Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Podujatia

Štátny archív v Bratislave pravidelne organizuje, prípadne autorsky spolupracuje na výstavách s rôznou tematikou. Vzhľadom na skutočnosť, že archív nedisponuje vlastnými výstavnými priestormi, pravidelne svoje výstavy umiestňuje v externých partnerských priestoroch. Archív najčastejšie spolupracuje s Univerzitnou knižnicou v Bratislave,  ktorá sa nachádza v historickom centre Bratislavy. Z tu umiestnených autorských výstav archívu spomeňme aspoň niektoré z nich:

 

Zvečnení do vosku. (Takmer) všetci svätí v pečatiach

Zvecneni do vsooku - pozvanka

Štátny archív v Bratislave pripravil výstavu, ktorá prezentovala fenomén svätcov a ich atribútov, ako aj ich vyobrazenia v pečatiach. Sústredila sa tiež na úctu k svätým a špecifiká ikonografie svätých v rôznych obdobiach. Výstava bola otvorená v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave v januári – februári 2023 a neskôr putovala do Mestského múzea v Senci, kde ju otvorili 13. mája 2023 v rámci podujatia „Noc múzeí a galérií“.

 

 

Slovensko v štátnej symbolike

Slovensko v statnej symbolike

Unikátnou bola výstava Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Odboru archívov a registratúr a Štátneho archívu v Bratislave  s názvom Slovensko v štátnej symbolike. Obsahovo a autorsky ju pripravil PhDr. Ladislav Vrtel (autor erbu a vlajky Slovenskej republiky a štandardy prezidenta) a PhDr. Lenka Bartalosová (Pavlíková), PhD. riaditeľka Štátneho archívu v Bratislave. Výstava bola slávnostne otvorená vo výstavnej sieni Bratislavského hradu 5. septembra 2022 a trvala do 2. októbra 2022. Výstava dokumentuje pôvod a vývoj štátneho znaku Slovenskej republiky od najstarších čias do súčasnosti. Na jednom mieste tak mohol návštevník vidieť viac ako 800 vzácnych, na Slovensku prvýkrát vystavovaných obrazových a textových exponátov, viažucich sa k našej štátnosti a jej symbolom. Okrem iného priblížila aj počiatky dvojkríža, motívy jednotlivých návrhov štátnych symbolov, diskusie o štátnom znaku, či vlajke.  Z Bratislavy výstava putovala po celom Slovensku, odprezentovali ju napr. v Košiciach, Brezne, Zvolene, Banskej Bystrici, Bytči, či Pustých Úľanoch. 

 

Architektúra v Bratislave - počiatky modernej metropoly

architektura BA predlzenieŠtátny archív v Bratislave v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave, Archívom mesta Bratislavy a Fakultou architektúry STU pripravil výstavu o architektúre v Bratislave. Cieľom výstavy je priblížiť unikátne architektonické diela, ktoré po vzniku Československej republiky výrazne ovplyvnili charakter mesta. V novej metropole bolo potrebné vybudovať nielen administratívne budovy, ale taktiež priestory na bývanie, či trávenie voľného času. Nové priestory vznikali tiež pre kultúrne inštitúcie, univerzity, internáty, sociálnu a zdravotnú starostlivosť. Dvadsaťsedem tematických výstavných panelov priblíži proces premeny mesta na modernú metropolu. Na panelochje možné prezrieť si pôvodnú projektovú dokumentáciu a dozvedieť sa viac o vybraných známych i menej známych bratislavských stavbách a ich autoroch. Výstava je doplnená 3D modelmi budov, ktoré zapožičala fakulta architektúry STU.

Za oponou času - bratislavské divadlá v archívnych dokumentoch

divadla

Štátny archív v Bratislave v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave pripravil v uplynulom roku 2020 výstavu pri príležitosti Roku slovenského divadla, ktorým sme si pripomínali 100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku. Vzhľadom na pandemickú situáciu, ktorá v závere minulého roka výrazne ovplyvnila fungovanie kultúrnych inštitúcií, výstava bola predĺžená do 31. mája 2021.
Spomínaná výstava prezentuje archívne dokumenty na 27 paneloch, ktoré informujú o počiatkoch divadelníctva a divadelného školstva na Slovensku, o ochotníckom divadle a Slovenskom národnom divadle, pričom tiež prezentuje históriu divadelníctva v Bratislave na príklade Bratislavského bábkového divadla, Divadla Aréna, Štúdia L+S, Divadla Nová scéna a osobného fondu významnej slovenskej libretistky, prekladateľky a speváčky Jely Krčméry - Vrteľovej. V základných rysoch výstava približuje vznik a pôsobenie uvedených divadiel, prináša prierez bohatými divadelnými sezónami, ktoré sú sprevádzané množstvom fotografií, plagátov, bulletinmi či informáciami z divadelných periodík a stručne mapuje i súčasné pôsobenie divadiel. Panely vhodne dopĺňajú originály archívnych dokumentov a vystavené bábky Bratislavského bábkového divadla z predstavení Krása nevídaná a Soľ nad zlato.  

Informácie o výstave ako aj ukážky dokumentov si možete pozrieť na nasledujúcom videu.

Epidémie v minulosti

epid

Výstava je primárne venovaná epidemickým ochoreniam moru a cholere, ktoré sa vyskytovali v minulosti na našom území, so zreteľom na územie Bratislavskej župy. Vybrané archívne dokumenty demonštrujú dobové opatrenia proti šíreniu týchto ochorení, karanténne nariadenia, starostlivosť o chorých , oznámenia o výskyte ochorení  a podobne. Úmrtnosť na jednotlivé ochorenia dokumentujú aj matričné záznamy z období výskytu epidémií. Je možné sa však dozvedieť aj o chorobách medzi väzňami v jednej z bratislavských väzníc, či preštudovať si dobové jazykové – nemecké a maďarské mutácie názvov rôznych chorôb zaznačené v matrike z 18-19. storočia. Časť výstavy je venovaná aj liečiteľstvu a liečiteľom pôsobiacim v Bratislavskej župe.

"Účelom nie je zničenie..." Akcia K a R v Bratislavskom kraji

k a r

Štátny archív v Bratislave si pri príležitosti pripomenutia 70. rokov od Barbarskej noci v roku 2020 pripravil výstavu archívnych dokumentov v priestoroch bádateľne. Výstava prezentovala archívne dokumenty uložené vo fondoch archívu, ktoré mapovali prípravy, priebeh a dôsledky Akcie K a R v Bratislavskom kraji.

Svedectvo o revolúcii

svedectvo

Výstava "Svedectvo o revolúcii - november ´89 v archívnych dokumentoch slovenských štátnych archívov" bola venovaná 30. výročiu Nežnej revolúcie, ktorá predstavovala jednu z kľúčových historických udalostí v dejinách Slovenska. Výstava prezentovala najdôležitejšie momenty revolúcie prostredníctvom archívnych dokumentov (aj zo Štátneho archívu v Bratislave) zaradených do niekoľkých blokov - začiatok verejných protestov a generálny štrajk, Verejnosť proti násiliu, medailóny osobností revolúcie, príprava na voľby a voľby v roku 1990, pád režimu v policajných dokumentoch, vznik, priebeh a výsledky revolúcie v jednotlivých regiónoch Slovenska a kreovanie inštitúcií.

 

Stáli pri zrode Československa

stali pri zrode

Štátny archív v Bratislave, pracovisko Archív Modra v spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku, Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre a Múzeom Michala Tillnera v Malackách pripravili v roku 2019 výstavu, ktorá prezentovala informácie k  tragickému úmrtiu Milana Rastislava Štefánika či problematike československých légií. Rovnako tiež výstava prezentovala príbehy viacerých legionárov a významných osobností, ktoré budovali spoločný štát na poli komunálnej pilitiky, školstva, kultúry či hospodárstva na území Malých Karpát a Záhoria.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]