Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Vyhlásenie o prístupnosti

MV SR má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo MV SR dostupné na adrese www.minv.sk.

Stav súladu

Táto webová aplikácia je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

a) nesúlad:

 1. so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Zmena usporiadania obsahu pre malé obrazovky mobilných zariadení zatiaľ nie je podporovaná.
  • Niektoré webové formuláre nie sú dostatočne prístupné.
  • Anglická mutácia webového sídla nie je dokončená a konzistetná.
  • Medzi nedostatky, ktoré sa priebežne opravujú, patrí chýbajúce označenie hlavičiek tabuliek a chýbajúce textové verzie niektorých naskenovaných dokumentov a obrázkových schém. Taktiež sa priebežne opravuje chybná sémantická štruktúra stránok, tvary odkazov a ďalšie zriedkavejšie vady.
 2. so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Nakoľko sa Výnos o štandardoch č. 55/2014 Z. z. odvoláva na európsku smernicu a ďalej na WCAG, platí všetko vyššie uvedené.
  • Mapa stránok má niektoré kategórie neprístupné, na oprave sa pracuje.
  • Časť zverejnených PDF dokumentov nie je v prístupnej podobe. V prípade potreby je konkrétny dokument sprístupnený na požiadanie (podrobnosti nižšie na tejto stránke).

b) neprimerané zaťaženie:

 • Niektorý odborný obsah je prístupný len v podobe PDF dokumentov. Jedná sa väčšinou o rozsiahle a zložité tabuľky (napr. kriminalistické štatistiky), ktorých prevedenie do inej prístupnej formy by nebolo z hľadiska zrozumiteľnosti možné alebo by bolo neúmerným zaťažením.
 • Neprimeraným zaťažením je tiež prevod starších PDF dokumentov do štruktúry podporujúcej prístupnosť, nakoľko zdrojové formáty týchto súborou už spravidla nie sú dostupné.
 • Videá vnorené do článkov prostredníctvom služby Facebook nemajú textový popis, vložené titulky ani audiokomentár. Tieto videá sú však vo väčšine prípadov len ilustračné a všetok dôležitý obsah je dostupný tiež v textovej podobe.

c) obsah nespadá do rozsahu pôsobnosti platných predpisov:

 • Niektoré časti webového sídla patria do pôsobnosti tretích strán (napríklad Rómske komunity). Do budúcna sa plánuje odstránenie tohto obsahu, akonáhle bude premigrovaný inde.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 13. 10. 2020.

Vyhodnotenie súladu webovej aplikácie s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 10. 6. 2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

Spätnú väzbu možno smerovať na:

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard (znak zavináč) vicepremier.gov.sk

Doplňujúce informácie k prístupnosti

Klávesové skratky

Na každej stránke webového sídla fungujú nasledovné klávesové skratky.

V prehliadačoch Firefox a Chrome sú funkčné tieto skratky:

 • ALT + SHIFT + 0 - zoznam klávesových skratiek (prehlásenie o prístupnosti)
 • ALT + SHIFT + 1 - úvodná stránka
 • ALT + SHIFT + 2 - hlavná stránka Ministerstva vnútra
 • ALT + SHIFT + 3 - mapa sídla
 • ALT + SHIFT + 9 - kontakty

Pre Internet Explorer platia tieto skratky:

 • ALT + 0, ENTER - zoznam klávesových skratiek (prehlásenie o prístupnosti)
 • ALT + 1, ENTER - úvodná stránka
 • ALT + 2, ENTER - hlavná stránka Ministerstva vnútra
 • ALT + 3, ENTER - mapa sídla
 • ALT + 9, ENTER - kontakty

V prehliadači Opera platia tieto skratky:

 • SHIFT + ESC + 0 - zoznam klávesových skratiek (prehlásenie o prístupnosti)
 • SHIFT + ESC + 1 - úvodná stránka
 • SHIFT + ESC + 2 - hlavná stránka Ministerstva vnútra
 • SHIFT + ESC + 3 - mapa sídla
 • SHIFT + ESC + 9 - kontakty

Sprístupnenie vybraného PDF dokumentu

Žiadosť o sprístupnenie vybraného dokumentu, ktorý nespĺňa štandardy prístupnosti, môžete poslať prostredníctvom kontaktného formulára, uveďte pritom, prosíme, presný názov alebo URL daného dokumentu. Naši pracovníci zabezpečia konverziu tohoto dokumentu do prístupnej (textovej) podoby a odošlú vám ho prostredníctvom emailu.

Web poskytuje nasledovné kanály správ RSS

Technický prevádzkovateľ a správca webového sídla

Dotazy a podnety týkajúce sa prevádzkovej, prezentačnej a technickej stránky webu môžete posielať prostredníctvom kontaktného formulára na správcu webového sídla. Formulár použite aj v prípade pripomienok k prístupnosti webového sídla.