Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2020, sobota
 

Vyhlásenie o prístupnosti

MV SR má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo MV SR dostupné na adrese www.minv.sk.

Stav súladu

Táto webová aplikácia je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

a) nesúlad:

 1. so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Zmena usporiadania obsahu pre malé obrazovky mobilných zariadení zatiaľ nie je podporovaná.
  • Skratky pre kľúčové klávesy na niektorých podstránkach (napríklad na stránke Vyhlásenia o prístupnosti) zatiaľ nefungujú.
  • Pauza, zastavenie, skrytie úvodnej slideshow zatiaľ nie je podporované.
  • Medzi nedostatky, ktoré sa priebežne opravujú, patrí chýbajúce označenie hlavičiek niektorých tabuliek a chýbajúce textové verzie niektorých naskenovaných dokumentov a obrázkových schém. Taktiež sa priebežne opravuje chybná štruktúra podnadpisov v niektorých článkoch a správach, tvar odkazov a ďalšie zriedkavejšie vady.
 2. so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Nakoľko sa Výnos o štandardoch č. 55/2014 Z. z. odvoláva na európsku smernicu a ďalej na WCAG, platí všetko vyššie uvedené.

b) neprimerané zaťaženie:

 • Niektorý odborný obsah je prístupný len v podobe PDF dokumentov. Jedná sa väčšinou o rozsiahle a zložité tabuľky (napr. kriminalistické štatistiky), ktorých prevedenie do inej prístupnej formy by nebolo z hľadiska zrozumiteľnosti možné alebo by bolo neúmerným zaťažením.

c) obsah nespadá do rozsahu pôsobnosti platných predpisov:

 • Videá patria do pôsobnosti tretích strán a na sídle MV SR sú len vnorené a ich účel je výlučne ilustračný – nie sú nositeľom hlavného obsahu.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 13. 10. 2020.

Vyhodnotenie súladu webovej aplikácie s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 13. 10. 2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie

Spätnú väzbu možno smerovať:

 • Po obsahovej stránke na:
  • Callcentrum MV SR: callcentrum (znak zavináč) minv.sk /bezplatne na čísle  0800 222 222, v pracovných dňoch od 8. do 18. hodiny/
  • Občania: public (znak zavináč) minv.sk /tel. 02/5094 4303, 5094 4294, 5094 4212/
  • Médiá: tlacove (znak zavináč) minv.sk /tel. 02/5094 4559/
 • Po technickej stránke prostredníctvom kontaktného formulára

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard (znak zavináč) vicepremier.gov.sk

Doplňujúce informácie k prístupnosti:

Klávesové skratky

Na každej stránke webového sídla fungujú nasledovné klávesové skratky:

V prehliadačoch Firefox a Chrome sú funkčné tieto skratky

 • ALT + SHIFT + 0 - zoznam klávesových skratiek (prehlásenie o prístupnosti)
 • ALT + SHIFT + 1 - úvodná stránka
 • ALT + SHIFT + 2 - hlavná stránka Ministerstva vnútra
 • ALT + SHIFT + 3 - mapa sídla
 • ALT + SHIFT + 9 - kontakty

Pre Internet Explorer platia tieto skratky

 • ALT + 0, ENTER - zoznam klávesových skratiek (prehlásenie o prístupnosti)
 • ALT + 1, ENTER - úvodná stránka
 • ALT + 2, ENTER - hlavná stránka Ministerstva vnútra
 • ALT + 3, ENTER - mapa sídla
 • ALT + 9, ENTER - kontakty

V prehliadači Opera platia tieto skratky

 • SHIFT + ESC + 0 - zoznam klávesových skratiek (prehlásenie o prístupnosti)
 • SHIFT + ESC + 1 - úvodná stránka
 • SHIFT + ESC + 2 - hlavná stránka Ministerstva vnútra
 • SHIFT + ESC + 3 - mapa sídla
 • SHIFT + ESC + 9 - kontakty

Web poskytuje nasledovné kanály správ RSS:

Súhrné správy