnica v Dubníku – Červenci 1899 – 1919, 0,240 b. m. – prístupný,

Združený inventár (PDF, 718 kB)

Bratská pokladnica v Handlovej 1909 – 1924, 0,240 b. m. – prístupný

Bratská pokladnica v Kremnici 1722 – 1925 (1927), 7,620 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 715 kB)

Bratská pokladnica v Krompachoch 1860 – 1924, 0,850 b. m. – prístupný,

Združený inventár (PDF, 718 kB)

Bratská pokladnica v Markušovciach 1911 – 1924, 0,030 b. m. – prístupný,

Združený inventár (PDF, 718 kB)

Bratská pokladnica v Novej Bani 1799 – 1882, 1,210 b. m. – prístupný

Bratská pokladnica v Podbrezovej 1815 – 1924, 4,240 b. m. –  prístupný, Inventár (PDF, 778 kB)

Bratská pokladnica v Prakovciach 1859 – 1875, 0,020 b. m. – prístupný,

Združený inventár (PDF, 718 kB)

Bratská pokladnica v Pukanci 1787 – 1882, 0,810 b. m. – prístupný

Bratská pokladnica v Solivare 1860 – 1924, 0,120 b. m. – prístupný,

Združený inventár (PDF, 718 kB)

Bratská pokladnica v Smolníku – Zlatej Idke 1789 – 1924, 6,630 b. m. – prístupný

Bratská pokladnica pri banskom a hutnom úrade v Zlatej Idke 1890 – 1923, 0,840 b. m. – prístupný

Bratská pokladnica železiarskej spoločnosti v Bujakove (Tri Vody) 1848 – 1902, 0,340 b. m. – prístupný,

Združený inventár (PDF, 718 kB)

Bratská pokladnica pri banskom a hutníckom podniku Coburg, úč. spol. v Pohorelej 1842 – 1924, 0,330 b. m. – prístupný,

Združený inventár (PDF, 718 kB)

Bratská pokladnica pri uhoľných baniach a. s. na Orave 1900 – 1903, 0,100 b. m. – prístupný

Revírna bratská pokladnica pre Slovensko a Podkarpatskú Rus (1918) 1924 – 1940, 1,240 b. m. – prístupný

 

L. Rody a panstvá

L. II. Archívy panstiev

Komorské panstvo Dekýš (1751) 1758 – 1871, 5,300 b. m. – prístupný

Komorské panstvo Ľupča (1255) 1723 – 1870 (1877), 10,480 b. m. – prístupný

Komorské panstvo Revište 1641 – 1874 (1884), 13,840 b. m. – prístupný

Komorské panstvo Šášov so sídlom v Ladomeri (1660) 1746 – 1874, 6,310 b. m. – prístupný

Komorské panstvo Zvolen – Dobrá Niva 1222 – 1880, 18,110 b. m. – prístupný

 

M. Rodiny a osoby

M. II. Osoby

Ing. Ján Baran, CSc., osobný fond (1926) 1927 – 2004, 2,520 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 959 kB)

Karol Baumerth, osobný fond 1872 – 1931, 0,04 b. m. – neprístupný

Arpád Bergfest, osobný fond 1919 – 1960, 0,120 b. m. – neprístupný

Ing. Eugen Broszman, osobný fond 1840 – 1911, 0,960 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 909 kB)

RNDr. Bohuslav Cambel. DrSc., osobný fond 1896 – 1976 (1995), 1,680 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 962 kB)

Jozef Cengel, osobný fond 1927 – 1931, 0,03 b. m. – neprístupný

Valentín Čekovský, osobný fond 1932 – 1979, 0,02 b. m. – neprístupný

František Ďuriak, osobný fond 1952 – 1999, 0,24 b. m. – neprístupný

Ján Fabián, osobný fond 1964 – 2002, 7,32 b. m. – neprístupný

Miroslav Furjel, osobný fond 1945 – 1985, 0,02 b. m. – neprístupný

Bedrich Gayer, osobný fond 1908 – 2000, 0,610 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 706 kB)

Jozef Gindl, CSc., osobný fond (1925) 1927 – 1991, 10,300 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 953 kB)

Bernárd Gomboš, osobný fond 1942 – 1997, 0,10 b. m. – neprístupný

JuDr. Ing. Peter Halaša, osobný fond (1767) 1918 – 1981, 0,200 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 890 kB)

Vincent Holička, osobný fond (1855) 1961 – 1962, 0,01 b. m. – neprístupný

RNDr. Ján Ilavský, Dr.SC., osobný fond 1922 – 1996, 1,200 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 651 kB)

František Játz, osobný fond 1816 – 1868, 0,03 b. m. – neprístupný

František Jusko, osobný fond 1955 – 2000, 0,27 b. m. – neprístupný

Móric Kellner, osobný fond 1844 – 1885, 0,10 b. m. – neprístupný

Ing. Eugen Kladivík, osobný fond 1967 – 2010, 0,50 b. m. - neprístupný

Rudolf Lazar, osobný fond 1949 – 1999, 0,25 b. m. – neprístupný

RNDR. Bartolomej Leško, DrSC., osobný fond 1932 – 1990, 0,360 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 674 kB)

Jozef Michalenko, osobný fond 1957 – 1986, 0,08 b. m. – neprístupný

Gabriel Mrász, osobný fond (1822) 1900 – 1947, 0,08 b. m. – neprístupný

Koloman Münnich, osobný fond 1873 – 1934, 1,860 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 660 kB)

Anton Péch, osobný fond 1378 – 1806 (1929), 0,12 b. m. – neprístupný

RNDr., Ing. Stanislav Polák, osobný fond (1918) 1930 – 1995, 1,680 b. m. – prístupný, Inventár (PDF, 890 kB)

Václav Sedlatý, osobný fond 1958 – 1992, 0,1 b. m. – neprístupný

Ladislav Sombathy, osobný fond 1966 – 1993, 1,2 b. m. – nespracované

Karol Strnad, osobný fond 1938 – 1974, 0,01 b. m. – neprístupný

Jozef Vozár, osobný fond 1949 – 1995, 2,5 b. m. – neprístupný

Peter Zámora, osobný fond 1963 – 2004, 0,710 b. m. – neprístupný

Ing. Alexander Valentényiho, osobný fond, 1876 – 1946, 97 máp a plánov –  prístupný,Inventár (PDF, 655 kB)

 

O. Záujmové organizácie a spolky

O. I. Záujmové a svojpomocné organizácie

Združenie hornouhorských ťažiarov (1713) 1748 – 1894 (1900), 4,600 b. m. – prístupný

Zväz banských a hutníckych závodov na Slovensku v Bratislave (1920) 1921 – 1944, 7,800 b. m. –  prístupný , Inventár (PDF, 905 kB)

Slovenský banský revír v Bratislave 1926 – 1948, 9,130 b. m. – prístupný

Banská závodná rada Rudník - Nadabula 1924 – 1938, 20,24 b. m. – neprístupný

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce v Banskej Bystrici 1990 – 2010, 1,100 b. m. – neprístupný

Slovenská banícka spoločnosť v Banskej Bystrici 1990 – 2009, 1,08 b. m. – neprístupný

 

O. II. Spolky

Spolok banských a hutníckych podúradníkov v Banskej Štiavnici 1907 – 1924, 0,240 b. m. – prístupný, Združený inventár (PDF, 644 kB)

Banícky a hutnícky krajinský spolok v Banskej Štiavnici 1894 – 1913, 0,020 b. m. – prístupný, Združený inventár (PDF, 644 kB)

Spolok priateľov detí v Banskej Štiavnici 1872 – 1915, 0,120 b. m. – prístupný, Združený inventár (PDF, 644 kB)

Uhorský spoločenský krúžok v Zlatej Idke 1884 – 1890, 0,040 b. m. – prístupný

Banícky cech absolventov baníckej fakulty 1974 – 2016, 0,03 b. m. – neprístupný

 

P. Zbierky

P. IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Železorudné bane v Spišskej Novej Vsi, mapy a plány banských závodov do znárodnenia 1775 – 1945 (1955), 1 úradná kniha, 4095 máp, 1815 plánov – prístupný,

Inventár I. (PDF, 1 MB)

Inventár II., (PDF, 1 MB) Dodatok (PDF, 585 kB)

Zbierka máp Ing. Juraja Bernátha 1784 – 1887, 61 máp – prístupný

Zbierka banských máp Vlastivedného múzea v Spišskej Novej Vsi 1765 – 1884, 78 máp – prístupný

Zbierka banských máp Slovenského národného múzea v Martine 1747 – 1901, 53 máp – neprístupný

Zbierka máp a plánov magnezitových závodov na Slovensku do znárodnenia 1896 – 1945 (1946), 230 máp, 1262 plánov – prístupný, Skupinový inventár (PDF, 1 MB)

Zbierka topografických máp 1784 – 1987, 927 máp - prístupný

P. X. Typáriá a pečate

Pečatidlá a gumové pečiatky komorských, montánnych a iných úradov 1848 – 1950, 189 ks – prístupný

P. XII. Iné zbierky

Zbierka dobovej dokumentácie 30. roky 20. storočia – 1985, 18 jednotlivín – neprístupný

Zbierka kópií archívnych dokumentov k dejinám baníctva v Banskej Štiavnici, v Oravici a v Oberndorfe 2000 – 2013, 2,166 b. m.  – neprístupný

 

R. Iné archívne fondy

R. I. Iné archívne fondy

GÓR – BUD – SK, s. r. o. v Handlovej 2004 – 2011, 0,08 b. m. – neprístupný

BERG UND BETONBAU, Sp. z o. o. v Prievidzi 2008 – 2011, 0,04 b. m. – neprístupný

Naftárska leasingová spoločnosť, a. s. v Plaveckom Štvrtku 1997 – 2015, 1,5 b. m. – neprístupný

VITRUM, a. s. v Prievidzi 1995 – 2004, 0,72 b. m. – neprístupný

CEMMAC, a. s. 1934 – 2009, 50,000 b. m. – neprístupný

DATA IMAGE spol. s r. o. 1995 – 2015, 0,41 b. m. – neprístupný

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]