Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Základné informácie

 

 

Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry je samostatným a dobrovoľným združením členov, ktorí pôsobia najmä v orgánoch štátnej správy, v iných štátnych orgánoch, v samospráve obcí a miest, v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych celkov, obcí a miest a v ďalších organizáciách štátnej a verejnej správy.

Základným poslaním odborového zväzu je združovať členov na obhajobu ich práv a presadzovanie ich pracovných, sociálnych, kultúrnych a ďalších záujmov a potrieb, ktoré vznikajú alebo súvisia s vykonávaním ich zamestnania a povolania.

Základná organizácia odborového zväzu SLOVES na sekcii verejnej správy MV SR je členom Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry. Základná organizácia plní najmä tieto úlohy:

a)      obhajuje sociálno-ekonomické práva svojich členov;

b)     zastupuje členov pri rokovaní so zamestnávateľom;

c)     kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných a vnútorných pracovnoprávnych predpisov, predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kolektívnych zmlúv;

d)     podieľa sa na plnení programu odborového zväzu, plnení zásadných dokumentov odborového zväzu a uznesení orgánov odborového zväzu.

 

Činnosť základnej organizácie riadi Závodný výbor.

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy