Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2021, sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Výzva č. I ŠCP 2017: Zabezpečovanie výkonnostného a vrcholového športu a rozvoja telesnej kultúry v športových kluboch polície a organizovania športových súťaží a športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky (191,3 kB) rtf
Výzva č. I ŠCP 2017 kritéria (145,7 kB) rtf
Výzva č. I ŠCP 2017 štatistická tabuľka (164,4 kB) xml
Výzva č. II SKR 2017: Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany (152,2 kB) rtf
Výzva č. III SKR 2017: Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činností pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku IZS (156,1 kB) rtf
Výzva č. IV PPZ 2017: Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektmi pôsobiacimi pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku IZS (158,3 kB) rtf
Výzva č. V PPZ 2017: Podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (160,2 kB) rtf
Výzva č. VI KMV 2017: Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite (160,2 kB) rtf
Výzva č. VII. PHZZ 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi (v zmysle § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.) (191,6 kB) rtf
Výzva č. VIII KMV 2017: Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite (159,7 kB) rtf
Doplňujúce informácie k výzvam 2017 (38,0 kB) rtf