Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Heraldický register Slovenskej republiky

Heraldický register - logo

Heraldický register Slovenskej republiky predstavuje najvyššiu heraldickú autoritu v Slovenskej republike. V zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov agendu spojenú s jeho vedením zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR. Heraldický register SR nadviazal r. 1991 na agendu, ktorú ministerstvo vykonávalo od r. 1975 v súvislosti s pôsobením Heraldickej komisie MV SR. Vedie ho sekcia verejnej správy - odbor archívov a registratúr.

Poslaním Heraldického registra je viesť centrálnu evidenciu heraldických znamení - erbov a vlajok - používaných v Slovenskej republike. Vedie záznamy - textové i grafické, v analógovej i digitálnej forme - o erboch a vlajkách jednotlivých subjektov -štátu, samosprávnych krajov,  miest, obcí, osôb, cirkevných hodnostárov, či inštitúcií. Zapísanie erbu do Heraldického registra je zárukou heraldickej správnosti používaného erbu a tiež zárukou, že rovnaký erb, vlajku alebo pečať nepoužíva žiadny iný subjekt. Heraldický register úzko spolupracuje s niekoľkými odbornými heraldickými zbormi - Heraldickou komisiou MV SR (poradným zborom pre štátne symboly, erby a vlajky miest, obcí, samosprávnych krajov a iných právnických osôb), Heraldickým kolégiom (poradným zborom pre erby fyzických osôb, rodín a cirkevných hodnostárov), a najnovšie tiež so Zborom heraldických konzultorov Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi (poradným zborom pre erby farností, dekanátov, či diecéz) a s Heraldickou komisiou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na  Slovensku (poradným zborom pre symboliku cirkevno- organizačných jednotiek evanjelickej cirkvi).

Ministerstvo vnútra SR zverejňuje vybrané informácie o registrovaných erboch a vlajkách, aj v knižnej forme, a to v edícii Heraldický register SR, v rokoch 1999 - 2011 vyšlo 8 zväzkov tohto knižného projektu.

Od r. 2012 sa Heraldický register Slovenskej republiky zverejňuje na internete.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy